Thời hạn và địa điểm bỏ phiếu cho kỳ bầu cử 3 Tháng 11, 2020 tại Orange County

0
653
Một máy bỏ phiếu, loại mới cho người có nhu cầu, lần đầu áp dụng trong kỳ bầu cử năm nay tại phòng phiếu ở Santa Ana. (Hình Việt Linh/Việt Mỹ)

Nguyễn Việt Linh/Việt Mỹ

ORANGE COUNTY, California: Để giúp độc giả và đồng hương có những thông tin chính xác về thời hạn và địa điểm bỏ phiếu, báo Việt Mỹ thực hiện cuộc phỏng vấn được cập nhật với giới chức của Sở Ghi Danh Bầu Cử Orange County (Orange County Registrar of Voters) hôm Thứ Năm, 22 Tháng 10.

Sau đây là những điều căn bản cử tri cần biết khi bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tổng thống ngày 3 Tháng 11, 2020.

Những ngày đáng ghi nhớ

-Ngày 5 Tháng 10, 2020: Orange County bắt đầu gởi ra những lá phiếu để bầu qua bưu điện (Vote by mail).

-Ngày 19 Tháng 10, 2020: Hạn chót để ghi danh bầu cử.

-Ngày 3 Tháng 11, 2020: Ngày bầu cử.

Những câu hỏi thường gặp

  1. Ngày chót để gửi phiếu bầu là ngày nào?

-Ngày 3 Tháng 11, 2020 theo dấu bưu điện; hoặc lá phiếu phải thực sự có mặt tại trụ sở của Sở Ghi Danh Bầu Cử Orange County hạn chót là ngày 20 Tháng 11, 2020.

  1. Có bao nhiêu địa điểm bầu phiếu trực tiếp (Voting Center) trong kỳ bầu cử tổng thống ở Orange County?

-Có 168 địa điểm, nhưng có thể bỏ lá phiếu vào thùng hoặc bầu phiếu tại bất cứ địa điểm nào trong danh sách. Nhấn vào link dưới đây để tìm địa điểm cho thành phố nơi cư trú:

 

https://www.ocvote.com/voting/voting-and-dropoff-locations-by-election/vote-center-locations- for-the-2020-presidential-general-election

 

Ngày/giờ mở cửa các địa điểm bầu phiếu trực tiếp:

Thứ Sáu, 10/30/20: 8AM-8PM

Thứ Bảy, 10/31/20: 8AM-8PM

Chủ Nhật, 11/1/20: 8AM-8PM

Thứ Hai, 11/2/20: 8AM-8PM

Thứ Ba, 11/3/20: 7AM-8PM

  1. Làm sao để tìm địa chỉ thùng phiếu gần nhà?

-Vào https: www.ocvote.com Cung cấp tháng/ngày/năm sinh và 4 số cuối của bằng lái xe.

-Hoặc gọi số 714-567-7600.

  1. Làm sao để bầu phiếu trực tiếp trong trường hợp chưa ghi danh, hoặc ghi danh sau ngày 19 Tháng 10?

-Cử tri có thể đến bất cứ địa điểm phòng phiếu nào để ghi danh và lấy phiếu bầu ngay.

-Phải đem theo tập hướng dẫn bầu phiếu và hóa đơn gas, điện, để chứng minh nơi cư trú. Không cần ID.

-Nếu là người đi bầu lần đầu: Có thể đem passport và hóa đơn điện nước để chứng minh

  1. Làm sao để nhờ người khác đem phiếu tới phòng phiếu?

-Nếu không thể đi được, cử tri có thể điền tên người được ủy quyền và có chữ ký người ấy trên mặt sau bao thư chứa lá phiếu bầu, và phải gởi đi trong vòng 72 giờ đồng hồ. Có thể thực hiện điều này ngay từ ngày 30 Tháng 10 và không cần đợi đến ngày bầu cử 3 Tháng 11.

  1. Làm sao để yêu cầu lá phiếu thay thế khi làm lỗi?

– Gọi số 714-567-7600 xin lá phiếu mới, hay vào www.ocvote.com/replacement

  1. Làm sao để biết Sở Ghi Danh Bầu Cử đã nhận được lá phiếu của nình?

-Gọi 714-567-7600 hay vào online tại: www.ocvote.com

Sau đây là một số địa điểm tiêu biểu trích từ trang web của Sở Ghi Danh Bầu Cử Orange County: ANAHEIM

Anaheim Elementary School District, 1001 S East St (Giữa Vermont Ave & Ball Rd)

Anaheim Independencia Family Resource Center, 10841 Garza Ave (Gần Gilbert St & Katella Ave)

Anaheim Union High School District Office , 501 N Crescent Way (Gần Lincoln Ave, W of Euclid St)

Brookhurst Community Center*, 2271 W Crescent Ave (Giữa Brookhurst St & Gilbert St)

Canyon Hills Branch Library*, 400 S Scout Trl(Gần Nohl Ranch Rd)

Downtown Anaheim Youth Center, 225 S Philadelphia St (Vào đường Center St, East of Anaheim Blvd)

East Anaheim Community Center, 8201 E Santa Ana Canyon Rd (West of Weir Canyon Rd)

Haskett Branch Library*, 2650 W Broadway (Giữa Magnolia Ave & Dale Ave)

Honda Center* 2695 E Katella Ave (Giữa 57 Fwy & Main St)

Islamic Institute of Orange County, 1220 N State College Blvd (Giữa 91 Fwy & La Palma Ave)

Ponderosa Family Resource Center, 320 E Orangewood Ave (Giữa Haster St & Lewis St)

Savanna School District, 1330 S Knott Ave (Giữa Ball Rd & Cerritos Ave)

St. Anthony Mary Claret Catholic Church, 1450 E La Palma Ave (Giữa State College Blvd & East St)

Sunkist Branch Library, 901 S Sunkist St (Giữa Wagner Ave & South St)

West Anaheim Youth Center, 320 S Beach Blvd (Giữa Lincoln Ave & Orange Ave)

West Coast Islamic Society, 1717 S Brookhurst St, (Giữa Katella Ave & Cerritos Ave)

Zion Lutheran Church, 222 N East St, (Giữa Lincoln Ave & Sycamore St)

GARDEN GROVE

Assistance League of Garden Grove, 10932 Trask Ave. (Giữa Euclid St & Taft Ave)

Chapman-Hettinga Education Center* , 11852 Knott St (Giữa Chapman Ave & Orangewood

Ave)

Courtyard Center, 12732 Main St (Giữa Euclid St & Acacia Pkwy)

CTS Cement Manufacturing Corporation, 12442 Knott St (Giữa Lampson Ave & Chapman Ave)

Edgar Park Meeting Room, 6202 Cerulean Ave (Gần Topaz St, South of Lampson Ave)

Garden Grove Sports and Rec Center, 13641 Deodara Dr (Sau Garden Grove Park, gần Westminster Blvd, East of Magnolia St)

West Haven Park, 12252 West St (Giữa Lampson & Chapman Ave)

Our Redeemer Church, 12301 Magnolia St (Giữa Chapman Ave & Lampson Ave)

WESTMINSTER

-Miriam Warne Community Building, 14491 Beach Blvd (Corner of Hazard Ave.).

-Westminster Branch Library*, 8180 13th St. (Off Beach Blvd.).

-Westminster Christian Assembly, 14642 Bushard St. (Giữa Bolsa Ave & Hazard Ave.).

-Westminster Community Services Building, 8200 Westminster Blvd. (Vào Jackson St, East of Beach Blvd)

MIDWAY CITY

Midway City Community Center, 14900 Park Ln. ( Gần Washington Ave, East of Newland St.)

Mọi thắc mắc, xin gọi (714) 567-7600 hoặc vào trang web: www.ocvote.com.

(*)Lái xe qua để bỏ phiếu bầu (Drive-thru ballot drop off option)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here