Thông Báo từ Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí -Thành Phố Westminster

0
665

Xin kính chào Quý thinh giả của Đài VNCR, chúng tôi là NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thành phố Westminster, xin gửi đến quý Vị thông báo mới nhất của thành phố…

Hội Đồng Thành Phố Westminster Tiếp Tục Đưa Ra chính sách

Giúp Đỡ Cư Dân hoặc Giới Tiểu Thương Ảnh Hưởng vì Đại Dịch Covid-19

1- Hội Đồng Thành Phố Westminster Chuẩn thuận Ngân Khoản 587,788.00 mỹ kim Để Giúp Cư Dân Hoàn Cảnh Quá Khó Khăn Vì Đại Dịch Covid 19

Sau nhiều cố gắng phối hợp với chính quyền liên bang, nay thành phố Westminster nhận được ngân khoản là 587,788 mỹ kim. Dự tính số tiền này sẽ hỗ trợ trả tiền nhà cho những cư dân trong hoàn cảnh khó khăn, có thể đưa tới tình trạng vô gia cư, hoặc giúp đỡ cho những người vô gia cư trong thành phố được ổn định chỗ ở đang lúc có lệnh nên ở nhà. Chương trình này được áp dụng cho những người đang thuê mướn nhà, trả tiền mướn đất khu mobile homes hoặc đang share phòng hợp lệ, dự tính ngân khoản chỉ giúp được cho khoảng 100 gia đình trong thời gian ngắn hạn 3 tháng và tổng số tiền chỉ có thể lên đến $4,500 mỹ kim cho mỗi gia đình.

Đơn nhận sẽ được cứu xét trong tình trạng ảnh hưởng nặng nề vì dịch Corona như mất việc làm, bị bớt giờ làm hoặc bị ảnh hưởng chi phí y tế quá cao. Chương trình sẽ tuyển nhận theo luật rút thăm. Nếu được chọn, tiền thuê mướn hàng tháng sẽ được trả thẳng cho chủ nhà hoặc chủ đất. Đơn xin trợ giúp sẽ có tại thành phố vào ngày 26 tháng 5. Vì tuân theo luật cách ly an toàn, xin hãy gọi 714-898-3311 và làm hẹn lấy đơn hoặc tải xuống từ trang nhà Website của thành phố. Đơn phải được nộp lại cho thành phố trong thời gian từ ngày 2 tháng 6 cho đến hết ngày 16 tháng 6. Ngoài ra thành phố còn dành riêng 95,000 mỹ kim để giúp cho các người vô gia cư có những phiếu (voucher) để tạm trú trong motel hoặc các nơi tạm trú nhằm tránh tình trạnh lây lan vì đại dịch.

2- Hội Đồng Thành Phố Westminster Chuẩn Thuận Chuyển Ngân Khoản 1.1 Triệu Mỹ Kim Từ Quỹ Phát Triển Kinh Tế Để Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tiểu Thương Phục Hồi Thương Vụ.

Vì đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp tiểu thương đã phải đóng cửa hoặc giới hạn trong các dịch vụ mua bán dựa trên lệnh của tiểu bang Giữ An Toàn-Hãy Ở Nhà. Kết quả này đã đưa tới giảm thiểu thu nhập hàng tháng. Vì thế trong phiên họp thứ tư ngày 13 tháng 5, đề mục 5.2, hội đồng thành Phố Westminster đã chuẩn thuận để chuyển ngân khoản 1.1 triệu mỹ kim từ Quỹ Phát Triển Kinh Tế để hỗ trợ doanh nghiệp tiểu thương hồi phục thương vụ khi mở cửa trở lại.

Chương trình này như một sự cho vay với tiền lời thấp và được áp dụng cho cả các doanh nghiệp hoặc tổ chức vô vụ lợi trong thành phố. Số tiền có thể cho mượn lên tới 20,000 mỹ kim, với tiền lời là 2% trong thời gian 5 năm và gia hạn năm đầu chưa phải trả. Tiền vay mượn có thể sử dụng vào việc trả cho các chi phí gặp trở ngại nêu trên.

Để được chấp thuận, cơ sở thương mại hoặc tổ chức vô vị lợi đã và đang hoạt động trong thành phố, có giấy phép kinh doanh và có 25 nhân viên hoặc ít hơn. Chủ cơ sở thương mại phải có tín dụng 650 điểm trở lên và phải chứng nhận là thương vụ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và phải chứng minh khả năng có thể trả lại số tiền vay mượn này. Một vài điều kiện khác cũng có thể được áp dụng.

Thành phố sẽ chính thức ra thông báo và nhận đơn trong 3-4 tuần lễ tới đây và sẽ được cứu xét theo thứ tự nộp đơn.

3- Hội Đồng Thành Phố Westminster Chuẩn Thuận Chương Trình Homes Westminster Tenant Based Rental Assistance – Giúp Cư Dân Khó Khăn Trả Tiền Thuê Mướn Nhà hoặc Mobile homes

Cùng với nhiều chương trình hoạch định trợ cấp hàng năm của thành phố, cho các nhu cầu cần thiết đã được dự tính, một chương trình trợ cấp khác với số tiền giới hạn 400,000 mỹ kim cũng sẽ được cung ứng để giúp cho một số cư dân thuê mướn nhà hoặc mobile homes đang trong tình trạng không trả nổi và có nguy cơ phải trở thành vô gia cư. Chương trình này không cần áp dụng trường hợp đại dịch Covid-19 nhưng sẽ giúp cho thoát cảnh túng thiếu tạm thời và phải chứng minh được sự khó khăn cần thiết để được cứu xét.

Để được chấp thuận người xin phụ trợ phải chứng minh là đang ở Westminster, làm việc trong thành phố hoặc có con đi học trong học khu Westminster. Chương trình chỉ giới hạn giúp đỡ cho trên dưới 15 gia đình với tiền thuê nhà trong một hoặc 2 năm. Chương trình này sẽ được bắt đầu vào tháng 7 tới đây.

Chi tiết của từng chương trình nêu trên sẽ được thành phố thông báo đến quý vị sau. Quý vị có thể liên lạc thành phố 714-898-3311 hoặc Văn Phòng Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, 714-800-3981 khi các chương trình được bắt đầu. Trân Trọng Thông Báo.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đài VNCR và Ban Giám Đốc đã cho chúng tôi cơ hội để phổ biến tin tức này đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị một ngày vui vẻ bên gia đình giữ khoảng cách an toàn, tránh bịnh dịch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here