THÔNG BÁO NGÀY 21-11-2019 (CỦA PHẬT TỬ CHÙA BẢO QUANG)

0
1903

Chúng tôi, các Phật tử thường xuyên công quả và từng đóng góp xây dựng Chùa Bảo Quang sau khi quan sát, lắng nghe những tranh chấp do nhóm tự xưng là “Ban Quản trị chùa Bảo Quang” và chúng tôi đã nghiên cứu tìm hiểu luật lệ sinh hoạt của chùa Bảo Quang qua bảng Nội Quy và Điều Lệ Thành Lập của chùa Bảo Quang (By Laws of Vietnamese American for Charitable Services VACS-Chùa Bao Quang, (Đính kèm theo đây) chúng tôi xin trình bày sự thật để đồng bào và Phật tử cùng rõ. Xin quý vị cùng tìm hiểu sự thật và làm theo sự thật và lương tri thì cam đoan chúng ta sẽ tái tạo sự thanh tịnh của chùa Bảo Quang và bảo vệ sự trường tồn Chùa Bảo Quang theo đúng ước nguyện trứoc khi nhắm mắt của Thầy Viện Chủ Thích Quảng Thanh.

Dưới đây là những sự kiện xác thực: :

1. Theo đúng By Laws of Vietnamese American for Charitable Services -Chùa Bảo Quang, Article II: Structures, Section II : “ The government Board of Directors shall consist of 20 members from whom the officers are to be chosen (not less than 10 nor more than 20 members), nghĩa là “ Hội Đồng Quản Trị của ‘Trung Tâm Việt Mỹ Phục Vụ Sinh Hoạt Từ Thiện Chùa Bảo Quang’ phải có 20 thành viên , từ đó Nhân viên điều hành (officers) được chọn ra (Không dưới 10 người và không quá 20 người)

2. Trong gần 18 năm qua từ khi thành lập chùa Bảo Quang tại 713 N. Newhope, Santa Anna California, vì quá bận rộn việc xây Chùa và vì không hiểu rành tiếng Anh English nhiều, thành thử Thầy Thích Quảng Thanh đã làm sai nguyên tắc hành chánh nêu trên : nghĩa là trong 18 năm qua VACS chùa Bảo Quang hoàn toàn không có 20 người trong Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors). Hai người nhân viên điều hành là ông Bạch Lộc (Thư Ký), và bà Bạch Hoang Christie, (Thủ Quỹ) là người hiểu biết English hơn Thầy, nhưng đã không hề giúp Thẩy Quảng Thanh điều chỉnh sai lầm này. Liên tục trong 18 năm qua hai người này mỗi (2) năm gửi đến tiểu bang California tên chính họ trong danh sách Officers của Vietnamese-American Center for Charitable Services – Bao Quang , mà không hề có biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị nào cả (no minute of meeting of Board of Directors). Trên nguyên tắc hành chánh: không có hội họp, không có biên bản họp là phạm sai lầm .

3. Tiếp tục duy trì những sai lầm căn bản và nghiêm trọng trên sẽ khiến Chùa Bảo Quang “Vietnamese-American Center for Charitable Services – Bao Quang” mất quy chế “501(C) 3 Non-Profit Corporation, bị phạm luật và Chùa Bảo Quang sẽ rơi vào quyền sở hữu của Tiểu Bang California vì Chùa Bảo Quang vi phạm luật Non-Profit Corpration do chính Chùa đề ra, nếu chúng ta không cùng nhau sửa sai ngay lập tức.

4. Do đó việc đầu tiên là các Phật tử đã từng đóng góp tiền của trong việc xây chùa Bảo Quang phải quy tụ về Chùa Bảo Quang trong một buổi họp khoáng đại để cùng
nhau bầu ra 20 vị trong Board of Directors (Hội đồng Quản trị của Chùa Bảo Quang)

5. Sau đó 20 người này mới thành lập Ban điều hành (Board of Executive) để điều hành Chùa Bảo Quang theo đúng bảng Nội Quy và Điều Lệ Thành Lập của chùa Bảo Quang (By Laws of Vietnamese American for Charitable Services VACS-Chùa Bảo Quang mà tiểu bang California công nhận.

6. Theo tinh thần By Laws của Chùa Bảo Quang như trên thì ông Bạch Lộc và bà Bạch Hoàng Christie phải chấm dứt ngay lập tức việc xưng danh Ban Quản trị của Chùa Bảo Quang, nếu hai vị không muốn đối diện với luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của tiểu bang California.

7. Trong tương lai bất cứ ai muốn đến chùa Bảo Quang để kiểm tra tài sản hay Quản lý hành chánh Chùa Bảo Quang phải chứng minh “Tư cách pháp nhân là phải có “20 nguời trong Board of Directors “ với Biên bản thành lập đúng theo luật quy định By Laws của VACS – Chùa Bảo Quang.

8. Chúng tôi là Phật tử thân tín của chùa Bảo Quang xin thông báo những sự thật trên đây để tất cả mọi người Phật tử và đồng hương cùng hiểu rõ về Hội đồng Quản trị của Chùa Bảo Quang phải được thành lập do chính những người Phật tử đóng góp tài chính vật lực cho ở chùa Bảo Quang (Đó là điều đã được quy định trong ByLaws và đã được vị Luật Sư Non-Profit Corporation xác định là chính xác).

9. Xin quý Phật tử chờ đợi vì sẽ có một cuộc họp khoáng đại mở rộng ra cho tất cả mọi người từng đóng góp vào việc xây dựng và phát triển chùa Bảo Quang. Cuộc họp này sẽ được công bố rộng rãi trên báo chí radio và truyền hình để tất cả Phật tử và đồng bào cùng đến tham dự.

10. Chúng tôi có lưu tên chữ ký, điện thoại liên lạc, hay email của các Phật tử chùa Bảo Quang đồng ý những điều nêu trên là chính xác.

11. Làm tại Santa Ana ngày 21-11-2019 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here