Thông báo của Phật tử trong Ban Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Bảo Quang (13-12-2019)

0
994

Ngày 12-12-2019 nhóm tự xưng “Ban Quản Trị chùa Bảo Quảng” đã tổ chức họp báo tại chùa Bảo Quang và đã bị Phật tử chùa Bảo Quang không chấp nhận tính hợp pháp của Hội đồng Quản trị hiện tại và Phật tử Chùa Bảo Quang phản đối quyết liệt những việc làm mập mở của Ban Quản Trị này đã không minh bạch hoá được các điễm dưới đây:

Sau khi bị ông luật sư Trương Phú Hoà tuyên bố trên báo Người Việt là: “HĐQT chùa Bảo Quảng vi phạm Bylaws “ thì ông Bạch Hoàng Lộc vội vàng thành lập Hội đồng Quản trị “mới” gồm có 5 người là: Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christie, Cao Xuân Kiệt, Thích Nhuận Hùng, Thích Huệ Minh.

1.Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc nên cho đồng bào và Phật tử biết HĐQT này được thành lập vào ngày nào? Có những ai tham dự? Có thông báo rộng rãi cho Phật tử biết để tham dự không?( When?What? Where? Who? Why? How did The Board of Director created?) Vì đây lại là một trò bầu cử “lén lút” của Ban Quản Trị vi phạm luật bầu cử của tiểu bang California

2.Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết HĐQT này bầu ra theo bản Bylaws nào? Xin minh bạch Bylaws mới này để so sánh với bản Bylaws của Thầy Quảng Thanh đã nộp cho chính quyền California nộp cho Chánh quyền California.

3.Phật tử và công chúng đều đã biết là 3 người : Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christie, Cao Xuân Kiệt có liên hệ gia đình, ruột thịt (blood/ family related) . Do đó xin hỏi HĐQT của ông Bạch Hoàng Lộc sẽ trả lời ra sao khi sở thuế IRS đến “rờ gáy” ông?

4.Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết Giấy Cách Ly mà “Toà án phán định rằng Thầy Nhuận Hùng phải cách xa 500’ khỏi Chùa Bảo Quang “ , giấy cách ly này còn hiệu lực Thành thử thầy Nhuận Hùng không còn tư cách pháp lý góp phần sinh hoạt với Chùa Bảo Quang. Sự kiện này xảy ra do Thầy Nhuận Hùng kiện Viện Chủ Chùa Bảo Quang đòi bồi thường cho Thầy Hùng về Worker’s Compensation . Toà Phân Xử ( Court Judgement) công tác ở Chùa là volunteering nên đã phán xét Thầy Hùng thua kiện và bị cách ly như trên.

5.Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết là Thầy Huệ Minh vừa làm construction employee bên ngoài và vừa khoác áo tu sĩ thì thầy Huệ Minh đang phạm giới nào của

nhà Phật?

  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết lý do nào mà ông Bạch Hoàng Lộc tự ý chuyển tài sản Bank account East West Bank của chùa Bảo Quang về nhà Tư gia của ông ở Lake Forest?
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc và HĐQT đã có họp chha1nh thức bàn về quyết định “dời Bank Account của Chùa Bảo Quang về tư gia của ông Bạch Hoàng Lộc” không? Những ai trong Ban Điều Hành của ông đã quyết định chuyện này? Hãy trình cho công chúng xem Minute of Meeting của buổi họp này. Nếu không có tức Minute of Meeting thì đích thực là chính ông President là kẻ có mưu đồ “cưỡng chiếm công bank account của Chùa” và sẽ bị trừng trị trước pháp luật về sự phạm pháp này.
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc hãy công bố Bylaws mới cu3anho1m ông khi ông không công nhận Bylaws của Thầy Quảng Thanh. Các ông nay có mưu đồ phản lại các việc làm của người sáng lập.
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết: “ông Nguyễn Luyến có là nhân viên nhận lương của Chùa Bảo Quang hay không? trả lương bao nhiêu? Có dùng tiền của Chùa trả cho ông này không?”
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc cho biết “ai đã trả lương cho những người nhân viên Security đến gác và hù dọa Phật tử trong các buổi họp.” Đây là thành phần Security giống như bọn du đảng do ông Lộc mướn , đã lợi dụng bộ áo Security để hù dọa Phật tử và đồng bào. Sự việc này đã xảy ra nhiều lần tại chùa Bảo Quang này. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc hãy chấm dứt trò mướn “du đãng Security ” hù dọa Phật tử và đồng bào.
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc phải nhắc nhở Ban Quản Trị của ông là :”Chùa Bảo Quang đang trong vòng tranh chấp thành thử theo pháp lý mọi tài sản, tiền bạc của Chùa Bảo Quang phải bị đóng băng (frozen) tức là không được dùng cho tất cả các chi phí liên hệ đến việc tranh chấp” .
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc xin đừng dùng tiền bạc cúng dường của bá tánh một cách gian trá, Vì luật pháp sẽ truy xét đến cùng các trò gian trá này Chúng tôi chính thức báo tin cho ông Bạch Hoàng Lộc biết là “hiện tại vị luật sư đại diện cho các Phật tử chùa Bảo Quang đã giúp chúng tôi nộp “Thư thỉnh cầu “ sự can thiệp từ Tổng Chuởng lý Attorney General of State of California, IRS, BBB, Santa Ana City Attorney để điều tra toàn bộ những sai phạm pháp lý do ông Bạch Hoàng Lộc và nhóm Ban Quản Trị đã và đang làm ảnh hưỡng đến sự thanh tịnh và tính pháp lý của chùa Bảo Quang. Tai hại nhất là ông Bạch Hoàng Lộc đã làm lung lạc niềm tin về đạo pháp của Phật tử.
  1. Cho đến nay các biến cố do ông Bạch Hoàng Lộc tạo ra cho thấy ông Lộc và gia đình của ông Lộc là “thành phần tạo khó khăn cho sinh hoạt tu học của ngôi chùa Bảo Quang và có ý đồ không trong sáng. Xin ông Bạch Hoàng Lộc và gia đình hãy chấm dứt trò gây rối đến Chùa Bảo Quang.
  1. Chúng tôi yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc lập tức ngưng ngay việc hội họp tại Chùa Bảo Quang cho đến khi có sự thỏa thuận của tất cả các Phật tử Chùa Bảo Quang hoặc án lệnh của Toà án vì các cuộc hội họp không chính đáng (illegitimate of meetings) của ông Bạch Hoàng Lộc đã gây ra sự hổn loạn, vô trật tự, và có thể gây thương tích cho cá nhân hoặc nhiều Phật tử và đồng bào.
  1. Yêu cầu ông Bạch Hoàng Lộc hãy nhanh chóng trả lời và minh bạch hoá 15 câu hỏi trên cho đồng bào và Phật tử được rõ.

Chánh Minh Trung – Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam bảo Chùa Bảo Quang thành tâm kính báo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here