THÔNG BÁO CỦA PHẬT TỬ TRONG BAN HỘ TRÌ TAM BẢO CHÙA BẢO QUANG

0
290

Kính thưa quý vị đồng bào Phật tử:

Chúng tôi có nhận được quyết định sơ khởi (tentative decision) của vị Chánh Án (05-11-2021) phân xử việc tranh chấp của Chùa Bảo Quang, và chúng tôi rất thất vọng với sự quyết định không rõ ràng của vị Chánh Án.
Trong thời gian gần hai năm qua, chúng tôi luôn luôn làm việc và hành động theo niềm tin của người Phật tử và nhất là tôn trọng ước nguyện trước khi mất của người sáng lập Chùa Bảo Quang là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.
Chúng tôi khẳng định là bằng chứng chúng tôi đã trình bày lên Tòa rất rõ ràng là: trước khi Thầy Thích Quảng Thanh viên tịch (19-6-2019) Thầy Quảng Thanh đã giao quyền phụ trách và trụ trì Chùa Bảo Quang mà Ông đã xây dựng trong 30 năm qua với sự đóng góp và hợp sức của những Phật tử cho vị sư Trụ Trì kế tiếp của chùa Bảo Quang là thầyThích Phước Hâu — chớ không phài hai chị em trong gia đình họ Bạch,mà họ tự xưng là “Ban Quản Trị” (Board of Director).
Chúng tôi có rất nhiều video và bằng chứng xác định những lời ước nguyện của Thầy Quảng Thanh, và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với đồng bào Phật tử.
Chúng tôi đã nộp giấy chống quyết định sơ khởi của Tòa, và sẽ tiếp tục hợp tác cùng Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Bảo Quang, cùng quý vị Phật tử đã góp công sức tạo dựng nên ngôi Chùa Bảo Quang này.
Chúng tôi hy vọng Tòa sẽ duyệt xét lại những điều thiếu sót để có một phán quyết trung thực, công bằng, hợp lý, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Hoa Kỳ công nhận.
Chúng tôi rất hoan hỷ trước mọi sự đóng góp của các đồng bào Phật tử trong sự việc này.
Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi Teri Pham 714-292-0262. ________________________________________________
Public Information from group of Bao Quang Temple’s congregants to preserve the integrity of Bao Quang Temple Dear Member of the Public and Buddhist community:
We have received the tentative ruling of the Superior Court and we are greatly disappointed with the proposed statement of decision. Over the past two years, we have always acted in accordance with the Buddhist faith and the wishes of the original founder of the Bao Quang Temple and Head Abbot Thich Quang Thanh.
We believe the evidence was overwhelmingly clear that upon his passing (June 19, 2019), Abbot Quang Thanh entrusted the future care and administration of the Bao Quang Temple that he built for 30 years together with thousands of Buddhist congregants to Abbot Thich Phuoc Hau — not to the two sister and brother of the Bach Family who self- proclaimed to be the “Board of Directors.” without any official information to Bao Quang Temple’s congregants
We have a significant amount of video and documentary evidence confirming the wishes of Abbot Quang Thanh, which we are happy to share with the community.
We have filed an Objection to the proposed decision to the Court, and we are continuing to work together with our attorney and the thousands of Buddhists congregants who have contributed and supported the Bao Quang Temple to fight this injustice.
We are hopeful that the Court will reconsider its proposed decision and restore justice to the Bao Quang Temple in accordance with legal principles and the religious freedoms afforded to all under the US Constitution.
We greatly appreciate and welcome any and all contributions and support towards this endeavor.
Please contact our attorney – Teri Pham (714) 292-0262 for any further questions.

Ghi chú:
– Bản Thông Báo này sẽ được gởi đến các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông để rộng đường dư luận, minh bạch hóa các khúc mắc, và nhất là giải tỏa nghìn mối âu lo của đồng bào Phật tử từng đóng góp xây dựng nên Chùa Bảo Quang.
– Trong vòng 15 ngày nếu không có sự đáp ứng thích nghi của ông Bạch Hoàng Lộc và cô Bạch Hoàng Christie, thì Phật tử chúng tôi sẽ tìm đến sự giúp đở của công lý để bảo vệ tài sản chung của đổng bào Phật tử xây dựng nên Chùa Bảo Quang (VABC).
– Đính kèm theo đây có hơn 20 trang danh sách của đồng bào Phật tử xây dựng nên Chùa Bảo Quang (cộng lại số tiền cúng dường lên đến hơn nhiều triệu US Dollar) do Thầy Thích Quảng Thanh thông báo trên Tập San Trúc Lâm khi còn tại thế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here