BẦU CỬ TỔNG THỐNG: DÂN MỸ LÀM CHỦ

0
479

VI ANH

Ở Mỹ ít có sinh hoạt chánh trị nào ồn ào binh chống, rum beng vận động ngay đêm, xài tiền như nước, tấn công nhau mút mùa lệ thủy, dùng từ ngữ kinh điển cao siêu lẫn với những lời lẽ bình dân đường phố như trong cuộc bầu cửtổng thống Mỹ 4 năm một lần.

Anh Khổng lồ về dân số 1 tỷ 400 triệu người là TC thì nói Mỹ đến thời kỳ chia rẻ, hủ bại, suy tàn. Người bi quan thì nói nền dân chủ Mỹ biến thái. Nhưng không phải vậy, không phải bản chất mà cũng không phải hiên tượng của nên dân chủ Mỹ trong bối cảnh tự do. Đó là cái nhìn phiến diện, lấy hình bắt bóng, không phân biệt bản chất hiện tượng. Trái lại thật sự, thực tếđó là biểu hiện, thể hiện, sự kiện của nền dân chủ Mỹ. Biểu hiện, thể hiện của quyền làm chủ của nhân dân Mỹ, quyền nhân dân Mỹ tạo

ra chánh quyền dân chủ đai diện, quyền làm chủ đất nước tự do, chánh quyền dân chủ, của dân, do dân, vì dân, của người dân Mỹ.

Dù bầu cử ra tổng thống vị lãnh đao quốc gia, tư lịnh tối cao quân lực Mỹ hay bầu một vị thị trưởng thành phố điều hành thành phố, theo tinh thần dân chủ dại diện của Mỹ, theo khế ước xã hội của công quyền, quyền làm chủ cũng thuôc về người dân, cụ thể là cử tri Mỹ. Chính người dân nói chung và cử tri đã xây dựng chánh quyền của dân, do dân, vì dân của mình.

Nên bầu cử ơ Mỹ vô cùng sinh động, vô cùng phổ thông, như một công trình xây dựng chánh quyền của người dân Mỹ. Mô thức này đã có trước khi CS sanh ra ở Âu châu, vẫn tồn tại cả mấy trăm năm rồi, sẽ hiện sinh và tồ n tạitrong không gian và thời gian Mỹ. Và nhieu nước trên thế giới trên thế giới đang thể hiện.

Nó khác cái kiểu bầu cử của CS “ đảng cử dân bầu”, mà CS bắt chước hình thứcnhưng đánh tráo nội dungđể Đảng CS cướp quyền làm chủ cua nhân dân, nên CS sanh ra sau mà đã chết yểu. CSchỉ còn ngo ngoe bốn chế độ nhưng phải đã đổi màu như con tắc kè, chuyển sang kinh tế thị trường để tồn tại. Nhưng CS vẫn giữ cái đuôi ‘ xã hôi chủ nghĩa’ trong đó có cái xương đuôi CS ‘ đảng cử dân bầu’. Khiến chế độ CS như con nòng nọc không rụng đuôi để trở thành cóc, nhái lên bờ hưởng trời cao đất rộng.

Thê cho nên các quốc gia dân tộc tự do dân chủ trên hành tinh xanh tươi, xinh đẹp này, trong đó có người Mỹ không có gì phải bi quan, phải lo khi thấy những hiện tượng sau đây trong cuộc bầu cử tổng thông Mỹ. Đừng ngheluận điệu tuyên truyên của CS, của TC cho đó là sự thoái hóa của dân chủ. Trái lại coi đó là biểu hiện tồn tại và phát triễn của quyền làm chủ của nhân dân tạo ra một chánh quyền của dân, do dân và vìdân.

Và chính vì vậy mà TT Trump càn quét mạnh nhưng cơ chế TC như ‘báo đài’ CS, viện Khổng Tửcủa CS và cán bộđảng viên TC trá hình, đội lốt sinh viên du học, chuyên viên du khảo đến Mỹ. Không để cho CS lợi dụng tự do, dân chủ ở Mỹ để làm ‘ du luận viên’ tuyên truyền đen, trắng, xám phá hoại bâu cử 2020 của Mỹ.

Bầu cử tổng thống Mỹ, là chuyện thông thường và hữu ích khi hai ứng cử viên và hai phe đảng binh chống nhau, cải nhau như giặc. Nhờ vậy dân chúng mới có dịp “ Lên non tìm đá thử vàng, Thử cho đúng lượng mấy ngàn cũng mua.”Để bầu đúng, cử xứng, với lá phiếu quí như vàng trong công trình xây dựng chánh quyền dân chủ.

Theo thông lệ tranh cử hai cặp ưng cư viên tông thống của hai đảng phải tranh luận ba lần, trước truyền hinh phổ biên tổng quát cho dân chúng cả nước Mỹ Mỹ nhân đinh, chọn lựa.

Khi có kết quả có cái lệ ứng cử viên theo truyền thống mã thượng , người thua sẽ điện chúc người thắng, và hứa sẽ cộng tác phục vụcho quyền lợi nhân dân. Và người thắng sẽ tuyên hứa là tổng thống của toàn dân. Như TT Trump sau khi đắc cử nhiệm kỳ 1, đã cam kết “Tôi cam kết với mỗi công dân của đất nước chúng ta : Tôi sẽ là tổng thống của mọi người Mỹ.”

Bầu cử tông thống Mỹ, hai ứng cư viên và hai đảng xài tiền vận động tranh cử như nước. Tiền đó đại đa số là tiền của dân đóng góp, một hinh thức xây dựng chanh quyên dân chủ của người dân.

Còn truyền thông đại chúng Mỹ hốt bạc, đếm mệt nghỉ khiến đệ tứ quyền mà truyền thông tự phong bị hủy hoại. Báo chí, truyền thanh, truyền hình bị phe đảng mua chuộc, biến dân chúng thành hai ốc đảo, binh và chống, Cộng Hòa và Dân chủ.

Có người chán đời nói ở Mỹ không có tiền đừng làm chánh trị.Nhưng có người bình tĩnh nghĩ phải đi bầu, phải làm chánh trị công dân. Cử tri mua một lít xăng, giá cao hay thấp một phần là do đường lối chánh tri kinh tế của hành pháp, lâp pháp và tập đoàn thương mại, san xuất.

Bầu cử Mỹ nói chung, trong đó bầu cư tổng thống là quan trọng nhứt, khong phài là “ bầu bán”, không phải là khủng hoãng dân chủ. Đó một sinh hoat của toàn dân, một sự chon lưa của toàn dân, một cuôc dâu tranh của toàn dân qua cư tri bằng lá phiêu. Nó hoàn toàn khác vơi cuộc bau cử của CS ‘ đảng cử dân bâu” với người dân im lặng như nấm mồ, như đưa dám ma.

Trái lại bầu cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên và phe phái ủng hộ phải đi vận động, phải trình bày đường lối chính sách chủ trương, phai trả lời câu hỏi của cử tri.

Dân chúng tham gia tích cực, có biểu tình binh chống, đủ chuyện. Vấn đề màu da, nhâp cư, phá thai, chống CS, v.v.

Căn bản chánh tri Mỹ là thỏa hiệp. Thấy sai là phải sửa.Phong trào biểu tình Black Lives Matter phe Dân Chủ ủng hộ hay xúi giuc tại các tiểu bang chiến địa của đảng Dân Chủ đã biến thành bạo loạn, đốt nhà, cướp của, giết người, gây rối trị an, phá hoại di tích lịch sử, đòi xóa bỏ văn hóa, đốt cờ… Ứng cư viên thấy bị phản tác dụng phải sưa sai. Ô. Biden nhìn nhận và tuyên bố “bạo loạn không phải là biểu tình” (rioting is not protesting) nhưng lại đổ cho ông Trump làm tình trạng tồi tệ hơn.

Trái lại chủ trương bao vệ Luật pháp và trật tự được dân chúng Mỹ ủng hộ. 81% nngười Mỹ da đen muốn chính quyền giữ nguyên hay gia tăng lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh công cộng.

Cơ quan thăm dò dân ý cũng thua dân. Chống lai bào đai xì cá nại, khong vô tư, trung thực, làm tin, binh luận vì tiền, người dân Mỹ tạo cho mình một ốc đảo thong tin nghi luận, tay chay báo đài bị mua chuộc.” Cơ quan thăm dò làm viêc do đơn đặthàng của phe đảng tranh cử, dân chúng sẽ tam vô, không nghe, không thấy không nói, chỉ có phe binh ứng cử viên trả lời, thanh ra tỷ lệ gà nhà rất cao. Đó là kêt quả thăm dò nam 2016 đưa Bà Hillary luôn trên tỷ lệ 90%. Nhưng kết quả bầu cư tổng thống 2016 khiến Bà khóc hận.

Liệu màn thảm kịch này có tái diễn cho Ô Biden không. Ít thấy Ô. Biden đưa ra quốc sách bảo quốc an dân nào mà tuần nào cũng thấy Ông dẩn trước Ông Trump theo kết quả một số thăm dò. Dân chúng Mỹ rất thực dụng, không bầu cho ông tổng thống mặt tròn hay dài, mà chọn người có chánh sách ích nước lợi dân khả thi ./.( VA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here