Nam – Bắc Hàn khảo sát để xây dựng tuyến đường bộ chung

Theo truyền thông Nam Hàn, nhằm chuẩn bị cho lễ khởi công kết nối, hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều vào tuần sau, Nam Hàn và Bắc Hàn ngày 21/12 đã bắt đầu tiến hành khảo sát chung tuyến đường bộ Gyeongui và dọc bờ biển phía Đông của Bắc Hàn trong 4 ngày. Đoàn khảo sát của Nam Hàn gồm hơn 10 người đã tới Bắc Hàn sáng cùng ngày thông qua Văn phòng Xuất nhập cảnh liên Triều tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon. Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu, đoàn sẽ kiểm tra đoạn đường dài 100km từ Goseong cho tới thành phố Wonsan, Bắc Hàn. Tiếp đó, ngày 24/12, đoàn sẽ khảo sát bổ sung đoạn đường dài 4 km ở thành phố Gaesung thuộc tuyến đường bộ Gyeongui. Tháng 8 năm nay, đoàn khảo sát chung liên  Triều đã kiểm tra tuyến đường bộ Gyeo- ngui trong 8 ngày, song đây là lần đầu tiên  hai bên khảo sát tuyến đường bộ dọc bờ biển phía Đông. Do đó, công tác khảo sát với tuyến đường bộ này được dự đoán là mang tính chất thăm dò hơn là khảo sát thực tế. Đặc biệt, nhóm khảo sát sẽ tập trung đánh giá về tình hình đoạn đường từ Goseong tới Wonsan. Hiện tại, hai miền Nam – Bắc Hàn vẫn đang bất đồng ý kiến về việc sẽ nâng cấp đoạn đường này thành đường cao tốc, hay chỉ hiện đại hóa ở mức quốc lộ thông thường. Nếu thống nhất được ý kiến dựa trên kết quả khảo sát lần này, hai miền sẽ bắt tay vào khảo sát thực tế, xem xét về mức độ và phương pháp hiện đại hóa đường bộ tại Bắc Hàn.