SỐ NGƯỜI KÝ TÊN BÃI NHIỆM THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALIFORNIA GAVIN NEWSOM ĐÃ LÊN ĐẾN CON SỐ 1.930.000 NGƯỜI !

0
117

Những người thiện nguyện giúp đỡ đồng bào trong việc ký tên bãi nhiệm “Recall “ Thống đốc California Gavin Newsom .
Bàn ký tên có mặt suốt 7 ngày từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều , nằm trên đường Bolsa ngay tại góc cột đèn xanh đỏ khu chợ Á Đông đối diện với Thương xá Phước Lộc Thọ.
Điều kiện là đồng bào phải có quốc tịch USA và đã ghi danh đi bầu cử thời mới ký tên để bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom được.
Tuy nhiên nếu đã có quốc tịch USA mà chưa ghi danh bầu cử thì các bạn trong ban thiện nguyện sẽ giúp quý vị ghi danh bầu cử, sau đó quý vị sẽ có quyền ký tên bãi nhiệm một vị thống đốc California bất tài, và có nhiều hoạt động liên hệ làm ăn với Tàu cộng.
Gần cả năm trời năm qua, dân chúng California đã bị lockdown, nạn thất nghiệp gia tăng, hàng quán ế ẩm, nền kinh tế xuống dốc trầm trọng, con cháu chúng ta bị thất học.
Tìm hiểu kỹ thì tất cả là thủ đoạn chính trị do Đảng phái Dân chủ muốn cũng cố thế lực, mà không màng giẫm đạp trên xuống máu của người dân.
Vài ngày qua tiểu bang Texas và Misissippi đã gở bỏ lệnh lockdown , mở cửa cho nền kinh tế sinh hoạt bình thường và trường học được mở cửa lại. Trong khi đó ông thống đốc California Newsom bất tài vẩn tiếp tục lockdown nền kinh tế, làm cho con em chúng ta mất đà học vấn.
Người dân California đã bày tỏ thái độ chính đáng để bãi nhiệm ông Newsom .
Đã có trên 1.9 triệu chử ký bãi nhiệm ông Newsom.
Số chử ký phải cần vào khoãng 2.1 triệu để phòng hờ những lá phiếu không hợp lệ
Số phiếu hợp lệ để bãi nhiệm là 1.5 triệu
Ngày chót ký tên bãi nhiệm Newsom là 8-3-2021.
Mời đồng bào dân ký tên cho thật nhiều để nhổ tận gốc rễ Thống Đốc độc tài, Tiếp tay cho bọn Tàu cộng để phá hoại đất nước Hoa Kỳ này.
Ngày chót ký tên bãi nhiệm Newsom là 8-3-2021.

Trần Minh Trung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here