QUỐC HỘI CS LÀ’QUỐC HẠI’ DÂN VN

0
257

VI ANH

Không còn nghi ngờ gì nữa, quá rõ ràng Quốc Hội CS là quốc hại nhân dân VN.

Không phải chỉ trong kỳ bầu cái gọi là Quốc hội CS năm nay bầu đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026. Đảng Nhà Nước CS đã lập đi lập lại nhiều lần ‘pháp lịnh’ tổ chức bầu Quốc Hội CS là ‘ đảng cử dân bầu’, để Quốc Hội CS là của đảng CS, do đảng CS, vì đảng CS. Giống như một dỉa hát rè, cà lâm mấy chục năm rồi. Như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ vào sáng 4/2/2021, là “Phấn đấu số người ngoài đảng trúng cử vào Quốc hội khoá mới từ 25 đến 50, tức là chiếm từ 5 đến 10%”. Và Ban Tổ chức Trung ương Đảng cũng vừa ra công văn với câu đề mục nói dai, nói dài theo thói CS. Đó là “Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ phải quán triệt thực hiện chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.”Trong đó có điều 5 của công văn này ghi rõ “Đối với người ngoài Đảng ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.”

Ai cũng biết MTTQ Việt Nam trên 90% là đảng viên Cộng sản, cứ 5 năm một lần, họ thay mặt Đảng Cộng sản đứng ra tổ chức các Hội nghị hiệp thương của cuộc bầu cử Quốc hội, cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp.

60 triệu cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu nhưng những người trúng cử đã được CS quyết định từ trước rồi. Cái tỷ lệ 80% hay 90% hay 99% tỷ lệ phiếu bầu cũng đã được quyết định từ trước rồi và nó không phụ thuộc vào số phiếu của cử tri.

Còn số lượng của ‘đại biểu nhân dân’ của cái Quốc Hội ấy thì Đảng CS cũng đã qui định trước, CS gọi là cơ cấu’ trước. Như cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 23/5/2021 tới đây Đảng Nhà Nước ra Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, trong tổng số 500 đại biểu toàn quốc, số đại biểu các cơ quan Trung ương 207 người, và địa phương 293 người.

Còn trong cuộc bầu cử Quốc hội khoá 14 cuối tháng 5, 2016 chưa bầu mà Tổng bí Đảng CSVN Thư Nguyễn phú Trọng thần phục Tàu Cộng đã chỉ định Nguyễn thị Kim Ngân dân chưa bầu làm chủ tịch Quốc Hội CS. Còn Nguyễn xuân Phúc, Phó Thủ Tướng và Trần dại Quang đảng cử làm Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước, lẽ ra phải do Quốc Hội khoá 14 họp thức hoá, nhưng Tổng Trọng lo ngại phe y không nắm chắc được Quốc Hội, thấy Mỹ còn ủng hộ TT Dũng, Trọng sợ để Quốc Hội khoá 14 tháng 5 mới bầu, khoảng tháng 11 mới đủ ban bệ, còn 8 tháng nửa mới họp thức hoá thủ tương và chủ tịch nước người của y, nên Tổng Trọng đã quyết đinh sẽ “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước’’ trong phiên họp chót của Quốc hội 13 vào ngày 23 tháng 3, năm 2016- chớ không chờ Quốc Hội khoá 14 ngày 22 tháng 5 mới bầu. Tức là, lật đổ TT Dũng và Trương tấn Sang trước nhiệm kỳ, mản nhiệm vào tháng 5. Hai người Nam Dũng và Sang nắm nhà nước sẽ mất chức vào cuối tháng 3, chớ không phải mản nhiệm kỳ vào tháng 5.

CSVN tổ chức bầu cử cái gọi là Quốc Hội của CSVN rất đình đám, tốn hao tiền thuế của dân. CSVN cho loa kèn mở công suất tối đa tuyên truyền vận động người dân Việt tự ứng cử để chứng tỏ người dân tham gia cuộc bầu cử và ứng cử, để Quốc Hội có vẽ của dân, vì dân, do dân. Cái trò tráo bài ba lá của CS cứ lập đi lập lại mỗi lần có bầu cử Quốc Hội CSVN.

Dù trên thực tế và pháp lý, Quốc hội CS là quốc hại nhân dân, khong hơn khong kém Như cuộc khủng khoảng giàn khoan TC đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của VN hay TC đưa hoả tiễn và ra đa quân sự vào Hoàng sa có thế tấn công thẳng vào Miền Trung VN, Đảng CSVN câm như hến, chỉ ngậm miệng ăn tiền thôi. Thủ Tướng Phạm văn Đồng ký công hàm bán nước VN gởi cho Thủ Tướng TC Chu ân Lai, Quốc Hội CSVN không dám hở môi.

Nên người dân Việt sống trong gọng kềm CSVN coi Quốc Hội CS là con đẻ của Đảng CSVN, Đảng dùng để họp thức hoá quyết định độc tài đảng trị của Đảng CSVN thành quyết định lập pháp cho có vẽ nhân dân, có vẽ chánh quyền tam lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp; mà thực tế, thực chất chỉ có Đảng CSVN duy nhứt toàn trị thôi. Nên nhiều người ví von, chơi chữ gọi Quốc Hội VNCS là “quốc hại” nhân dân VN.

Người dân Việt quá rành Quốc Hội CSVN yếu như bún thiu, nên đặt cho cái tên là “đảng cử dân bầu”. Ai cũng biết kể từ năm từ 1954, cái gọi là “Quốc hội” ấy chỉ gồm những “gia nô” của đảng CS. Đảng dàn dựng ra để làm công cụ hợp thức hoá lịnh của Đảng thành luật, để mờ con mắt thiên hạ là hệ thống công quyền của CSVN là tam quyền phân lập, nguỵ trang cho chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CSVN. Để Đảng Nhà Nước CS có vẽ dân chủ về hình thức thôi.

Trong bất cứ cuộc “đảng cử dân bầu” ra bất cứ Quốc Hội CS nào, Đảng CS cũng “cơ cấu” trước 95% đại biểu nhân dân phải là đảng viên CS. Với đa số tuyệt tuyệt đối đó, “đại biểu nhân dân (từ CS chỉ dân biểu ) ngoài đảng dù có tài thánh cũng không làm gì được cho dân, chỉ cú kêu mặc cú xôi thịt quỉ thần CS ăn.

Đại biểu nhân dân đảng viên CS ăn cơm chuá là Đảng CS phải múa tối ngày cho Đảng. Đảng viên CS làm “đại biểu nhân dân” phải thảo luận biểu quyết theo lịnh đảng vì kỷ luật đảng CS là kỷ luật sắt. Đại biểu nhân dân không hạn kỳ, không cần thời gian cư trú nơi ứng cử, làm đại diện dân mấy pháp nhiệm cũng được nên dễ trở thành quan dân biểu, mất quan điểm quần chúng.

Lại còn kiêm nhiệm chức vụ Nhà Nước nữa. Trong 500 thành viên của Quốc Hội CS có khoảng 75% kiêm nhiệm chức vụ Nhà Nước. Vừa bận với công tác kiêm nhiệm vừa lo ngại giữ cái ghế của mình, vừa không thời gian gặp gỡ cử tri, nên chẳng đại biểu nào có thời gian theo dõi, nghiên cứu, trong khi các vấn đề lập pháp kinh tế, chánh trị, tài chánh, văn hoá, xã hội, thường rất phức tạp và nhiêu khê và chuyên môn.

Đảng CS còn một xảo thuật nghị trường nữa. Văn phòng thường trực Quốc Hội toàn những cốt cán của Đảng. Họ không gởi tài liệu trước đủ thời gian để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết. Đại biểu thiếu thông tin, nghị luận chính xác về tình hình đất nước vì 700 tờ báo trong nước chỉ cho 1 tổng biên tập là Đảng CS, 16.000 nhà báo chỉ có một ông chủ cũng là Đảng CS.

Nên khi thảo luận hay chất vấn đa số “ đại biểu nhân dân” bị tự tị mặc cảm đối với nhân viên chánh phủ và đảng, nên phần nhiều kính kính, thưa thưa, ‘ nhứt trí, đồng tình”, bào chửa cho Đảng, chánh phủ như thần tử đối với long nhan thôi.

Và từ đó quốc hội CS trở thành quốc hại VN, từ khi ra đời cho đến bây giờ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here