MUỐN CỨU NƯỚC PHẢI DÂN CHỦ HOÁ

0
445

Vi Anh

Trong một cuộc hội luận mới đây, Tiến sĩ Vũ Quang Việt là một nhà kinh tế Mỹ gốc Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc. Ông cũng là nhà quan sát Biển Đông và chính trị khu vực. Từ New York, nhân dịp biến cố TC bạo ngược đưa giàn khoan Hải Dương 8 vào Bãi Tư Chính và hai vị Đại Tướng Không Quân Mỹ đến VN, Ông Việt bày tỏ quan điểm và góc nhìn của mình. Ông phát biểu:”Vấn đề là Việt Nam phải có thái độ rõ ràng hơn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của mình. Thí dụ có người đặt ra vấn đề thân Mỹ hay là thân Trung Quốc. Thực ra Việt Nam thân Mỹ cũng không được, mà thân Trung Quốc cũng không được.”Là bởi vì thân Mỹ, Mỹ sẽ không bao giờ muốn làm đồng minh với Việt Nam, mà dại gì để mà bỏ sự sống ra để bảo vệ Việt Nam. Rồi thân Trung Quốc, thì dĩ nhiên, hầu hết người Việt Nam không muốn chuyện đó rồi.” Theo một cuộc thăm dò dư luận của viện Pew thực hiện vào năm 2017, chỉ 10% người dân Việt Nam có cái nhìn thiện cảm về Trung Quốc.

Do đó, cái mà người Việt Nam nên làm là làm sao xã hội càng ngày càng dân chủ hơn, tự do hơn, tạo nhân quyền hơn và cả thế giới này, hầu hết thế giới này phần lớn là các nước tự do dân chủ, không thể nào họ để cho một nước nhỏ bị một nước lớn toàn trị hành động gây hấn được.

Thực vậy, tình hình Biển Đông và  hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của VN đã bị Trung Cộng xâm chiếm ngày càng nhiều, càng trầm trọng, càng khó gỡ. Chẳng những khó gỡ trong vấn đề Biển Đông mà còn đưa đất nước và nhân dân VN càng ngày càng sa vào nguy cơ mất nước vào tay TC. Đất nước còn thì còn tất cả; đất nước mất là mất tất cả – đó là chân lý mà chánh quyền, nhân dân của bất cứ quốc gia nào, thời đại nào cũng biết.

Trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng, kẻ thù khổng lồ, truyền kiếp từng xâm chiếm Việt Nam, thống trị VN cả ngàn năm. Trước thách thức TC thôn tính VN, biến quốc gia dân tộc VN thành một thuộc địa trá hình, dân tộc VN tuy nhược tiểu nhưng kiên cường, bất khuất từng đánh đuổi quân Tàu cả ngàn năm ở Đông Nam Á, nhà cầm quyền CSVN không phải đứng trước hai chọn lựa. Không phải một là đi với Trung Cộng thì mất nước. Hai là đi với Mỹ thì mất Đảng. Mà còn một chọn lựa thứ ba, đó là đi với nhân dân VN.

Đúng. Trở về với nhân dân VN  ‘đồng bào ruột thịt, quốc gia dân tộc của mình’ thì có nhiều cơ may cùng toàn dân bảo vệ được đất nước, tạo được độc lập dân tộc như bao thời đại Ngô, Đinh, Lê, Lý,  Trần, Lê. Những cuộc khởi ng- hĩa đánh đuổi quân Tàu ấy, chiến  thắng ấy, quân dân VN không phải nhờ bất cứ ngoại bang nào. Mà chánh yếu là nhờ nội lực dân tộc, nên đã anh dũng đánh đuổi quân Tàu, tạo ra những thời kỳ Việt Nam độc lập, tự chủ, phú cường, huy hoàng trong lịch sử Việt Nam. Bây giờ đi với nhân dân VN là con đường chánh trị vương đạo, chánh nghĩa thuận lòng dân, hợp ý trời, phù hợp với xu thế thời đại dân chủ toàn cầu và kinh tế tự do hoàn vũ của đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 của văn minh Nhân Loại. Nhà cầm quyền CSVN trả quyền làm chủ đất nước lại cho nhân dân,  nhân dân VN là một dân tộc kho- an dung, đại lượng có thể dành cho  Đảng CSVN một chỗ đứng trong lòng dân tộc, trong chánh quyền của một Việt Nam mới, như bao nhiêu chánh đảng, đoàn thể chánh trị cùng góp bàn tay thành lập một chánh quyền mới của dân, vì dân, do dân.

Với một chánh quyền dân chủ như thế, cuộc vận động và phát huy nội lực dân tộc để chống Tàu Cộng xâm lăng sẽ mạnh như triều dâng thác đổ. Out of many one. Hàng trăm triệu quân dân VN là một. VN là một trên mặt trận quân sự và ngoại giao chống đối quân TC. Khí thế của VN trong trường hợp đó sẽ trăm lần mạnh hơn thời Lê Lợi, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn đứng lên khởi nghĩa, mạnh hơn quân dân VN của vua Quang Trung từng hạ giặc Xiêm la ở Miền Nam nhiều sông nước và hành quân thần tốc, đi ngày đêm, ăn lương khô bánh tét ra Bắc để đánh đuổi quân Tàu xâm lược ra khỏi đất thần kinh, nơi Tổ Tiên VN mang gươm thiêng nam tiến mở rộng giang sơn gầm vóc.

Đặc biệt là trong hiện tình VN, VN chưa bao giờ có lực lượng Việt hải ngoại cả 4 triệu người như bây giờ. Đó là một nguồn nhân tài vật lực to lớn, một mặt trận quốc tế vận về ngoại giao và chánh trị rất hữu hiệu mà lịch sử VN chưa bao giờ có. Một khi nước nhà VN có tự do, dân chủ, VN sẽ không thiếu những người Việt yêu nước, tài đức, gốc Việt từ năm châu bốn biển nhiều kinh nghiệm mọi nganh nghề về giúp nước, giúp dân. Bao nhiêu người Việt Hải ngoại nam lẫn nữ, già lẫn trẻ như tướng tá gốc Việt từ Mỹ, giáo sư đại học từ Pháp, khoa học gia, triết gia gốc Việt từ Đức, về nước nhà VN góp một bàn tay phát triển, bảo vệ giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại. Như những thành phần ưu tú của Do Thái từ Tây Âu, Bắc Mỹ về Do Thái giúp nước, giúp làng xã vùng Đất Hứa của dân tộc Do Thái, nhờ vậy mà Do Thái vẫn sống mạnh, sống vững, sống hùng giữa thế giới hận thù của Á rập.

Khi VN có một chánh quyền của dân, vì dân, do dân, lúc đó nhiều khi chưa động binh, chưa cần giải quyết vấn đề Biển Đông ở chiến trường, thì VN đã lấy lại được hai đảo Hoàng sa và Trường sa và Biển Đông trên bàn thương nghị quốc tế, trong đó có TC. Ngoại giao thực chất là biểu hiện của tương quan lực lượng tinh thần và vật chất mà thôi. Một chánh quyền không chánh nghĩa, không nội lực dân tộc, dù có ăn nói giỏi như nhà du thuyết Tô Tần tái sinh đem ba tấc lưởi tài ba ra cũng không làm được gì.

Còn trên phương diện đối ngoại, nhân dân và chánh quyền các nước rất dễ dàng ủng hộ chánh quyền VN mới của dân, vì dân, do dân VN. Công tâm mà nói nhà cầm quyền CSVN đương đại cũng có cố gắng xoay xở vận động các nước thuộc ASEAN thương lượng với TC về qui tắc ứng xử trên Biển Đông, ủng hộ Phi luật đưa TC ra hội đồng trọng tài về Luật Biển, mưu tìm sự ủng hộ của Mỹ qua sự hiện diện của hải quân Mỹ trên Biển Đông, mở cuộc hội thảo, tổ chức triển lãm làm tài liệu lịch sử và tuyên bố khẳng định chủ quyền VN trên Biển Đông và hai đảo Hoàng sa và Trường sa. Nhưng cố gắng của Đảng Nhà Nước CSVN chỉ nặng về vọng ngoại mà không hướng nội .

Cũng dễ hiểu thôi. CSVN đã quá xa rời quần chúng nhân dân, quá mất lòng dân, quá nhiều dối trá, áp bức, bóc lột người dân Việt nên chẳng những không tin dân và mà còn sợ dân nữa. Đảng Nhà Nước vì thế chẳng những không hướng nội, mà không dám và không thể huy động nội lực dân tộc. Dù CS biết rõ nội lực dân tộc là điều kiện cần và đủ, là điều kiện tiên quyết, là chánh nghĩa, là thế tất thắng trong hầu hết trong các công cuộc chống xâm lăng, mà lịch sử VN và thế giới sử đã từng chưng tỏ. Chính Ô. Hồ chí Minh cũng huấn thị cho cán bộ đảng viên CSVN không biết bao nhiêu lần về chân lý sức của mạnh của nhân dân này: “ dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong.”

Có cải cách chánh trị, có chánh quyền dân chủ thì chánh quyền VN mới không bị gò bó bởi lịnh của Thiên Triều đã mật lịnh cho Bộ Chánh Trị Đảng CSVN phải “ định hướng dư luận”. Chánh quyền  VN dân chủ sẽ tán trợ cho người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước của mình, hiểu biết rõ chứng tích lịch sử, pháp lý về chủ quyền VN và cùng chánh quyền mở mặt trận vận động sự ủng hộ của quốc tế, phổ biến những bằng chứng về chủ quyền VN Biển Đông .

Khi VN có một chánh quyền dân chủ, hồ sơ đen về vi pham nhân quyền đương nhiên quốc tế xếp lại. Chẳng những Liên Âu và Hoa Kỳ gỡ những cấm VN mua vũ khí sát thương, mà không chừng còn phát triển đối tác chiến lược, viện trợ quân sự, hợp tác phòng thủ chung nữa là khác.

Lúc đó có uống cả ký thuốc liều, TC cũng không dại gì tấn công VN. TC biết các cường quốc của thế giới tự do không để cho TC ỷ lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, vì địa lý chánh trị, quân sự của VN vô cùng quan trọng đối với con đường hàng hải quốc tế huyết mạch qua Biển Đông. TC cũng biết tấn công VN là tạo cơ hội cho thế giới tự do đã ghét TC, sẽ kết thành hành liên minh “ bề hội đồng” TC. TC biết khi quân dân VN đoàn kết với tinh thần bất khuất sẽ đánh đuổi quân Tàu ngay khi tràn qua biên giới VN.

Một dấu chỉ rất rõ chứng minh TQ là kẻ thù truyền kiếp của VN. Tay sai của TC là CSVN mới mưu toan làm ra Luật Đặc Khu để cho TC mướn 99 năm ba vùng hiếm yếu ở ba miền của VN, là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì dân chúng VN từ Bắc chí Nam, qua Trung ra hải ngoại biểu tình xa luân chiến, khiến CS phải tuyên bố ‘lùi’ việc thảo luận. Nhưng người dân không tin Việt cộng, cứ tiếp tục biểu tình đã thành phong trào làm lung lay tinh thần của Đảng Nhà Nước CSVN, quá lo sợ bị dân chúng VN lật đổ chế độ./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here