BẢO VỆ ĐẠI DIỆN DÂN CỬ

0
231

VI ANH

Khuynh hướng xấu kỳ thị, chống đối, đánh đập người Mỹ gốc Á châu đã quá lộng hành,loạn hành. Không những họ đã kỳ thị những người Mỹ gốc Á châu dân thường, nam nữ, gìa yếu, mà tấn công ngay vào những người Mỹ gốc Việt đại diện dân cử nữa. Không chỉ tấn công ngoài đường phố vắng mà ngay trong công đường, cơ quan chánh phủ. Tiêu biểu ngay trong cơ quan Giám sát Quận Cam, trong vung Little Saigon mà người Việt hải ngoại goi là thủ đô tinh thần của VN hải ngoại. Họ đã tấn công vào Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát Quân Cam, Là Giám sát viên (GSV) Andrew Đỗ đang chủ tọa phiên họp Giám sát viện. Họ thô bạo chup mũ ‘cộng sản GSV Andrew Đỗ. Họ đòi đuổi GSV Andrew Đỗ về nước. Ngay trong phiên họp của Giám sát viên hôm Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, gọi ông là “cộng sản” và bảo ông “cút về nước.”
Một hành động rõ rệt vi phạm pháp luật, vi phạm nội qui dự khán của GSV. Đã mạ lỵ thanh danh, đã xâm phạm nhân vị của một Con Ngưởi, của một công dân Mỹ gốc Việt, một dân cử Chủ Tich Giam sát viên đang thi hành nhiêm vụ. Chắc chắn Giám sát viện Orange County và chính GSV Andrew Đổ sẽ có thể biện pháp vận dụng pháp luật và pháp qui của GSV để bảo vệ.
Và trên phương diện sinh hoạt dân chủ trong chế độ dân chủ đại diện (representative democracy) của Hoa kỳ, đây là trường hợp cần phân tích nhu cầu bảo vệ người đai diên dân cử của sắc tộc thiểu sô ơ Mỹ, cụ thể là Mỹ gốc Việt trước khuynh hương vô pháp vô thiên, người không tha, luật không dung này. Nhứt là tại vung Nam Cali người Mỹ gốc Việt đắc cử khá nhiều vào chánh quyền địa phương như giám sát viện, thành phố, học khu. Gần đây trong các phiên họp hay trên các trang mạng xã hôi, có một số người kỳ thị chũng tộc, phân biệt chánh kiến, chống phá, mạ lỵ chụp mũ CS, chụp mũ tà dâm, tham ô, bằng nhưng lời dao to búa lớn, oan sai thì nhiều, góp ý xay dựng thì ít đối vối một số dân cử, qua việc lạm dụng câu hỏi trong phiên họp hay trên các trang mang xã hộiđể mạ lỵ, đả phá đại diện dân cử. Biến tự do ngon luận thành loạn hành, dân chủ như dân chửi. Và tai hại nhứt là phế thế lực võ công của tập thể người Mỹ gốc Việt. Vì trong thể chế dân chủ đai diện, thế lực của tap thể sắc tộc trong chánh quyền thể hiện qua biêu quyết của đại diện dân cử.Mười ngàn người trong tap thể không mạnh bằng 1 bàn tay dân cử bieu quyêt trong phien hop của cơ quan lập pháp hay lập qui của chánh quyền Mỹ. Đã đến lức phải bảo vệ những người đại diện dân cử của chúng ta trươc làm sóng kỳ thị để bảo vệ quan niệm tốt đẹp của nền dân chủ đại diện. Nhứt là đối với những vị dân cử chánh trực vơi dân và hữu hiêu trong công tác. Trong sinh hoạt xã hội, cộng đồng Việt hay bất cứ sắc tộc nào ở Mỹ, cũng có ngươi ưa hay không ưa dân cử nào đó vi lý do chanh trị, đảng phái hay giao tế cá nhân. Nhưng đó là ‘ cảm tính’. Nhưng quyền lợi của công đồng, của sắc tộc, của cá nhân, gia dỉnh, sac tộc minh là ‘ lý tính”. Triết gia Pascal Pháp có câu ““L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant.” Con Người chi là một cây sậy, thứ yếu nhứt trong thiên nhiên, nhưng đó là cây sậy suy tư. Nhờ vậy mà có sức mạnh. Ngay trong thời đại tin hoc, quyên lực mềm người Mỹ cũng nói ‘ kiến thức là sức mạnh”. Quí vi dân cử gốc Việt chúng ta đa số kinh tế hạn chế, còn phải lo sinh sống cho gia đình nên khong có thì giờ và phương tiện tiền bạc bảo vệ mình tại tòa rất tốn kém thì giờ và tiên bạc mướn luật sư biên hộ. Nên khuynh hướng tấn công đai diên dân cử gốc Việt cang ngay cang tăng. Nguờn côi là do xúi giục của CSVN, do kỳ thi chũng tộc, gốc Da vàng.
Đã đến lúc người Mỹ gốc Việt quyết tâm bảo vệ nguyên tắc dân chủ đại diện mà chúng ta đang sống. Đã đến lúc người Mỹ gốc Việt chúng ta phai bảo vệ người đai diện dân cử của mình, do đa số chúng ta dùng lá phiếu bầu ra ngươi đại diện cho mình. Dứt khoát không đê bất cứ ai phế ‘võ công’ thế lực của chung ta thể hiện qua đại diện dân cư ở nghị trường. Nếu người gốc Việt dùng chiền thuật lấy quân chúng bao vây, bảo vệ dân cử, lay sô đông bao vệ chánh đáng dập lại thiểu sô kỳ thị thì sẽ trăm trận trăm thắng. Cách làm nầy con co cái lợi lơn nữa là làm cho đại diện dân cử chúng ta thấy người Mỹ gốc Việt khong đem con bỏ chợ, nên sẽ dân gũi hơn, thân thiết hơn với tập thể nên dễ xây dưng với nhau.
Người Pháp có câu quần áo dơ giặt trong nhà không đem ra đường. Và sinh hoat dan chủ của Mỹ cung muốn dai diện dân cửnên có cơ hội tiêp xúc với cử tri và daân chung nơi minh đai diện để tường trình công tac của minh và ghi nhận y kiên của nhân dân trong đơn vi mình dai diện. Hầu hết các cơ quan dân cử danh thơi giơ cho dân cử về don vi trong các hưukhóa của cơ quan lập phap, lập qui của Mỹ.
Văn hóa, lối sống VN là, ai sanh người dó phải dưỡng. Chúng ta dùng lá phiếu bầu ra người đại diện cho chúng ta, khong lý do gì chung ta tung người của mình ra chánh trường đầy gió tanh mưa máu mà để người dân cử bơ vơ. Cai cây mà gốc yếu thìdễ bi ngã.
Người dân cử cũng chỉ là Con Người. Con Ngươi khong là ông thánh, co đúng co sai nhứt la trong môi trường chánh trị vô cùng phức tạp, chánh tà, thực giả vàng thau lẩn lộn. Nhưt là ơ Mỹ tôi phạm cô trắng thâm độc, bí hiểm hơn của ngươi lao đông cổ đỏ.
Tiêp xức vơi cư tri là cơ hôi d8ể cử tri trinh bay nguyên vong, cảm nghĩ với ngươi dân cử. Và nguoi dân cử tường trình cong tác và phân tích khúc nôi vơi cử tri. Dự 1 phiên họp là cơ hôi cử tri trình bày công khai nguyen vọng cho nguoi dai diên dân cử. Đao lý trình bày và chât vấn là tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính, tuyệt đôi không phải để dung dao to búa lớn mạ lỵ, đả phá mưu hại người dân cử, làdã vượt lằn ranh phap luât, pháp qui. Như đã chup mũ CS và đưởi về nước đôi vơi GSV Andrew Đỗ.
Có thể yễm trợ đại diên dân cử và bảo vệ dân cử qua nhieu cách. Lên tiếng chống những chup mũ, cáo buộc oan sai, mạ lỵ vô căn cứ. Biểu tình phản đôi kỳ thi dân cử vì chủng tôc vì tư thù, hiềm khich. Không nhăc tới tên nhũng người có tà ý chụp mủ, ma lỵ dân cử đề được đăng báo, lên trang mạng, có thể làm họ nôi tiếng./.( Vi Anh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here