THÀNH PHỐ SANTA ANA TRỢ CẤP TIỀN THUÊ NHÀ CHO CƯ DÂN CÓ THU NHẬP THẤP

0
505

Santa Ana, CA – Nghị Viên của thành phố Santa Ana ông Jose Solorio công bố Hội Đồng Thành Phố Santa Ana cấp $500.000 đô la từ ngân sách, để trợ cấp tiền thuê nhà cho những người có thu nhập thấp, việc trợ cấp này dành cho những cư dân không thể trả tiền thuê nhà của họ vì bị ảnh hưởng bởi nạn Covid-19.

Hội đồng thành phố đã phê chuẩn kế hoạch tài trợ đáp ứng nhu cầu các nạn nhân của đại dịch gọi là Quỹ Giúp Tiền Thuê Nhà Khẩn  Cấp vì Coronavirus (Cornavirus Emergen- cy Rental Relief Fund) bao gồm việc cấp  ngân quỹ bổ sung để giúp tiền thuê nhà cho các cư dân Santa Ana có thu nhập thấp. Cư dân nào đã bị ảnh hưởng bởi nạn Covid-19 có thể ghi danh để nhận tới $1,500 đô la hỗ trợ khẩn cấp để trả tiền thuê đối với bất kỳ khoản tiền thuê nào bị ảnh hưởng sau ngày 19 tháng 3 năm 2020.

“Số tiền trợ cấp này rất quan trọng để đảm bảo những cư dân dễ bị thiệt hại nhất của chúng tôi không bị buộc phải rời khỏi nhà và bị ra ngoài đường vì cuộc khủng hoảng  gây ra bởi nạn dịch này,” Nghị Viên Solorio cho biết. “Chương trình mới này sẽ  giúp các gia đình cư dân Santa Ana, những người đã mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm vì để bảo vệ sức khỏe chung của cộng  đồng. Các thiệt hại tài chính vì nạn coronavirus là nghiêm trọng và nếu chúng tôi  không hỗ trợ cho người lao động, thì việc phục hồi của chúng ta sẽ còn bị khó khăn hơn nữa.”

Các đơn xin cho chương trình hỗ trợ cho tiền thuê nhà khẩn cấp sẽ có sẵn bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 18 tháng 5, vào lúc 8 giờ sáng. Áp dụng cho từ ngày đó. Người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, bao gồm:

– Phải là cư dân của Thành phố Santa Ana với hợp đồng thuê nhà hiện tại có địa chỉ trong thành phố.

– Phải cung cấp tài liệu về việc không thể trả tiền thuê nhà do coronavirus với thư xác nhận của chủ nhà của bạn (mẫu tiếng Việt tại đây)

– Phải đủ điều kiện là gia đình có thu nhập thấp, xem biểu đồ thu nhập để biết thêm thông tin.

Chương trình hỗ trợ tiền thuê mới này được dựa trên thành quã của chương trình do Nghị viên Solorio đã đề xướng và đạt được thắng lợi vào năm ngoái có tên là “Ở Nhà An Toàn tại Santa Ana”, là để giúp cho cư dân thành phố khi phải đối mặt với mối đe dọa bị trục xuất và trở nên vô gia cư khi gặp khó khăn về tài chính. Chương trình này đã cấp $100.000 đô la để hỗ trợ một lần tiền thuê nhà cho cư dân và nhằm mục đích giữ cho các gia đình không bị rơi vào tình trạng vô gia cư. Ngoài việc có các tổ  chức từ thiện của Công giáo và tổ chức Salvation Army giúp điều hành chương trình  mới này, chúng tôi cũng đã có thêm sự tham gia của tổ chức Community Action Partnership của quận Cam để có thể giúp phục vụ cho nhiều gia đình hơn.

“Khi cuộc khủng hoảng hiện nay buộc nhiều người phải rơi vào tình trạng khẩn cấp thiếu hụt về tài chính, tôi rất vui mừng vì Thành phố đã nhanh chóng có biện pháp để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp của chúng tôi,” Nghị Viên Solorio cho biết “Chương trình trợ giúp tiền thuê khẩn cấp này là một khởi đầu tốt. Giống như chương trình “Ở Nhà An Toàn tại Santa Ana”, việc hỗ trợ cho tiền thuê khẩn cấp này chứng minh được sự khác biệt giữa một ngôi nhà an toàn và ở ngoài đường phố hoặc ở nơi tạm trú cho nhiều gia đình của chúng tôi.” Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà “COVID-19 Response Funding Plan” mới này, xin vào https:// www.santa-ana.org/covid19/rental-relief.  Để biết thêm thông tin liên quan đến Coro- navirus, bạn cũng có thể vào www.One- SantaAna.com.

Ông Jose Solorio là thành viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana. Trước đây ông đã  từng làm Dân Biểu của tiểu bang Califor- nia đại diện cho các thành phố Anaheim,  Garden Grove và Santa Ana trong Quốc hội của tiểu bang California trong sáu năm.  Ông có bằng cử nhân của Đại học UC Irvine và bằng thạc sĩ về chính sách công từ  Đại học Harvard.

Để tìm hiểu thêm về Nghị Viên Jose Solorio, xin hãy vào www.JoseSolorio.com,  hoặc truy cập Facebook.com/SolorioFor- SantaAna, Instagram.com/SolorioForSantaAna hay vào tìm hiểu tại Twitter.com/  JoseSolorio.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here