THẾ NƯỚC LÒNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA HẢI NGOẠI

0
194
Muốn có Tự do Dân chủ toàn dân Việt Nam phải dám đứng lên lật đổ chế độ cộng sản

VI ANH

Lại một Quốc Hận nữa, Quốc Hận thứ 46. Hầu hết các cộng đồng người Việt và gia đình, đoàn thể của Việt Nam Cộng hòa ờ hải ngoại ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu, dù đại dịch Covid-19 đâu đâu cũng nỗ lực lo tổ chức tưởng niệm Quốc Hận trên không gian mạng. Quốc Hận là thời gian người dân Việt ôn cố tri tân.
Quốc Hận là thời điểm người dân Việt bắt đầu cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam, đầy gian lao, khó khổ mà cũng đầy thành quả vươn lên của dân tộc Việt ít ai dè. Lần đầu tiên trong lịch sử 4.000 năm, Việt Nam có một cộng đồng hải ngoại hơn mấy triệu người chỉ nhỏ hơn cộng đồng quốc gia trong nước non 100 triệu mà thôi. Đặc biệt cộng đồng VN hải ngoại này phần lớn nằm trong lòng văn minh Tây Phương, kinh tế chánh trị tự do, khoa học kỹ thuật tiền tiến nhiều lần hơn VNCS. Và người Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu cảm thấy thuộc về nhau như Việt Nam Hải Ngoại như France d’Outre- Mer thời Pháp bị Đức Quốc xã tạm chiếm. Công cuộc quốc tế vận của người Việt hải ngoại cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN trong nước nhà rất bền bỉ, sáng tạo và hữu hiệu.
Cho nên từ ngày CSVN bang giao, giao thương được với Mỹ, nơi người Việt tỵ nạn CS, người Việt Hải ngoại định cư sinh cơ lập nghiệp đông nhứt thế giới, CSVN đã lợi dụng thế bang giao, giao thương đẩy mạnh công tác “kiều vận” – nhưng thực sự dân vận thì ít mà địch vận thì nhiều. Một mặt, CS họ tuyên truyền trắng, dùng tình tự quê hương để chiêu dụ lớp trẻ có học, có tiền đem « chất xám » và Đô la xanh về giúp cho chế độ. Mặt khác, họ dùng tuyên truyền đen và xám để « hề hóa » công cuộc chống Cộng, bôi tro trét trấu vô căn cứ những người đấu tranh, và tạo mặc cảm tự ti đối với quần chúng người Việt Hải Ngoại. Chống tuyên truyền đen, trắng, xám không có gì hay hơn là chính đối tượng bị tuyên truyền cố gắng biết mình, « biết ta » để tự tin, tự khẳng định mà tiến tới, và biết người, « biết địch » để không bị mê hoặc, không bị lũng đoạn tinh thần mà bất động, đầu trước khi đánh.
Một, CS bày đặt “vẽ”chuyện người Việt Hải Ngoại đã mất gốc. Hoàn toàn sai, đứng trên phương diện thực tế cũng như pháp lý. Đối với mình, chắc chắn không người Việt nào dù định cư, dù vô quốc tịch nước sở tại bao lâu đi nữa lại tự xem mình là người Mỹ, người Pháp, người Úc chánh tông, v.v.. Đối với người sở tại, cũng chắc chắn không người Pháp, người Mỹ, người Úc, v,v… nào nói người Việt Nam vô quốc tịch nước họ, là người Mỹ, người Pháp, Úc… Cái « gốc Việt », dân chính gốc sở tại của quốc gia định cư và người Việt nhập cư đều minh thị lẫn mặc thị thừa nhận và chấp nhận. Quốc tịch có thể đổi được, lối sống có thể đổi được, nhưng cái gốc chủng tộc thì không; nhân chủng và xã hội học đều thừa nhận chân lý ấy. Nên người Việt ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc thường được nước đó và người Việt xem là người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt, người Úc gốc Việt, …
Hai, CS bày đặt « vẽ » chuyện vô quốc tịch rồi không có quyền làm chánh trị cho nước nhà Việt Nam nữa. Hoàn toàn sai,người Việt ở Hải Ngoại đại đa số là người tỵ nạn chánh trị đứng trên phương diện pháp lý cũng như thực tế đối với nước định cư. Không có nước nào buộc người Việt từ bỏ quốc tịch gốc Việt Nam khi nhập quốc tịch nước định cư. Các quốc gia định cư chưa bao giờ cấm người Việt định cư hoạt động chánh trị cho nước nhà, cấm chống Cộng đang thống trị nước nhà Việt Nam cả. Việt Nam là quốc gia dân tộc, là nước nhà ( home country ) của người Việt Hải Ngoại. Việt Nam Cộng sản chỉ là một chế độ cai trị ( regime). Quyền chọn lựa chế độ, nhà cầm quyền, quyền làm ra hay truất phế nhà cầm quyền là quyền tối thượng của nhân dân các nước tự do, dân chủ tiền tiến mà người Việt định cư. Chọn lựa có nghĩa là được quyền thay đổi, chống binh.
Ba, CS bày đặt « vẽ » chuyện người Việt Hải Ngoại ở xa nước, xa dân, không rõ sự tình, không hiểu nhân tình thế thái nên không có tư cách và thẩm quyền can thiệp vào việc nước, chuyện dân. Đó là mưu sâu kế độc, « ý đồ » thâm hiểm, CS tuyên truyền đen, xám tạo mặc cảm tự ti nơi người Việt Hải Ngoại để lũng đoạn tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ nhần quyền Việt Nam. Mục đích nhằm triệt tiêu, vô hiệu hóa quyền hoạt động chánh trị cho nước nhà và cho đồng bào Việt Nam để CS độc quyền nắm cán lẫn lưỡi. Hoàn toàn sai đối với người bị tuyên truyền lẫn người tuyên truyền. Tự vấn lương tâm, và tình hình thực tiễn cho thấy người Việt Hải ngoại đi càng xa nước, càng cách đồng bào, càng yêu thêm nước, càng thương thêm đồng bào.
Còn CS đã trắng trợn mâu thuẫn khi ngoài miệng nói “ Việt Kiều “ là khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận không trách rời của dân tộc » khi chiêu dụ người Việt Hải Ngoại đem chất xám của sở học và chất xanh của Đô la về phục vụ cho chế độ. Nhưng thâm tâm họ là một bồ dao gâm, mã tấu hành động che dấu luôn đánh phá không cho bất cứ ai, người dân Việt trong hay ngoài nước, đụng đến quyền thống trị chuyên độc của CS.
Tại sao CS bày đặt « vẽ » chuyện như vậy đối với người Việt Hải Ngoại? Không khó hiểu. Người Việt Hải ngoại sau 46 năm đã trở thành một thế lực chống đối CS khắp nơi trên thế giới và quốc tế vận cho đồng bào chống Cộng trong nước.Thứ nhứt, Người Việt Hải Ngoại là một thế lực kinh tế mạnh của dân tộc Việt. Mỗi năm gởi về giúp thân nhân khoảng 5 hay 6 tỷ Đô la.
Chi phí về nước thăm cảnh, thăm người, giải trí, vui chơi khoảng 2 tỷ nữa. Nhẩm tính vị chi 8 hay 9 tỷ mỗi năm. Nếu theo thông thường chi phí này chiếm 10%, thì lợi tức kiếm được của 3 triệu rưởi người Việt Hải Ngoại, khoảng 50 tỷ. Vậy lợi tức đồng niên tính trên đầu người của người Việt Hải Ngoại lớn gấp 30 lần hơn người trong nước theo Ngân Hàng Thế giới ước tính chưa đến 450 Đô la/ năm.
Thứ hai, người Việt Hải ngoại là một thế lực chánh trị, ngoại giao « công dân » tại các nước tiền tiến. Bằng cớ. Cờ Việt Nam Cộng Hoà đã được chánh quyền hơn phân nửa dân số Mỹ thừa nhận. Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam, quốc tế vận của người Việt Hải Ngoại đã đi sâu vào Quốc Hội Liên Âu, Mỹ, Úc. Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới, nơi người Việt định cư đông nhứt, đã từng liệt CSVN là chế độ “ cần phải quan tâm đặc biệt.»
Thứ ba, người Việt Hải Ngoại trình độ học vấn và kiến thức, kinh nghiệm khoa học kỹ thuật tiên tiến, vượt trội hơn trong nước ít nhứt nửa thế kỷ và với tỷ lệ so với dân số rất cao. Tỷ lệ người Mỹ gốc Việt đậu đại học ngang với người Mỹ Trắng, khoảng 26%. Hầu như nhà nào cũng có con cháu tốt nghiệp đại học 4 năm hay cao hơn. Lớp trẻ Việt đã đi vào Quốc hội, Bộ Nha, Cơ quan Không gian Mỹ, quân đội và truyền thông đại chúng Mỹ. Trong khi đó giới trí thức trẻ bị CS Hà Nội làm nhục bằng việc mua bán văn bằng giả, « dốt chuyên tu ngu tại chức », làm khổ sinh viên học sinh nghèo bằng tăng học phí đại học 40% và đóng nhiều lệ phí không tên ở trung tiểu học.
Thứ tư, người Việt Hải Ngoại được xu thế kinh tế chánh trị toàn cầu yểm trợ. Chính sách kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa thế giới là chính sách thời thượng của thế giới, trong cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. CS Hà Nội càng bon chen vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác, càng mở rộng bang giao càng bị các giá trị tự do, dân chủ phổ cập chi phối. Thêm vào đó tiến bộ khoa học Tin Học đã giúp phá tan bức màn tre bưng bít của CSVN, đem ánh sáng tự do, dân chủ vào trong nước, và trong tâm trí của một số đảng viên CS nữa.
CS như bóng tối sẽ tan khi ánh sáng tới. Đó là qui trình tất yếu của bánh xe Tiến Hóa. Không cưỡng được,không đảo ngược được. Binh gia Tôn Tử và Người Việt Nam nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here