Sáng suốt và Nhân bản: Nền tảng của MAGA- MASA -Make America Great & Safe Again

0
392
Tony Bùi bên chiếc xe với hình ảnh người Mỹ gốc Việt ủng hộ TT Trump.

Intelligent and compassion: Foundation of MAGA- MASA- Make America Great & Safe Again

Tony Bùi

Hơn 200 năm trước các vị tiền nhân lập quốc Hoa Kỳ đã viết thành Bản Hiến Pháp (Constitution of America) công nhận quyền tự do bình đẳng của con người, và tạo nên tảng luật lệ và trật tự (Laws and Order), nhờ đó nước Mỹ đã trở thành một quốc gia hùng cường nhất trên thế giới.

Đất nước Hoa Kỳ hiện tại đang bị rối loạn vì một thiểu số người bạo động, quá khích, không tôn trọng hiến pháp và luật lệ. Họ bị xúi giục, bị mua chuộc bởi thế lực Tàu cộng để tàn phá USA.

Tư tưởng sáng suốt và tính nhân bản của bạn qua hành động và lá phiếu tự do sẽ giữ vững Hoa Kỳ này

-‘MAGA -Make America Great Again và

MEGA -Make Education Great Again’.

Hãy góp phần xây dựng xã hội và nền chính trị Hoa Kỳ vững mạnh.

Hãy bầu chọn những người xứng đáng có 5T: Tài- Trí -Tâm- Thể- Tín.

Chính trị, Kinh tế, Giáo dục, Văn hoá, Tín ngưỡng của USA có vững mạnh thì con cháu chúng ta sẽ được hưởng mai sau.

Dưới đây là mẫu phiếu bầu (sample ballot) chọn người tiêu biểu trong kỳ bầu cử dựa vào tiêu chuẩn Tài -Trí -Tâm -Thể -Tín.

Bạn có quyền chọn theo ý của mình, miễn sao chúng ta cùng làm cho đất nước này được Hưng Thịnh và An Bình.

LTS: Bài viết trên là suy tư, ý kiến của ông Tony Bùi, người ứng cử vào vị trí Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Coast Community College District, Area #2, với chủ trương “MEGA! Make Education Great Again.” Xin quý vị tìm hiểu về ứng viên và gởi câu hỏi về: tonybui08@gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here