PHẢI LÀM GÌ VỚI PHIẾU BẦU BÃI NHIỆM RECALL NEWSOM ?

0
227
Lá phiếu bầu cử RECALL NEWSOM 14/9/2021.

Trong tuần qua ngoài thư từ và giấy quảng cáo thì quý vị có nhận bao thư lớn dầy cộm của tiểu bang California.
Đây là thư có chứa lá phiếu “RECALL Gavin Newsom “ của tiểu bang California gửi đến tất cả mọi cư dân hợp pháp của California.
Lá thư có Phiếu bầu này rất quan trọng, nên quý vị chịu khó theo dõi bài viết dưới đây để gởi lá phiếu bầu này cho hợp lệ.
Hạn chót gửi phiếu bầu đi từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 14 tháng 9, 2021.

Tại sao có lá phiếu này?

Phiếu này để bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom vì ông này đã có nhiều việc làm không phù hợp với nguyện vọng của cư dân California.

Ai được phiếu bầu?

Cư dân hợp pháp sống tại California, nào cũng được quyền đi bầu bãi nhiệm thống đốc Newsom.

Làm gì khi điền phiếu bầu?

1.Quý vị tô đậm lá phiếu vào ô YES tức là muốn bãi nhiệm Thống đốc Newsom. (Xin xem hình kèm đây). Nếu không muốn bãi nhiệm ông Newsom thì quý vị tô vào ô NO.
2.Sau đó, nếu chọn YES, quý vị nhớ chọn tên ứng cử viên thay thế ông Newsom.
Số người ứng cử thay thế ông Newsom có quá nhiều. Trong danh sách 46 người này, theo ý kiến chúng tôi, có hai người tương đối có nhiều khả năng thay thế ông Newsom. Quý vị chỉ chọn một người thôi nhé, và tô đen vào ô của người được chọn.
Đề nghị #1 : chọn ông dân biểu Kevin Kiley (California Legislator).
Đề nghị #2 : chọn ông Larry Elder (Broadcast/Author)
Nếu quý vị thích người nào khác thì chọn người đó.

Sau đó quý vị gấp lá phiếu và bỏ vào phong bì.

1.Nhớ ký tên vào bao thơ và đề ngày gởi vào phong bì. Và ghi tên và địa chỉ của quý vị vào bao thơ.
2.Bỏ lá phiếu qua đường bưu điện (không cần dán tem) .
Quý vị có thể đem lá phiếu đến các địa điểm ghi trong lá thư, hay tự mang đến bỏ vào các thùng Ballot Box đặt ở nhiều nơi khác trong thành phố (vào www. ocvote.com/dropbox để tìm địa điểm).
Ước mong những điều trình bày trên đây sẽ giúp quý vị gởi lá phiếu “RECALL Gavin Newsom” để bầu cử một cách hợp lệ.
Trần Minh Trung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here