Hội Đồng Thành Phố Westminster Chấp Thuận Đề Nghị của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ thiết lập Quỹ Hỗ Trợ cho Giới Tiểu Thương trong Giai Đoạn Đại Dịch Coronavirus.

0
772

(Westminster)  Hôm thứ Tư 13 tháng 5, 2020, trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố Westminster, Phó Thị trưởng, Bác Sĩ Kimberly Hồ đã đưa ra đề nghị thiết lập một Ngân Quỹ nhằm hỗ trợ giới tiểu thương trong thành phố Westminster có khả năng tài chánh để sớm phục hồi kinh tế sau một thời gian đóng cửa vì ảnh hưởng nguy hại của Đại Dịch Coronavirus.

Đề nghị biểu quyết của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đã được Thị Trưởng Trí Tạ đồng thuận ( second motion) để đủ điều kiện đưa ra cho toàn thể Hội Đồng Thành Phố thảo luận và biểu quyết. Kết quả, toàn thể Hội Đồng Thành Phố đã đồng thanh chấp thuận đề nghị của Phó Thị Trưởng và Thị Trưởng thiết lập một ngân quỹ để hỗ trợ cho giới tiểu thương của thành phố vượt qua những khó khăn về tài chánh vì ảnh hưởng của đại dịch.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ phát biểu: “ Đề nghị của tôi là thành phố sẽ để ra một ngân khoản trị giá $1.1 triệu Mỹ Kim trích từ ngân khoản 23 triệu  Mỹ Kim Phát Triển Kinh Tế mà tôi đã giúp thành phố thực hiện được sau khi tôi đắc cử. Giới tiểu thương của thành phố Westminster có  từ 1 đến 25 nhân viên có thể nộp xin vay một ngân khoản tối đa là $20,000 Mỹ Kim với lãi suất thật hạ là 2%. Không giống như quỹ cứu trợ của Liên Bang (PPP Loans) chú trọng việc cho phép sử dụng 75% ngân khoản cho chi phí nhân viên. Số tiền vay này các tiểu thương có thể dùng để trả lương hay bất cứ một chi phí nào cho doanh nghiệp của mình.”

Ngoài ra Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng biểu quyết chấp thuận một Chương Trình Trợ Giúp Gia Cư mới có tên là CDBG và Home Funds, dựa trên Đạo Luật CARE Act của chính quyền Liên Bang, thành phố sẽ phân phối một ngân khoản gần $500,000 cho việc trợ giúp trả tiền nhà khẩn trương cho những cư dân mất lợi tức thình lình hay đang ở trong tình trạng khó khăn về tài chánh vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Vì giới hạn của ngân khoản chương trình này sẽ được bắt thăm. Mỗi gia đình sẽ có thể nhận tối đa $4,500 trong thời gian ba tháng. Điều kiện phải là cư dân thành phố Westminster và phải có khế ước thuê nhà , ngay cả chỉ thuê có một căn phòng hợp pháp với khế ước thuê mướn

Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình này, có thể liên lạc hoặc nhắn tin (text) cho văn phòng chúng tôi ở số:(714)643-2626.

 

 

Dr. Kimberly Hồ

Phó Thị Trưởng

Thành Phố Westminster

Tel: (714) 643-2626

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here