SAN DIEGO ĐẠT MỤC TIÊU GIẢM KHÍ THẢI NHÀ KÍNH NĂM 2020

0
365

Bản báo cáo tình trạng khí thải nhà kính tuần này cho biết Quận San Diego đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính năm 2020 nhờ vào việc giảm sử dụng nước, trồng hàng ngàn cây xanh địa phương và mở rộng vùng nông thôn phía bắc. Trên trang web về khí hậu cho thấy San Diego đã cắt giảm 103.643 tấn carbon dioxide từ năm 2014 – 2018. Cơ quan Phát triển Quản lý Nhà đất đã miễn phí và cấp giấy phép đặt thiết bị năng lượng mặt trời cho 38.510 căn nhà kể từ năm 2014. Năm 2020 sẽ cấp thêm 52.273 giấy phép nữa. Năm 2018, Quận đã trồng được 13.930 cây xanh, mà chỉ tiêu là 14.000. Quận cắt giảm 11% lượng khí thải từ 11.000 xe cộ lưu thông bằng cách đầu tư xe chạy bằng bình điện. Đến năm 2018, Quận đã có 3.628 mẫu đất bảo tồn, vượt mục tiêu năm 2020 là 2.622 mẫu. Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web Kế hoạch Hành động Khí hậu của San Diego: 2020 Greenhouse Gas Reduction Target.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here