DÂN BIỂU MICHELLE STEEL GIỚI THIỆU DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

0
247

(WASHINGTON, D.C) Vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, Dân Biểu Michelle Steel đã cùng một số dân biểu Chris Smith và Alan Lowenthal giới thiệu dự luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R 3001) để giám sát tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đồng thời cũng để bảo vệ tự do cho người dân Việt Nam. Dự luật này cũng cho phép chính quyền Hoa Kỳ trừng phạt các giới chức của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho những vi phạm về nhân quyền và tôn giáo.
“Nhiều cư dân gốc Việt trong địa hạt của tôi đã trốn chạy khỏi Việt Nam vì họa cộng sản. Do đó, Hoa Kỳ cần phải có biện pháp đối với các giới chức cầm quyền tại Việt Nam cho những vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ phải đồng hành với người dân Việt Nam để tranh đấu cho tự do và dân chủ. Tôi hãnh diện làm việc với các đồng viện để tranh đấu cho quyền lợi của người Việt Nam.” Dân Biểu Steel cho biết.
Dự luật Nhân Quyền Việt Nam cấm Hoa Kỳ tài trợ trực tiếp hay gián tiếp cho Bộ An Ninh Việt Nam vì những hoạt động theo dõi trang mạng đối với người dân. Dự luật cũng đưa ra chương trình giám sát và chấm dứt các hoạt động buôn bán phụ nữ. Thêm vào đó, dự luật này cũng đề ra biện pháp trừng phạt các giới chức Việt Nam cho các vi phạm về nhân quyền.
Được biệt Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam của Dân Biểu Chris Smith từng được thông qua ba lần tại Hạ Viện nhưng chưa lần nào được thảo luận tại Thượng Viện.
Tuy nhiên, Dân Biểu Michelle Steel vẫn nổ lực cùng với các đồng viện là Dân Biểu Smith và Lowenthal giới thiệu dự luật này một lần nữa tại Hạ Viện.
Dân Biểu Michelle Steel đại diện cư dân tại địa hạt 48 gồm Aliso Viejo, Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Laguna Beach, Laguna Niguel, Midway City, Newport Beach, Seal Beach, và một phần của Garden Grove, Santa Ana và Westminster.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here