CALIFORNIA MỞ HỆ THỐNG ‘SỔ THÔNG HÀNH VACCINE’ ĐIỆN TOÁN

0
201

ORANGE COUNTY, California (VietMy News) -Kể từ ngày Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu, California cho người dân tạo “thông hành vaccine” điện toán để chứng minh đã chích ngừa COVID-19, theo đài KTLA, tiểu bang cho biết cư dân có thể dùng “thông hành” điện toán để đến các sự kiện hay khi các doanh nghiệp đòi họ chứng minh đã chích ngừa.
Các doanh nghiệp cần khách hàng chứng minh đã chích ngừa chưa để cho họ cởi khẩu trang khi vào trong.
Hồ sơ chích ngừa của cư dân sẽ nằm trong dữ liệu của tiểu bang, và “thông hành” điện toán sẽ có đầy đủ thông tin, không khác gì thẻ giấy do Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cung cấp.
Để tạo “thông hành vaccine” điện toán, cư dân phải vào trang web myvaccinerecord. cdph.ca.gov, sau đó điền tên và số điện thoại hay email dùng để email chích ngừa. Sau khi điền các thông tin đó, cư dân sẽ tạo số mật mã và nhận được một mã QR để lưu vào điện thoại và scan mã đó để chứng minh đã chích ngừa.
Lý do California mở hệ thống này là vì Tiểu bang có gần 20 triệu người đã chích vaccine. Những người đã chích ngừa có thể cởi khẩu trang tại những chỗ khi vào bên trong. Các doanh nghiệp hay các sự kiện có thể dùng hệ thống mới này để kiểm tra những người đến đây đã chích vaccine chưa.
Bà Amy Tong, giám đốc Sở Công Nghệ California, cho biết Tiểu bang lưu trữ hồ sơ chích vaccine COVID-19 của cư dân vào kho dữ liệu hồ sơ miễn nhiễm đã có sẵn.
Los Angeles County có một hệ thống “thông hành vaccine” trước California, cũng cho người dân chứng minh bằng cách scan mã QR trên điện thoại.
Trong khi đó, giới chức Y tế của Orange County từng thảo luận vấn đề “thông hành vaccine,” nhưng không tiến hành được vì cộng đồng phản đối.
Bà Lucy Dunn, chủ tịch Hội Đồng Kinh Doanh Orange County, cho biết nhiều doanh nghiệp ở quận hạt muốn có một hệ thống chắc chắn để dễ chứng minh khách hàng đã chích ngừa chưa, để bảo vệ nhân viên và các khách hàng khác, vì không tin chắc vào thẻ chích ngừa bằng giấy được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here