SAN DIEGO ĐƯỢC XẾP LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ CÓ CUỘC SỐNG VÀ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH

0
421
San Diego, một trong nhiều thành phô có đời sống ổn định..

Trong tuần qua Công ty Kỹ nghệ  Di động Kisi đã xếp hạng San Di- ego, Portland, San Francisco, Min- neapolis và New York là một trong  những thành phố tốt nhất trên toàn Hoa Kỳ vì có cuộc sống và việc làm ổn định. Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận bằng cách xem các yếu tố: tỷ lệ tội phạm, chi phí sinh hoạt, số ngày làm việc trong tuần, phúc lợi chăm sóc sức khỏe, thời gian trung bình lái xe đi làm việc, số ngày nghỉ phép trong năm… Trung bình, người dân San Diego làm việc khoảng 42 giờ một tuần, nghỉ 9 ngày phép trong năm, thời gian lái xe đi làm trung bình mất khoảng 26 phút. Các nhà nghiêncứu cũng xem xét thêm các chương trình yểm trợ quyền phụ nữ, quyền người đồng tính và sau đó, họ cộng lại tất cả những chỉ số để đánh giá thành phố nào có sự cân bằng trong cuộc sống. Những thành phố có cuộc sống và việc làm ổn định  được xếp sau San Diego là Sacra- mento, Omaha, Nebraska. Nhưng  so với nhiều địa phương trên thế giới, San Diego lại đứng hạng  thứ 16, sau các thành phố Helsin- ki, Munich, Oslo là những nơi có  cuộc sống ổn định và tốt nhất trên hành tinh.

NGUYEN QUANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here