Tâm Thư của ứng cử viên Tony Bùi

0
532

Kính thưa Quý vị Vào ngày 3 Tháng 11 năm 2020, sẽ có cuộc bầu cử quan trọng để thay đổi nhân sự điều hành guồng máy công quyền USA cho công bằng và hữu hiệu hơn.

Quý vị nhớ đi bầu nhé! Đây là cơ hội dùng lá phiếu để chọn vị Tổng Thống tài ba, điều hành đất nước Hoa Kỳ này, để làm cho nước Mỹ hùng mạnh và hưng thịnh trở lại “Make America Great Again “. Đây cũng là dịp chọn những vị dân cử có ‘Tâm-Tài-Trí-Thể-Tín’ để phục vụ, thay vì hưởng thụ.

Đây là dịp loại bỏ không thương tiếc những thành phần dân cử thiếu khả năng, loại chuyên môn hứa hẹn, loại dối trá, ngu đột xuất.

Hãy cố đi bầu và rủ nhau đi bầu quý vị nhá. Mỗi một lá phiếu của Quý vị là viên gạch xây dựng nền tảng dân chủ, tự do, công bằng cho đất nước nơi chúng ta đang sống.

Nhân đây chúng tôi xin Quý vị tìm hiểu về ứng cử viên Tony Bùi đang ứng cử vào chức vụ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị Trường Đại Học Coast Community College – Board of Trustee, Area #2.

Ông Tony Bùi đi du học tại Mỹ từ năm 1971 qua tư cách du học sinh của Việt Nam Cộng Hòa. Ông luôn ghi nhớ và tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước Việt Nam trước sự xâm lược của Cộng sản. Ông ghi nhớ cơ hội học hỏi những điều mới lạ nơi xứ người là nhờ ơn của rất nhiều Quý vị.

Ông Tony Bùi là một kỹ sư chuyên nghiệp với hơn 40 năm phục vụ và đóng thuế đầy đủ cho USA.

Tuy đang ở tuổi hưu trí nhưng với sự khích lệ và ủng hộ của Thị Truởng Tạ Đức Trí, ông Tony Bùi quyết định ra ứng cử vào chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Đại Học Coast Community College – Board of Trustee, Area #2 để phục vụ xã hội.

Chủ trương: ‘Cải cách giáo dục tốt đẹp thêm’ (Make Education Great Again).

Mục đích: Khuyến khích và tạo sự thuận tiện để các học sinh mới tốt nghiệp trung học sẽ tiếp tục học cho xong 4 năm đại học, trở thành người hữu dụng.

Phương cách: Nối kết các kỹ nghệ gia, thương gia để giúp đỡ các em sinh viên trong thời gian còn đi học.

Góp ý vào học trình: Thêm sinh hoạt ngoại vi, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, dấn thân phục vụ xã hội của sinh viên.

Mục tiêu: Sinh viên tốt nghiệp đại học được trang bị năm yếu tố “Tâm-Tài-Trí-Thể-Tín” (compassion, capabilities, intelligent, physical endurance, truthfulness).

Nếu Quý vị thấy những điều nêu trên thích hợp và khả thi, xin ủy nhiệm cho ứng cử viên này. Quý vị đang cư ngụ trong Area #2 của học khu này (bao quanh bởi 4 con đường Warner Ave., Euclid Street, Lampson, Beach Boulevard) xin bầu cho Tony Bùi- Coast Community College – Board of Trustee Area #2.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tonybui08@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here