THƯ KÍNH MỜI DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

0
920

v/v Tham dự Tường Trình và Đóng Góp Ý Kiến cho Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm.

Kinh thưa quí Vị,

Sư kiện và thời sự về hoạt động tại nhiều quốc gia gần đây cho biết một số dân quân cán chính của VNCH đã tái tập họp, đã thành lập được Chánh Phủ Pháp Định [ CPPD] kế tục chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà tiền nhiệm, do Thủ Tướng Luật sư Lê trọng Quát lãnh đạo. Mục tiêu ngắn tầm lẫn dài hạn của Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Công Hoà là: ( trích công văn Thủ Tướng Lê trọng Quát gởi quí vị Tổng , Bộ trưởng Chánh phủ VNCH ngày 13- 8- 2019 và Thư gỏi Qui Vi Thương Nghị sĩ Quốc Hôi VNCH) Chính phủ PĐVNCH nhằm thực hiện một chế độ dân chủ, tự do ở quê hương gồm hai mặt giáp công

:“ 1- Ở trong nước, góp sức cùng đồng bào đứng lên tranh đấu, vận động Quân Đội Nhân Dân và Công An đứng về phía đồng bào đặng thực hiện cuộc cách mạng dân chủ hóa Việt Nam, “

2- Ở hải ngoại, vận động các nước dân chủ, đứng đầu là Hoa Kỳ, thi hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký kết cùng VNCH. “

Thật vậy, các mục tiêu đặt định đều hoàn toàn phù hợp với Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973. Chúng ta tích cực vận động các nước ký kết thi hành các cam kết của chính họ, đặc biệt các điều khoản qui định « sự công nhận long trọng và tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam…. ».“

Một hiệp ước quốc tế đã được ký kết bởi các quốc gia liên hệ tự nó có hiệu lực ràng buộc các phe phải thi hành theo công pháp quốc tế.“ Công ước Vienne ngày 23 tháng 5, 1969 về Luật pháp áp dụng cho các hiệp ước quốc tế được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận, cũng qui định rõ tính cách bắt buộc các quốc gia ký kết một hiệp ước quốc tế phải thi hành hiệp ước, ở « điều 26 : Pacta sunt servanda » có nghĩa là : các hiệp ước phải được tôn trọng đúng mức.

́Thiết tưởng cần nhắc lại : Hiệp Định Paris 1973 vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực thi hành vì một hiệp ước quốc tế không bị triệt tiêu bởi thời gian, không bị xem như lỗi thời, bỏ quên vì theo luật pháp, yếu tố chính của sự lỗi thời, bỏ quên, là không phe nào của hiệp ước nhắc đến nó nữa trong lúc Chính Phủ VNCH đã tố cáo với các nước ký kết, với Liên Hiệp Quốc, các vi phạm trầm trọng Hiệp Định bởi Cộng sản ( Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ). Sự tố cáo các vi phạm và đồng thời đòi thi hành các cam kết của các quốc gia minh thị trong Hiệp Định được tiếp tục mãnh liệt và liên tục bởi đại đa số người Việt ở hải ngoại và đặc biệt, bởi các thành viên của Chính phủ VNCH lưu vong, bởi Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm.”[ ngưng trích] Tình hình quốc gia dân tộc VN hiện vô cùng nguy biến. Chế độ CSVN hậu thân của CS Bắc Việt càng ngày càng độc tài đảng trị toàn diện, đã đang cắt đất dâng biển cho TC. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Nên chi, chúng tôi một số dân, quân, cán, chính VNCH mời đại diện thẩm quyền của Chánh Phủ PĐVNCH đến trình bày và tiếp nhận một số ý kiến của đại khối dân quân cán chính VNCH tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải ngoại.Nghị Trình:1/ Tuyên đọc Thông Tư CPPĐ gởi qui vị Tổng, Bộ Trưởng, Cố vấn Chánh Phủ VNCH. 2/ Tuyên đọc Thư kính gởi Quí Vị Nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội VNCH.

3/Luật sư Lâm chấn Thọ, một nhân sĩ từ Canada, từ lâu đã làm việc với Cố Thủ Tướng Nguyễn bá Cẩn  và nhiều nghị sĩ dân biểu VNCH đến tường trình vấn đề thế ngoại giao, công pháp và hoạt động của CP- PĐVNCH: Tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214& 215 – Garden Grove, CA  92843 Lúc 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Bảy 21 tháng 9, năm 2019. Sư hiện diện và ý kiến của quí vị dân quân cán chính VNCH là những đóng góp vô cùng quí báu cho CPPĐ VNCH. Xin Hồn Thiêng Sông Núi VN, Xin Anh Linh Tư Sĩ Dân Quân Cán Chính VNCH phù hộ cho chúng ta.

Liên lạc:1/Nhà báo Vi Anh, Dân biểu VNCH. ĐT 1(714) 594 8905, email: <nhabaovianh @gmail.com>. 2/ Trần Duy Biên. ĐT 1 (714) 487 3881, email < bientranduy40@gmail.com. 3/ Trần Long ĐT 1 (408 515 27 97), email < tranlong001@yahoo.com> Trân trọng đồng kính mời, xin thành thật cám ơn trước. Little Saigon ngày 9 tháng 9 năm 2019 Nhà báo Vi Anh, Dân biểu VNCH; Lê Tấn Trạng, Dân biểu VNCH; Nguyễn văn Phương Dân biểu VNCH, Trần Quý Phong, Dân biểu VNCH; Lý hiền Tài Dân biểu VNCH; Bùi văn Mỹ, Dân biểu VNCH;Nguyễn lý Tưởng, Dân biểu VNCH;Lưu vĩnh Lữ, Giám đốc Nha Báo Chí Phủ Tổng Thống, Chủ Tịch Hội Đồng Đô Thành Saigon (VNCH); Dương Ba, Nghị Viên Hội Đồng ĐôThành; Nguyễn văn Cất Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Kiến Hoà’; Bác sĩ Võ thanh Thời; Ông Phùng văn Ngà, Đông y Sĩ, Nhà báo Thanh Huy; Phát Lưu, Chuyên viên Truyền Thông Đại chúng (mass- news media).Quỳnh Giao, Nguyên Hội Trưởng Truyền Tin Hải Ngoại ; Trung tá Hồ viết Lượng Trung đoàn trưởng Trung đoàn 32 BB; Trung TÁ HỒ VIẾT LƯỢNG TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG TRUNG ĐOÀN 32 BB; TRUng Tá Phạm Minh Đức Phó Giám Đốc TTHQ QĐ 1; Thiếu Tá Lê Nguyễn thiện Truyền, Quận trưởng Phong Thuận Cần Thơ , Đại Úy Lê thành Thưởng Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Mai văn Tấn Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Đào Hòa Sĩ Quan Quân Lực VNCH, Ông Phạm văn Hiền Sĩ Quan Quân Lực VNCH, Ông Nguyễn tấn Phú Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Ngô dắc Thu Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Nguyễn xuân Tú Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Nguyễn Hoàng Sĩ Quan Quân Lực VNCH; Ông Châu trí Thành cựu quân nhân Trần duy Biên, cựu quân nhân Ô. Trần Long, Kỷ sư Điện, San Jose; Nhà báo Hoàng Lan, Cử nhân Kế Toán, San Jose

CÒN TIẾP SẼ THÊM VÀO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here