THÔNG TIN Từ Thành Phố Garden Grove

0
107

THÀNH PHỐ MỜI CỘNG ĐỒNG THAM THÀNH PHỐ MỜI CỘNG ĐỒNG THAM GIA TRẢ LỜI SURVEY LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU NHÀ Ở

Thành Phố Garden Grove tiếp tục tìm kiếm đóng góp từ cộng đồng để phát triển một chiến lược nhà ở trong cộng đồng trong thời gian tám năm tới nhằm để cập nhật Hạng mục Gia cư, Hạng mục An toàn, Hạng mục về Sử dụng Đất, và áp dụng Yếu tố Công bằng Môi trường mới vào kế hoạch Quy hoạch chung Garden Grove. Hạng mục Gia cư sẽ xác định nhu cầu và mục tiêu về nhà ở trong tương lai ở Garden Grove. Một cuộc khảo sát trực tuyến có sẵn (online survey) có thể được truy cập tại ggcity.org/ housing-element bằng nhiều ngôn ngữ cho đến Thứ Ba, ngày 12 tháng Giêng, 2021.

Cư dân Garden Grove hoàn thành cuộc khảo sát và đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua email sẽ có cơ hội giành được giỏ quà tặng từ Thành phố và những tặng phẩm khuyến mãi khác.

Cộng đồng cũng được khuyến khích theo dõi Phiên Điều trần Công khai (Public Hearing) của Hội đồng Thành phố về nhu cầu nhà ở Garden Grove vào Thứ Ba, ngày 12 tháng Giêng, 2021 lúc 6:30 chiều. Cuộc họp sẽ được phát trực tiếp trên YouTube. com/c/GardenGroveTV3/live.

Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Họp Cộng Đồng Garden Grove, tọa lạc tại 11300 Stanford Avenue. Vui lòng ở nhà nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus hoặc có các triệu chứng giống như cúm.

THÀNH PHỐ MỜI CỘNG ĐỒNG THAM GIA 2-2-2

Hạng mục Gia cư, một thành phần của Kế hoạch Chung Garden Grove, được tiểu bang yêu cầu cập nhật tám năm một lần để xác định nhu cầu nhà ở cho tất cả các mức thu nhập trong giai đoạn lập kế hoạch cụ thể bằng cách đáp ứng Đánh giá Nhu cầu Nhà ở Khu vực (RHNA). Phân phối nhà ở Thành phố Garden Grove cho giai đoạn kế hoạch 2021-2029 được dự kiến là 19,122 căn. Hạng mục An toàn sẽ thiết lập các chính sách hỗ trợ các luật và quy định liên quan đến các nguy cơ an toàn; Hạng mục sử dụng đất, Mã phân vùng và Bản đồ sẽ xác định đất có sẵn cho nông nghiệp, kinh doanh, nhà ở và các loại khác; và Yếu tố Công bằng Môi trường mới sẽ giảm thiểu và cân bằng ảnh hưởng của các hiểm họa môi trường giữa các cư dân.

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại ggcity. org/housing-element hoặc liên lạc Ban Planning của Thành phố tại (714) 741- 5312 hoặc email về planning@ggcity.org.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here