TIẾN TRÌNH ĐẾM PHIẾU LẠI VẪN KHÔNG THAY ĐỔI: PHÒNG GHI DANH BẦU CỬ YÊU CẦU PHÍA HOÀNG KIỀU CHẤM DỨT TUNG TIN BỊA ĐẶT

0
1244

COMMITTEE AGAINST RECALL
ỦY BAN VẬN ĐỘNG CHỐNG BÃI NHIỆM

PRESS RELEASE

9141 BOLSA AVE., SUITE 303, WESTMINSTER, CALIFORNIA 92683 PHONE: (714) 891-1901 O FAX: (714) 373-0250
CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 891-1901

(Westminster, CA) – Bước sang tuần lễ thứ ba đếm phiếu lại vẫn không có thay đổi nào trong kết quả bầu cử chống bãi nhiệm tại Westminster. Nhóm luật sư phía ông Tỷ Phú Hoàng Kiều vẫn không tìm ra được bất cứ bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy có sự gian lận hay phiếu bầu bất hợp lệ trong tiến trình bầu cử hay đếm phiếu vừa qua. Trong cuộc cứu xét các khiếu nại hôm thứ hai, 11 tháng 5, Phòng Ghi Danh Bầu Cử đã bác bỏ hầu hết mọi khiếu nại ngoại trừ hai phiếu bầu chống bãi nhiệm vì sự tô đen không gọn gẽ và có lan sang ô chấp thuận nên phía ông Hoàng Kiều khiếu nại rằng không xác định được là phiếu bầu đó là đồng ý hay không đồng ý (Yes hay No) bãi nhiệm. Quyết định này cũng không làm tăng thêm số phiếu hỗ trợ bãi nhiệm theo ý muốn của ông Hoàng Kiều.

Mặc dầu chưa có bằng chứng cụ thể nào hay kết quả kiểm phiếu lại như thế nào, phía ông Hoàng Kiều, qua tiết lộ của ông Phát Bùi, là chủ tịch cộng đồng Việt Nam Miền Nam California, cho biết là vấn đề sẽ được giải quyết lên tận Tối Cao Pháp Viện. Điều này chứng tỏ phía ông Hoàng Kiều đã quyết định kéo dài sự tranh chấp này không phải để thay đổi kết quả hay thiện thủ tục bỏ phiếu, nhưng để tiếp tục gây xáo trộn và bất an trong cộng đồng Việt Nam trong một vài năm sắp tới. Đây là một mục tiêu rất tai hại cho cộng đồng Việt Nam  theo sau kết quả trong cuộc bầu cử chống bãi nhiệm vừa qua vì sự tranh cãi về đếm phiếu lại hay kiện tụng sau đó sẽ tiếp tục gây ấn tượng là có gian lận trong tiến trình bầu cử mà khối cử tri gốc Việt đã tham gia rất đông và được sự hỗ trợ của hầu hết các tổ chức và cộng đồng gốc Việt trên toàn Hoa Kỳ và thế giới.

Trong hoàn cảnh như vậy, chính ông Hoàng Kiều đã phổ biến nhiều tin tức bịa đặt, vô căn cứ và xuyên tạc để gây hoang mang trong cộng đồng Việt Nam. Thêm vào đó, các nhân vật vẫn từng hỗ trợ cuộc bầu cử bãi nhiệm như ông Phát Bùi, Bùi Đẹp hay Phạm Kim Long vẫn không ngần ngại loan truyền những tin tức xuyên tạc này trên các hệ thống mạng xã hội. Chính ông Giám Đốc Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam đã xác nhận những tin tức này là vô căn cứ và yêu cầu phía ông Hoàng Kiều và những người hỗ trợ ông ta hãy chấm dứt việc loan truyền những tin tức thất thiệt này.

Cho tới giờ này, cáo buộc quan trọng nhất từ phía thất bại là việc in thêm phiếu tại nhà và tráo đổi với các phiếu nhận được từ cử tri. Phòng Ghi Danh Bầu Cử vẫn xác nhận là không có phiếu bầu nào in tại nhà mà được gởi trở lại để được đếm. Phía ông Hoàng Kiều hiện đang tập trung nỗ lực vào việc duyệt xét các phiếu ghi danh bầu cử vì họ thắc mắc tại sao có quá nhiều cử tri gốc Việt ghi danh tham gia bầu cử hay tham gia đi bầu trong cuộc bầu cử chống bãi nhiệm  vừa qua. Mặc dầu số lượng cử tri ghi danh thêm hay ghi danh lại trước kỳ bầu cử rất đông, nhưng không có dấu hiệu nào là có sự gian lận hay không hợp lệ trong số các cử tri ghi danh này, cho dầu ghi danh lần đầu hay ghi danh lại vì đổi các chi tiết về hồ sơ bầu cử.

Theo luật bầu cử, phía đòi kiểm phiếu lại chỉ có 30 ngày kể từ ngày công nhận kết quả bầu cử để nộp đơn kiện tại tòa, tức có thể vào ngày thứ hai, 18 tháng 5 sắp tới. Không có dấu hiệu cho thấy tiến trình đếm phiếu lại sẽ hoàn tất trước thời hạn chót để nộp đơn kiện này. Nếu tiến hành đơn kiện, phía ông Hoàng Kiều sẽ phải kiện Phòng Ghi Danh Bầu Cử với những lý do như tiến trình thủ tục đếm phiếu một cách sai sót và gây ra kết quả bầu cử sai trái. Phía nguyên đơn sẽ phải chứng minh là những sai xót này đã gây ra sai sót trong kết quả với đủ số phiếu để lật ngược kết quả bầu cử. Kết  quả sau cùng của cuộc bầu cử cho thấy sự khác biệt là từ 2,506 phiếu đối với Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, 2,623 đối với Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí hay 3,195 đối với Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm đã nhiều lần lên tiếng là tiến trình đếm phiếu lại này  chỉ là để kéo dài sự xáo trộn trong cộng đồng mà không nhằm mục đích thay đổi kết quả hay cải thiện tiến trình bầu cử và đếm phiếu. Tiến trình này chỉ có tác dụng tiếp tục gây chia rẽ và ngăn cản tiến trình hàn gắn, đoàn kết để tập trung nỗ lực để đối phó với những khó khăn hiện nay trong thành phố Westminster và cộng đồng Việt Nam.

Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm xin kêu gọi các đoàn thể, tổ chức và cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi cần lên tiếng phản đối và lên án hành động phá hoại và gây rối một cách vô lý này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here