LỄ SUY TÔN HT THÍCH CHƠN THÀNH Những Điều Khác Thường Gây Thắc Mắc

0
278

Đọc báo Người Việt Garden grove, California Hoa Kỳ đề ngày 8 tháng 8 năm 2021, dưới tiêu đề “ HT. Thích Chơn Thành được suy tôn thượng chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới” , do ký giả Văn Lan viết, có kèm theo một số hình ảnh qua ấn bản điện tử trên mạng, chúng tôi thấy có nhiều điều khác thường khó hiểu.

Điều dễ thấy nhất và đạp vào mắt nhất là TT. Thích Thánh Minh, người được ban tổ chức cung thỉnh ra để tác bạch, là nhân vật quan trọng nhất trong buổi lễ, đáng lẽ ra phải là người trong Giáo Hội, nhưng vị này lại là người lạ. Ngoại trừ các thầy Chơn Thành và Chân Tôn ra, các tăng ni tham dự tại lễ đài đều lạ mặt, không phải các Thành viên Giáo Hội thường thấy.

Điều bất thường thứ hai là không thấy TT Thích Thánh Minh tuyên đọc Quyết định của Đại Hội các Thành Viên nào đã suy tôn. Đối với phật tử chúng tôi, suy tôn một vị đại tăng lên ngôi vị Thượng Thủ kế nghiệp Trưởng Lão Hòa Thượng thượng tâm hạ Châu dẫn dắt tnawg chúng và Phật tử, đâu có thể do một hòa thượng non tuổi đạo, đức độ đơn sơ quyết định được ? Duy nhứt chỉ có Đại hội các Thành Viên mới có khả năng suy cử vị Thượng Thủ của Giáo Hội mình. Nhưng Đại Hội này cho đến nay vẫn chưa thấy họp.

Còn lễ Suy Tôn thì ít ra là phải có một Đại lễ quy mô, trang trọng có thơ mời hàng tháng trước, với sự tham dự đầy đủ của các thành Viên và các cơ cấu cao cấp bổn giáo gồm Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Điều Hành, các Tổng Vụ Trưởng, dưới sự chứng minh của hàng thượng khách danh dự gồm các vị đại tăng đại diện các Giáo Hội bạn. Những điều này cũng đã hoàn toàn vắng bóng trong lễ Suy tôn này. Người bàng quang chỉ thấy một buổi lễ tẻ nhạt với lơ thơ khoảng một chục vị tăng ni nét mặt thiếu nạng rỡ của một nay hoan lạc mừng vui của Giáo Hội. Đó cũng là điều lạ, đáng ngạc nhiên.

Những điều kể trên khiến Phật tử trong Garden Grove, vốn không xa lạ gì với hiện tình PG tại nơi đây sau khi HT Thích Quảng – Thanh viên tịch, đã tự đặt nhiều câu hỏi. Có lẽ phải chờ chư tăng trong Hội Đồng Quản Trị bên Canada lên tiếng mới sáng tỏ mọi việc.

Với tư cách của một Phật tử thường đi chùa lễ Phật, tôi hy vọng mọi sự sẽ được soi sáng để đem an vui cho mọi người đã đặt niềm tin nơi Phật pháp.

Garden grove, ngày 9 tháng 8 năm 2021
Đức Lợi – Tran Lan Anh
(714) 380 8646

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here