NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ TRUMP TUẦN HÀNH ÔN HÒA Ở BEVERLY HILLS VÀO CUỐI TUẦN QUA

0
302
Demonstrators wave flags as they gather in support of the US president during a WalkAway rally at Beverly Gardens Park on August 8, 2020 in Beverly Hills, California. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Ước tính có khoảng 300 đến 400 người biểu tình đã tuần  hành từ hướng Tây Holly- wood đến Beverly Hills để  thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Trump và nhân viên công lực.

Cuộc tuần hành bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều. tại các đại lộ San Vicente và Santa Monica. những người tuần hành hướng đến Công viên Beverly Gardens tại Đại lộ Santa Monica và Cañon  Drive vào lúc 2 giờ chiều theo lịch trình.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ “Trump 2020”, cờ Mỹ và các biểu ngữ đoàn kết thì sống “United We Stand.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here