CỤC ĐIỀU TRA DÂN SỐ HOA KỲ NĂM 2020 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Ở SAN DIEGO

0
1038
Biểu tượng cuộc Tổng Kiểm Tra Dân số Hoa Kỳ năm 2020

Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (U.S. Census  2020) bắt đầu tuyển dụng nhân viên cho cuộc Tổng Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ năm 2020 và sẽ cần hàng ngàn người để làm việc ban ngày, một số giờ làm việc buổi tối hoặc cuối tuần để phỏng vấn nhiều người vì họ không có ở nhà. Mức lương cho những người tham dự cuộc Điều tra Dân số ở Quận San Diego là $ 20,50 đô /giờ, nhiệm vụ là đếm từng người sống ở Hoa Kỳ. Những người được thuê ở Imperial County sẽ lãnh $ 16,50 đô /giờ, ở Riverside sẽ lãnh từ $ 15,50 đến $ 17/giờ. Nếu bạn được thuê làm nhân viên Điều tra Dân số, bạn cũng có thể nhận thêm tiền di chuyển theo số mile và chi phí liên quan đến công việc. Việc làm  là tạm thời và dự kiến ​​sẽ kéo dài trong vài tuần lễ. Ứng viên ít nhất phải 18 tuổi có số An sinh Xã hội hợp lệ, phải là công dân Hoa Kỳ, qua một kiểm tra lý  lịch hình sự và có thể được yêu cầu kiểm tra trình độ Anh ngữ. Các dữ kiện thu thập được trong cuộc Tổng Kiểm tra Dân số năm 2020 sẽ giúp Chính phủ Liên bang xác định các chi tiêu xây dựng, sửa chữa đường xá, trường học, bệnh viện và các dịch vụ khác. Muốn làm nhân viên kiểm tra dân số, bạn hãy lên online: job application: ghi số ASXH, địa chỉ nhà ở, địa chỉ email, số phone, ngày tháng năm sanh, trong khi chờ đợi, bạn có thể hỏi thăm kết quả ở số: 1-855-JOB-2020 (1-855-562-2020).

NGUYEN QUANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here