TINH THẦN ‘BẢO VỆ HIẾN PHÁP’ ĐÃ CHIẾN THẮNG ‘NHÓM TỰ DO BUÔNG THẢ QUÁ TRỚN’ ‘Conservative MAGAism’ prevailed the ‘Liberal thuggism’

0
516
Đệ nhất phu nhân và TT Trump tiếp vợ chồng tân Thẩm Phán Barrette tại Tòa Bạch Ốc sau lễ tuyên thệ tân thẩm phán thứ 9 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

WASHINGTON, DC: Ngày 26-10-2020 người dân Hoa Kỳ tràn ngập niềm vui vì tinh thần Hiến Pháp USA tôn trọng Công Bằng, Tự Do, Nhân Bản theo đúng ước vọng của con người đã vươn cao, khi Thượng Nghị Viện đã chuẩn thuận qua số phiếu 52/48, đề cử Thẩm Phán Amy Coney Barrett là thành viên thứ 9 của Tối Cao Pháp Viện. Sau hơn 30 giờ tranh luận tại Thượng Viện, cho dù bị chống đối gắt gao từ phía đảng dân chủ, nhưng rồi cuối cùng lòng dân và ý trời, ý của các vị tổ phụ lập quốc đã vượt qua mọi trở ngại để tạo thành Luật Lệ và Trật Tự (Laws and Order) cho mọi người noi theo… Đúng 9:00 tối ngày 26-10-2020 ngay tại Tòa Bạch Ốc Tổng Thống Donald Trump chủ tọa Buổi lễ Tuyên thệ của Bà Amy Coney Barrett. Chúc mừng USA đã vươn vai đứng vững để tiếp tục là ngọn hải đăng soi sáng Tự Do, Dân Chủ, Nhân bản cho thế giới văn minh.

Tony Bùi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here