XIN CÙNG GÓP SỨC ĐỂ GIÚP CHÙA BẢO QUANG ĐỨNG VỮNG TRƯỚC CƠN SÓNG GIÓ…

0
1342

Xin cùng góp sức để giúp chùa Bảo Quang đứng vững trước cơn sóng gió

Thưa quý vị đồng bào và Phật tử; Đạo Phật dạy người Phật tử phải biết vận dụng Bi Trí Dũng trong cuộc sống khi sinh hoạt trong sanh chúng. Nghiã là ngoài tính Từ bi (compassion) biết thương yêu chúng sanh và mọi người, Người Phật tử còn phải có Trí tuệ (Wisdom) để nhận định sự việc đúng theo Chánh Pháp, hợp lý lẽ của luật pháp thế gian. Và nhất là phải có Dũng khí (courage) dám đứng vững chống lại sự gian trá, của các hành vi dối trá, tà vạy của Ma Vương Tham lam,  Sân hận và Si mê thường xuyên tác động vào cuộc sống.

Trong thời gian qua, Phật tử  chùa Bảo Quang đã từ bi đón nhận, lắng nghe những lời xuyên tạc sự thật Từ một nhóm người mạo danh là ban quản trị. Thí dụ tự nguỵ tạo ra tin có sự thất thoát, hay bán đi một món cúng duờng ở Chùa nên họ cần đến chùa “kiểm tra tài sản” của Chùa Bảo Quang . Song song đó họ còn tự tạo ra những nghi  vấn về quy chế pháp lý (Im- migration issues) tràn đầy ý  hướng bất thiện về Thầy Thích Phước Hậu.

Chúng ta đều biết Thầy Phước Hậu là người đã được Thầy Thích Quảng Thanh đưa sang Hoa Kỳ để đảm nhận vai trò Trụ trì Chùa Bảo Quang.

Xin đồng bào và Phật tử cùng biết thêm là Thân sinh thầy Thích Phước Hậu là Ông Dương Thanh Cung đã từng là Sĩ quan phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

Xin biết thêm là vào năm 1971 chính Thầy Thích Quảng Thanh đã đưa chú tiểu Dương Cao Cường lúc đó chỉ 7 tuổi (tức là thầy Phước Hậu bây giờ) xuất gia, làm con của Phật, chính thức bước vào con đường tu hành của Phật giáo. Thầy Phước Hậu xuất gia trước khi mất nước vào tay Việt cộng . Và trong mấy tháng nay Thầy Phước Hậu đã nhờ Phật tử và  Chư tăng giúp đỡ đã xin đuợc số danh bộ (social Security number) theo tiêu Chuẩn tạm dung, tức là Thầy Phước Hậu có quyền bình đẳng sinh hoạt trong xã hội, kinh tế, giáo dục khi tuyệt đối tôn trọng luật lệ Hoa Kỳ. Thêm vào đó là Thầy không được phép về Việt Nam vì bất cứ lý do gì trước khi hợp thức theo quy chế thẻ xanh.

Với chủ trương phát huy đạo Phật tại hải ngoại trong tinh thần tự do, dân chủ, và với lập trường không quy phục chế độ độc tài đảng trị của cộng sản Việt Nam , và với đường hướng Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, trước khi viên tịch Thầy Thích Quảng Thanh đã nhiều lần nhắc nhở trên các phương tiện truyền thông radio, TV và trên các video clip là Thầy Quảng Thanh chính thức đề cử, trao gởi trách nhiệm để Thầy Thích Phước Hậu giử vai trò Trụ trì (Abbott) của Chùa Bảo Quang dưới sự giám sát, và giúp đở của Chư Tôn Đức và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Trế Giới dưới sự quản trị của Hoà Thượng Thích Chơn Thành Viện chủ Chùa Liên Hoa.

Qua những sự thật trình bày trên, chúng tôi xin quý phật tử  chùa Bảo Quang hãy an tâm đến chùa góp sức xây dựng ngôi tam bảo chùa Bảo Quang đúng theo tinh thần và nguyện vọng của hòa thượng Thích Quảng Thanh :”Chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả đồng bào và Phật tử tại hải ngoại, sinh hoạt theo đúng Nội qui ByLaws mà Thầy đã đệ nạp  cho chính quyền tiểu bang Cal- ifornia và liên bang Hoa Kỳ.”

Xin quý vị Phật tử cùng nhau họp sức để sửa đổi những sai lầm và sơ hở của Chùa về phương diện tổ chức hành chánh trong thời gian qua

Xin quý Phật tử hãy hợp sức chỉ dạy, giúp đở thầy Phước Hậu hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, thay vì chỉ trích cá nhân.

Xin quý Phật tử hãy nghĩ đến những bước đầu đặt chân trên xứ Mỹ chúng ta khó khăn bở ngở như thế nào thì thầy Phứớc Hậu cũng khó khăn như thế ấy. thử hãy giúp đỡ Thầy Phước Hậu vượt qua những khó khăn đó.

Tóm lại tấm lòng Bi Trí Dũng hợp cùng tính hoan hỹ, vị tha của mọi người , Phật tử chúng ta sẽ cùng giúp chùa Bảo Quang đứng vững và phát triển trong tương lai.

Nam Mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (Tony Bùi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here