ĐÓN XEM PHÓNG VIÊN LACORA STEPHENS TRUYỀN HÌNH VMTV 14.6 PHỎNG VẤN HAI ỨNG CỬ VIÊN THỊ TRƯỞNG GARDEN GROVE VÀ PHÓ THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER!

0
444

Từ trái, Thị Trưởng Steve Jones, tái ứng cử thị trưởng Garden Grove và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, tái ứng cử nghị viên TP Westminster, khu vực 3; và phóng viên LaCora Stephens tại Truyền Hình Việt Mỹ hôm Thứ Hai,12/10/20.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here