Kêu gọi Cư Dân Thành Phố Westminster không Ký tên vào trò Recall/Bãi nhiệm 3 Nghị Viên Mỹ gốc Việt tại Westminster

0
1380

 

Xét rằng: Đồng bào Việt đang là cư dân của Westminster/Little Saigon đã sử dụng lá phiếu tự do chọn người Thị trưởng Tạ Đức Trí và hai nghị viên Kimberly Hồ, Chí Charlie Nguyễn lo cho sinh hoạt trong thành phố.
Xét rằng: không ai có quyền thay đổi quyền bầu phiếu chính đáng của cử tri qua trò đi xin chữ ký để Recall/ Bãi nhiệm các vị dân cử đã phục vụ tận tâm lực và trí lực lo cho đồng bào. Kêu gọi bãi nhiệm không chính đáng là tước đoạt quyền bầu phiếu (disenfranchisement) và ứng cử trong thể chế dân chủ lập hiến.
Xét rằng : Westminster là thành phố có đông người Việt tị nạn Cộng Sản, và nhờ sức mạnh đoàn kết về chính trị của người Việt qua lá phiếu nên thành phố Westminster được có thêm tên chính thức là Little Saigon.
Xét rằng: không ai (kể cả nghị viên Tài Đỗ) có quyền tự ý đổi tên Little Saigon / Westminster thành Ho chi Minh City, vì đó là điều láo xược và khinh thị quyền tự quyết của cư dân.
Vì những lý do nêu trên:

1. Chúng tôi kêu gọi cư dân thành phố Westminster không ký tên vào thư Bãi nhiệm (Recall) 3 vị dân cử nêu trên. Vì đây là hành động của thành phần bất hảo muốn tạo rối loạn chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục tại Westminster, muốn recall/bãi nhiệm một cách bừa bãi các vị dân cử đang phục vụ tận tình cho cộng đồng Việt tại Westminster.
2. Chúng tôi yêu cầu trong thời gian gần nhất ông Nghị viên Tài Đỗ phải xin lỗi đồng bào bằng văn thư phổ biến trên báo chí về hành động thiếu giáo dục, vô văn hoá qua việc tự phổ biến trên Facebook của Tài Đỗ Westminster councilman là “Westminster officially now is Ho Chi Minh City”
3. Chúng tôi kêu gọi cư dân Westminster nên nhận diên thành phần nào bao che, đồng loã với việc làm vô giáo dục, thiếu tự trọng của Tài Đỗ. Những thành phần này đáng bị lên án là “Việt Gian” có ý đồ gian trá, tạo rối loạn và phá hoại sự đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam tự do tại hải ngoại.
Làm tại Westminster ngày 18-7-2019
Committee to Preserve the Integrity and Transparency of City of Westminster
Ủy Ban Bảo Vệ Thanh Danh và Minh Bạch của Thành Phố Westminster

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here