LÁ THƯ NÓI THẲNG NÓI THẬT SỐ 2: NHÓM 17 HỘI ĐOÀN CHỐNG ĐỐI DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI LÀ AI?

0
204

LS Nguyễn Quốc Lân
Tiếp theo số 680

Họ vẫn không đồng ý và vẫn không trả lời cho tới khi họ đưa ra bản lên tiếng mới đây, đó là 6 tháng sau khi họ được mời gọi. Họ vẫn còn than trách là tại sao không tham khảo với họ ngay từ đầu. Mội điều kinh ngạc hơn nữa là 6 tháng sau khi được mời, họ mới phát giác ra rằng dự án XDTD không phải là chuyện “con nít giỡn chơi,” theo ngôn ngữ họ dùng trong Bản Lên Tiếng.
Một Âm Mưu Đen Tối Của Nhóm Chống Đối Tượng Đài
Trên đây là thành phần chủ lực của nhóm LHCCS đang tích cực vận động đánh phá dự án xây dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị. Bên ngoài, họ luôn tuyên bố là không chống đối dự án TDCTQT, nhưng bên trong, họ đang nỗ lực và cấu kết với nhau dưới sự chỉ đạo của ông Bob Harrison trong một âm mưu chấm dứt dự án xây dựng tượng đài CTQT. Trong một email gởi riêng đến các thành viên chính của LHCCS vào ngày 10 tháng 6, 2021, ông Harrison đã tiết lộ rõ như một mệnh lệnh là mục tiêu của thỏa thuận của họ là “chấm dứt dự án tượng đài, chúng ta cần phải chận đứng, chấm hết. Chúng ta không thể nói chúng ta không chống đối dự án và chống đối dự án tại Công Viên Tự Do, chúng ta chỉ chống đối ủy ban mà thôi. Không mạnh đủ.Chúng ta sợ phiền lòng ai? [To stop the monument, we need to stop it, period. We can not say we are not against the monument and against it in Fredom Park, we are only against the committee building it. Not strong. Who are we afraid to offend?]
Văn thư này có ghi rõ người nhận là các nhân vật chủ chốt trong nhóm chống đối dự án CTQT như ông Tần Nam, Chủ Tịch LHCCS; ông Hoàng Tấn Kỳ, Chủ Tịch Hội Nhảy Dù; ông Ngọc Phạm, Hội Thủy Quân Lục Chiến và ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Quốc Gia Nam Cali. Bức thư còn kể lại họ đã họp nhau tại Đền Thánh Trần Hưng Đạo để thảo luận và đi đến thỏa thuận trên đây. Đây là một âm mưu đen tối mà những thành phần Lê Chiêu Thống này đã thảo luận ngay trong Đền Thánh Trần Hưng Đạo, một nơi linh thiêng trong cộng đồng Việt Nam để thể hiện tinh thần chiến đấu chống lại giặc xâm lăng từ phương bắc.
Cho tới giờ này, nhóm cựu quân nhân này vẫn chưa hề lên tiếng để giải thích về sự việc này.Tất cả mọi thành phần trong cộng đồng đều có quyền lên tiếng chỉ trích, góp ý hay ủng hộ bất cứ điều gì, nhưng âm mưu thâu hồi giấy phép xây dựng tượng đài là một hành động không thể chấp nhận được, đặc biệt là âm mưu này đến từ các cựu quân nhân QLVNCH.
Trong buổi lễ Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua, nhóm LHCCS còn mời cả ông Bob Harrison lên phát biểu, một hành động họ chưa bao giờ làm từ trước đến nay. Rõ ràng là nhóm này vẫn muốn bình thường hóa vai trò của ông Bob Harrison trong cái nhìn của các thành viên của họ.
Chúng tôi mong các thành phần và hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH chân chính hãy lên tiếng thẳng thừng với các thành phần liên hệ để họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ đối với một dự án quan trọng cho danh dự và chính nghĩa của cộng đồng tỵ nạn CSVN
Thực chất sự chống đối
Các thành phần chống đối đã đưa ra rất nhiều lý do chẳng ra đâu vào đâu như đã được trình bày trong Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1. Tuy nhiên,chung qui lại cũng chỉ xoay quanh câu hỏi là tại sao không được tham khảo hay hội ý với các thành phần quân đội trước khi đưa dự án ra trước Hội Đồng Thành Phố để xin giấy phép. Ủy Ban đã giải thích rất nhiều lần và rất rõ ràng là UB đã tham khảo với rất nhiều thành phần cần thiết cho mục tiêu, ý nghĩa và sự thành công của dự án, kể cả các cựu quân nhân. Các thành viên của UB cũng phải tự nghiên cứuvà tìm hiểu trong thời gian tham khảo này để kiểm chứng những gì mình tham khảo và thảo luận.
Qua quá trình tham khảo với nhiều thành phần cựu quân nhân trong suốt quá trình soạn thảo để đi đến một mô hình mà có thể được chấp nhận bởi đại đa số mọi thành phần có quan tâm trong cộng đồng Việt Nam. Cho đến nay, sự chấp thuận và hỗ trợ này đối với dự án hầu như là ngoài sức tưởng tượng của UB. Ngoại trừ nhiều cáo buộc rất là vô lý, chưa có một hội đoàn hay cá nhân nào đưa ra một điều gì chê trách chính đáng nào về mô hình và trình bày của dự án.Mức độ hỗ trợ về tài chánh và sự đóng góp của mọi thành phần từ khắp mọi nơi đã xác nhận mức độ hỗ trợ về mô hình và phương thức thực hiện dự án.
Sự chống đối hiện nay chỉ xoay quanh vấn đề là tại vì không hội ý hay tham khảo với tôi thì tôi không hỗ trợ, chỉ có vậy thôi. Nếu dự án này được tham khảo và hội ý với mọi thành phần cựu quân nhân trong cộng đồng trước HDTP thì tiến trình tham khảo đó sẽ không biết bao giờ mới kết thúc, đó là chưa nói đến vấn đề sẽ bị đánh phá như chúng ta đang thấy hiện nay. Các thành phần này sẽ dùng bất cứ lý do gì, cho dầu là xuyên tạc, bóp méo, vô lý như chúng ta đang thấy hiện nay từ các thành phần chống đối này.
Trong suốt tiến trình thảo luận hay tham khảo này, các thành phần phá hoại sẽ luôn tìm cơ hội để tham dự phá thối dự án.Đó là chưa nói đến nhóm tàn quân của Hoàng Kiều luôn chực chờ cơ hội để phá thối như chúng ta đang thấy hiện nay.
Một điểm rất rõ ràng là các thành phần chống đối cũng không hề đưa một đề nghị hay giải pháp nào giải quyết sự chống đối chính này, ngoại trừ những yêu sách không thể thực hiện được như chấm dứt ngay, xóa đi làm lại từ đầu hay giao lại cho họ làm. Đây là những đề nghị không thực hiện được về phương diện pháp lý cũng như trên thực tế và nhất làtrong hoàn cảnh hiện nay.
Đề Nghị Một Giải Pháp
Ủy Ban XDTD vẫn luôn mở rộng và mời gọi các hội đoàn cựu quân nhân tham gia vào UB XDTD hay Ban Cố Vấn để có thể tham gia vào tiến trình thực hiện dự án và thường xuyên góp ý để tượng đài có thể được thực hiện một cách tốt đẹp hơn, trong đó có sự đoàn kết và hài hòa từ mọi thành phần trong cộng đồng. Ủy Ban sẵn sàng đón nhận các thành phần đã và đang tham gia chống đối dự án tham dự vào các vai trò thích hợp, kể cả vào Ban Cố Vấn như UB vẫn mong muốn từ ban đầu.
Nếu quí vị muốn biết rõ về tiến trình xây dựng tượng đài hay góp ý vào công tác xây dựng tượng đài, xin vào trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here