NHIỀU TỜ RƠI CỦA NHÓM HẬN THÙ RẢI NHIỀU NƠI TRONG KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC SDSU

0
617

Trước ngày nhập học một ngày, người ta đã thấy nhiều tờ rơi thả rải rác đó đây trong khuôn viên Đại học SDSU San Diego của nhóm hận thù dân tộc da trắng vào ngày Thứ năm 22-8-2019. Các tài liệu còn được dán tại bảng niêm yết tại Women’s Resource Center (Trung tâm Tài nguyên Phụ nữ) và Pride Center (Trung tâm Tự hào). Đại học SDSU cho biết họ đã tịch thu các tài liệu ngay lập tức. Trong một tuyên bố, Trường Đại học cho biết họ đã lên án và tố cáo các nhóm hận thù dân tộc da trắng với bất kỳ hành động nào nhằm kích động sự thù hận, chia rẻ …Những người này  sẽ không được khoan dung vì những hành động không phù hợp với các giá trị đa dạng và hòa nhập của Cộng đồng SDSU. Đại học chúng tôi là một Cộng đồng đa dạng đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt và sự hòa nhập các sắc tộc. Trước đó, nhiều sinh viên ngạc nhiên khi nhà trường gửi email cho họ cảnh báo về các tờ rơi. Sinh viên có thể báo cáo các hoạt động đáng nghi ngờ cho Cảnh sát Đại học bằng cách gọi 619-594-3069 hoặc gửi email cho Policeinvestigations@sdsu.edu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here