Tinh thần ‘MAGAism, Patriotism’ tỏa sáng toàn USA

0
300
Người ủng hộ vui mừng theo dõi kết quả bầu cho TT Trump đêm 3/11/20 tại tòa soạn báo Việt Mỹ, Westminster, California.

(The spirit of ‘MAGAism and Patriotism’ shining all over USA)

Ngày 3-11-2020 là ngày tổng tuyển cử đất nước Hoa Kỳ này.

Hàng triệu người đã kiên quyết xếp hàng đi bầu cử Tổng thống. Họ muốn sử dụng quyền hiến định để bầu chọn một người xứng đáng lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ này. Trong tâm tư họ đã biết” chọn ai? tại sao chọn người ấy?”

Đó chính là “Donald Trump – The Great Warrior”

Đa số dân chúng USA muốn Đất nước Hoa Kỳ này Hưng Thịnh (Make America Great Again).

Cho dù bạn là người thích loại người theo “chủ trương quỳ gối” (Bend The Knee Party) để lấy lá phiếu của người da đen “đó là quyền lựa chọn của bạn”.

Trong khi đó có loại người thích đứng thẳng không quỵ lụy bất cứ thế lực tài phiệt hay truyền thông nào. Họ hăng say đi diễn hành bằng xe , bằng tàu, hay tự động tụ họp Rally để kêu gọi “làm đất nước Hoa Kỳ này Hưng Thịnh (Make America Great Again).

Do đó, cuối cùng người mà được dân chúng bầu chọn lên làm Tổng thống nước Hoa Kỳ phải là người tôn trọng hiến pháp, sẳn sàng đứng sau hiến pháp để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ khỏi ngoại xâm, nội loạn và “làm đất nước Hoa Kỳ này Hưng Thịnh (Make America Great Again).

Thắng hay thua, thành công hay thất bại sau cuộc bầu cử này đều không quan trọng.

Điều quan trọng là tất cả mọi người trong cuộc chơi nên có ý thức và lương tâm để tận dụng mọi nỗ lực giúp đất nước Hoa Kỳ này hùng mạnh về phương diện vật chất cũng như về tinh thần.

Từ thời lập quốc đến nay, theo đúng luật của hiến pháp thì cuộc bầu cử Tổng thống phải có kết quả chính thức ngay vào đêm tranh cử, tức là ngày 3-11-2020.

Tiếc thay, nền dân chủ Hoa Kỳ đã bị trắng trợn chà đạp.

Đã có những người gian manh, những bè nhóm dùng đủ mọi phương cách để đánh tráo lá phiếu bầu của dân chúng, hay bè nhóm kết hợp với đám truyền thông ma giáo nhằm lấy phần thắng cho “Đảng Quỳ Gối “.

Chúng ta tin chắc là Tối Cao Pháp Viện và Bộ Tư Pháp USA cùng người dân Hoa Kỳ sẽ vạch mặt bọn gian trá trước công lý Hoa Kỳ.

Nhờ cuộc bầu cử này, tinh thần MAGA, MASA, KAG luôn nở rộ trong tiềm thức của bao người yêu Tự do, Công lý, Trật tự, Bình đẳng.

Họ và bạn luôn muốn Nước Mỹ Hưng Thịnh -” Make America Great Again” để chống lại cộng sản và tà phái xã hội chủ nghĩa bất lương tri.

Tương lai con cháu chúng ta sẽ khá hơn nhờ ý thức hệ “MAGAism, USAism” để chống lại “Communism” và loại trừ loại vô lương tri “radical socialism”.

Niềm tin + Trí tuệ + Sự thật + Sự Dũng Cảm chính là sức mạnh của Dũng sĩ MAGA. (Faithfulness + Wisdom + Truthfulness + Courageous are characters of MAGA warriors).

Mọi người chúng ta sẽ rất hoan hỉ khi thấy hàng hàng lớp lớp “người Việt Mỹ” từ già đến trẻ thể hiện Dũng Sĩ tính: hiên ngang dũng cảm bảo vệ giá trị Tự Do Nhân Bản, qua thái độ chính trị kiên quyết giữ vững “USA hùng mạnh và an bình” “MAGA -Make America Great & Safe Again” , và nền giáo dục nhân bản -” MEGAMake Education Great Again.”

Kính mong mọi người dân USA giữ tâm thanh tịnh và sáng suốt để chờ kết quả chính thức trong công bằng và hợp lý.

LTS: Bài viết trên là suy tư, ý kiến của ông Tony Bùi, người ứng cử vào vị trí Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Coast Community College District, Area #2, với chủ trương “MEGA! Make Education Great Again.”

Để đóng góp ý kiến với tác giả, xin quý vị gởi câu hỏi về: tonybui08@ gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here