HOÀNG KIỀU TUNG CHƯỞNG TRONG MÙA BẦU CỬ – TẬP II

0
627
Tỷ phú Hoàng Kiều và nhóm vận động bãi nhiệm tại Westminster Caption: Từ trái, Nguyệt Phạm, Nguyễn Công Huân,David Johnson, Carlos Manzo, Vincent Sarmiente, Tài Đỗ, Hoàng Kiều, Phát Bùi và Bùi Đẹp

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Phần 1:

Câu chuyện ưcv Nguyễn NamQuan gặp Tổng Lãnh Sự CSVN Nguyễn Trác Toàn đã lộ ra thành phần chủ lực của nhóm Hoàng Kiều lần đầu tiên sau cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua. Đội hình giao bóng đã hiện rõ hơn gần đến ngày bầu cử, nhưng cũng chỉ là bổn cũ xài lại như mọi người đã thấy trong hơn một năm qua trong khu vực Little Saigon.

Cựu TNS Janet Nguyễn

Một chuyện hơi bất ngờ vừa xảy ra là cựu TNS Janet Nguyễn cũng ra thông báo lên án cuộc gặp gỡ này. Cựu TNS Janet Nguyễn có thể quên rằng chính cô là người đã thân chinh đến Tòa Lãnh Sự CSVN tại San Francisco vào ngày 6 tháng 7 năm 2006 để xin tiền để tranh cử với tư cách là vị dân cử gốc Việt từ cộng đồng Việt Nam và quan hệ này vẫn còn tiếp tục sau đó ngay cả thời gian cô ta làm Giám Sát Viên Quận Cam. Có thể cô cũng không nghĩ ra chính mình là người đưa cố vấn chính trị của mình đến gặp Tỷ Phú Hoàng Kiều để nhận được hàng triệu dollar cho mục tiêu vận động cuộc bầu cử bãi nhiệm tại Westminster vừa qua và đã đưa mức độ phá hoại cộng đồng lên đến mức hàng triệu dollar chỉ trong một khu vực rất nhỏ như thành phố Westminster, một hiện tượng chưa từng thấy từ trước đến nay trong hơn 45 năm qua. Xin đọc Lá Thư Little Saigon Số 3 và 4 để hiểu rõ hơn vai trò của cựu TNS Janet Nguyễn trong mục tiêu chuyển tiền từ Tỷ Phú Hoàng Kiều vào các cuộc vận động chống phá cộng đồng.

Lời lên án này cũng đi kèm với một văn thư gởi đến Đảng Cộng Hòa tại Quận Cam để kêu gọi rút lại sự ủng hộ đối với ưcv Nguyễn NamQuan vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster trong cuộc bầu cử hiện nay. Ý tưởng này nếu thành công, sẽ là một sự phối hợp hiếm hoi với Đảng Dân Chủ tại Quận Cam khi tổ chức này đã tuyên bố hỗ trợ ưcv Carlos Manzo để tranh cử chống lại ưcv Nguyễn NamQuan trong cuộc tranh cử hiện nay tại Westminster. Ông Carlos Manzo là một thành viên cốt cán trong nhóm vận động bãi nhiệm tại Westminster do ông Tỷ Phú Hoàng Kiều làm Tổng Tư Lệnh.

Một điều đáng lưu ý khác là ông Tạ Trung, hiện là Chủ Tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ tại Quận Cam, cũng tham gia tranh cử vào cùng chức vụ và sẽ có tác dụng chia phiếu từ khối cử tri gốc Việt để giúp ông Carlos Manzo dễ đắc cử hơn. Ông Tạ Trung cũng không xa lạ gì với nhóm Hoàng Kiều vì chính ông là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát trong nhóm cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do Nghị Viên Phát Bùi là chủ tịch. Ông Tạ Trung cũng đã đóng góp vào quỹ tranh cử cho các ưcv tranh cử hỗ trợ bãi nhiệm vừa qua và hội họp với các thành lãnh đạo cuộc bầu cử bãi nhiệm đó.

Đảng Dân Chủ Quận Cam đã chọn một người không biết gì về cộng đồng Việt Nam hơn là một người đã lăn xã hy sinh nhiều năm qua để dưa cộng đồng Việt Nam đến gần Đảng Dân Chủ hơn để đại diện cho một khu vực có hơn 40% cư dân gốc Việt. Khi cựu TNS Janet Nguyễn tỏ bày ý định này, người ta thấy ngay sự quan tâm của nhóm Hoàng Kiều và cả hai đảng chính trị trên bàn cờ chính trị liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Họ chưa học được bài học của sự quyết tâm của khối cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua.

Cựu TNS Janet Nguyễn đang tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực 72, chống lại Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà trong cuộc bầu cử hiện nay. Tỷ Phú Hoàng Kiều đã tài trợ hơn $250,000 cho riêng Janet Nguyễn trong cuộc bầu cử vào chức vụ này, đó là chưa kể đến hàng triệu dollars trong các quỹ đen để hỗ trợ cho cuộc bầu cử bãi nhiệm và các thành phần do cựu TNS Janet Nguyễn hỗ trợ.

Phát Bùi và Nhóm Cộng Đồng Nam Cali

Hiện tượng Janet Nguyễn không phải là một hành động đơn lẽ trong cuộc bầu cử hiện nay. Cũng trong cùng ngày, ông Phát Bùi trong tư cách Chủ Tịch nhóm cộng đồng Quốc Gia Nam California đã cùng với ông Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, cùng tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp để loan báo sự việc này. Ông Phát Bùi không phải là một nhân vật xa lạ trong vai trò tiếp tay và hỗ trợ ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster vừa qua. Ông Phát Bùi không nhớ rằng chính ông đã bon chen để được vào ngồi bàn tiệc danh dự với Đại Sứ CSVN với tư cách là đại diện cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Không những vậy, ông là cánh tay phải và thành viên thân cận nhất với ông Hoàng Kiều để đưa nhân vật này vào cộng đồng Việt Nam với mục tiêu đánh phá hoại cộng đồng như mọi người đã thấy trong suốt hơn một năm qua.

Cũng giống sự việc Diễn viên Ngô Thanh Vân từ đầu năm nay. Nhóm này đã bắt đầu bằng họp báo, rồi sẽ tiến tới ra tuyên cáo, rồi biểu tình tại thành phố Westminster, và sau đó có thể là vận động bãi nhiệm nếu ưcv Nguyễn NamQuan đắc cử trong kỳ bầu cử hiện nay.

Sau buổi họp báo, ông Phát Bùi còn dám nhắn tin đến TT Tạ Đức Trí và NV Charlie Chí Nguyễn và tự xưng là chủ tịch cộng đồng để yêu cầu rút lại sự hỗ trợ cho ưcv Nguyễn NamQuan trong cuộc bầu cử hiện nay. Các vị dân cử này đã nói thẳng trong tin nhắn trả lời với Phát Bùi đại khái là ông không đại diện cho ai hết vì ông đã gian lận bầu cử để tiếm danh vai trò này, chính ông đã mang ông Hoàng Kiều vào cộng đồng để gây biết bao tai họa cho cộng đồng trong suốt thời gian qua, và chính ông là gốc cội của mọi chia rẻ trong cộng đồng như hiện nay. Đây là lần đầu tiên các vị dân cử này đã tuyên bố thẳng thừng như vậy trong vai trò viên chức thành phố vì từ bấy lâu nay họ vẫn tôn trọng vai trò và tư cách của các viên chức thành phố đối với mọi thành phần cư dân trong cộng đồng. Hy vọng ông Phát Bùi sẽ chấm dứt tự nhận là chủ tịch cộng đồng trong thời gian sắp tới.

Có một điều đáng kinh ngạc là một vài cơ quan truyền thông Việt Ngữ và một số nhân sĩ trong cộng đồng vẫn coi ông Phát Bùi như là một chủ tịch hay đại diện cộng đồng giống như không có chuyện gì xảy ra.

Ông Phát Bùi đang tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove chống lại đương kiêm Thị Trưởng Steve Jones trong cuộc bầu cử hiện nay.

Phần 2:

Nghị Viên Tài Đỗ

Xuất hiện trong buổi họp báo với nhóm cộng đồng của Phát Bùi là NV Tài Đỗ, một nhân vật thân cận khác của ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm vừa qua tại Westminster. Ngoài những tuyên bố thông thường về vấn đề tư cách đạo đức, tinh thần chống cộng và sự an bình trong cộng đồng và thành phố Westminster, NV Tài Đỗ còn loan báo và đã gởi đề nghị đến TT Tạ Đức Trí để đưa vào nghị trình buổi họp Hội Đồng Thành Phố để thâu hồi bổ nhiệm ưcv Nguyễn NamQuan trong chức vụ Ủy Viên Giao Thông Của Thành Phố Westminster.

Đây là thí dụ tiêu biểu của một hành động vô nghĩa và chỉ nhằm mục đích gây rối loại trong thành phố hơn là đem lại một lợi ích gì. Rõ ràng chuyện xét lại việc bổ nhiệm này là vô căn cứ vì ông Nguyễn NamQuan chỉ làm một việc thông thường trong vai trò truyền thông, trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ ủy viên này và không liên hệ gì đến hoạt động của thành phố. Tuy nhiên, nếu đồng ý đưa vào nghị trình buổi họp thì sẽ tạo cơ hội cho một số cư dân người Mỹ cũng lo sợ hay than thở bị CSVN xâm nhập vào cộng đồng, một số người Việt thích được lên TV để chửi bới om xòm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, hay cả hai, và sau đó cho Share trên các mạng xã hội để khoe với làng xóm. Điều đó sẽ làm cho buổi họp trong thành phố mất toi một vài tiếng đồng hồ trước khi những vấn đề cần thiết của thành phố được bàn tới.

Nhưng nếu không đưa lên nghị trình, thì thành phố phải chuẩn bị cho những cáo buộc như phe đảng, độc tài, bịt miệng, áp bức hay là cả Westminster đã trở thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Thành Phố Westminster và cộng đồng Việt Nam tại đây sẽ không yên ổn được cho tới khi NV Tài Đỗ bị loại ra khỏi mọi chức vụ trong chính quyền.

Trong kỳ bầu cử hiện nay, NV Tài Đỗ đang tranh cử cùng một lúc ba chức vụ, đó là NV Thành phố chống lại Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Giám Đốc Sở Thủy Cục Quận Cam chống lại TT Tạ Đức Trí và Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh và Môi Trường chống lại đương kiêm Chủ Tịch Giám Đốc Charlie Chí Nguyễn. Cả ba vị dân cử là là đối tượng của cuộc bầu cử bãi nhiêm tại Westminster và NV Tài Đỗ cũng như nhóm Hoàng Kiều đã thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử đó.

Truyền Thông Đội Lốt

Các hành động này xảy ra đồng loạt theo sau một bài báo phổ biến trên Báo Người Việt dưới quyền Chủ Bút là ông Đỗ Dzũng. Họ đã lập lại một số hình ảnh được phổ biến cùng ngày từ trang FaceBook của ông Phạm Kim Long, một nhân vật thân tín khác của ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster vừa qua. Ông Đỗ Dzũng cũng cộng tác thường xuyên với Đài Truyền Hình SET-TV, một cơ quan truyền thông đã nhận $352,000 từ ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm vừa qua tại Westminster nhưng không công bố rõ ràng số tiền đó dùng vào việc gì và phân phối đến những ai. Đây chỉ là số tiền do ông Tỷ Phú Hoàng Kiều trực tiếp chi trả. Còn khoảng số tiền hơn 1.5 triệu dollar do ông Hoàng Kiều đóng góp vào các quỹ đen để tài trợ cho nỗ lực vận động bãi nhiệm nhằm mục đích triệt tiêu các vị dân cử gốc Việt trong thời gia vừa qua.

Trong Lá Thư Little Saigon Số 6, tôi có giải thích rõ ràng về tính xuyên tạc của bản tin nói trên do Nhật Báo Người Việt đăng tải và sự liên hệ của ông Đỗ Dzũng trong nhóm Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm vừa qua cũng như hiện nay. Ông Nguyễn NamQuan chỉ tình cờ đến dự một buổi tiệc tại một tư gia và khi đến nơi mới phát giác ra sự có mặt của ông Tổng Lãnh Sự CSVN. Ông NamQuan là chủ nhân của Đài Truyền Hình YouTube Trust Media Network trong đó ông thường xuyên phổ biến các tin tức liên hệ đến sinh hoạt chính trị trong cộng đồng Việt Nam trong khu Little Saigon. Chuyện tiếp xúc với các viên chức CSVN không phải là một điều gì mới lại đối với một số thành phần truyền thông Việt Ngữ trong suốt thời gian qua.

Buổi họp báo còn có sự tham dự của ông Nguyễn Phương Hùng của KBC Hải Ngoại, một nhân vật khác trong cộng đồng cũng hăng say vận động cho cuộc vận động bãi nhiệm để hỗ trợ cho ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Ông Nguyễn Phương Hùng là một nhân vật hiếm hoi trong khu vực Little Saigon mà luôn hãnh diện vinh danh Hồ Chí Minh, tung hô chính sách nhà nước CSVN, mặc áo cờ đỏ sao vàng cũng như trưng bày cờ đỏ của CSVN trong hầu hết các chương trình hằng ngày trên chương trình YouTube KBC Hải Ngoại.

Một nhân vật truyền thông khác cũng xuất hiện trong buổi họp báo của Phát Bùi là ông Đoàn Trọng, một nhà báo thân cận của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều và đang cộng tác với Đài Truyền Hình SET-TV, cơ quan truyền thông Việt Ngữ duy nhất đã nhận hơn $352,000 từ ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bầu cử bãi nhiệm vừa qua tại Westminster.

Kết Luận

Nói tóm lại, tất cả mọi thành phần lên tiếng phản đối ưcv Nguyễn NamQuan trong việc này đều có liên hệ mật thiết với nhóm Hoàng Kiều trong cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua tại Westminster và họ đều xuất hiện cùng một lúc để than trời sắp xập. Sự lên tiếng này có một sự phối hợp nhịp nhàng như điệu Luân Vũ Mùa Bầu Cử cùng với dàn hòa tấu của một vài nhân vật truyền thông sẵn sàng tiếp tay với các thế lực chống phá cộng đồng vì tiền. Hiện tượng này vẫn kéo dài trong khu vực Little Saigon, đặc biệt là trong mùa tranh cử hiện nay. Cộng đồng này sẽ không bao giờ yên ổn cho tới khi các phần tử trong nhóm Hoàng Kiều bị loại ra khỏi mọi cơ cấu đại diện trong cộng đồng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here