Báo động đỏ! Báo động đỏ

0
1215

Thành phố Westminster Little Saigon đang bị bọn mưu đồ chính trị (political thuggism) và bọn tuyên truyền làm lợi cho Việt cộng muốn biến Little Saigon Westminster thành ‘Ho Chi Minh City’, muốn giựt quyền Thị trưởng và quyền Nghị viên của người Mỹ gốc Việt !!!
Lửa đỏ của bọn mưu đồ chính trị muốn đốt cháy Little Saigon quý vị ơi!
Người Mỹ gốc Việt tôn trọng Tự Do, Bình Đẳng hãy bỏ chút thì giờ rủ thêm người Việt của chúng ta kéo đến Toà Thị Chính Westminster tham dự cho thật đông
buổi họp Hội đồng Thành phố Westminster
vào lúc 6:30 P.M. chiều Thứ Tư 10-7-2019
tại 8200 Westminster Boulevard, Westminster
(Xin quý vị mạnh dạn ghi tên vào tờ giấy xanh lá cây và chờ Thư ký thành phố gọi tên quý vị lên phát biểu ý kiến. Các ý kiến bằng tiếng Việt của quý vị sẽ có người dịch ra English)
– Người Mỹ gốc Việt sẽ cùng nhau phản đối những kẻ đã ngạo mạn và ngang nhiên đổi tên thành phố Little Saigon Westminster thành “Hồ chó minh City”. Chúng ta không chấp nhận lối đùa giởn thiếu ý thức và bất lương giẫm đạp trên niềm đau của bao người.
-Người Mỹ gốc Việt sẵn sàng thách thức bọn mưu đồ chánh trị (political thuggees) đang tìm cách đảo chánh thành phố lấy quyền lại cho người Mỹ gốc Mễ. Hãy ra tranh cử thì sẽ biết kết quả ra sao.
-Người Mỹ gốc Việt luôn cùng nhau lên tiếng ủng hộ sự công bằng (fair political practice) và bảo đảm người Thị trưởng Westminster và hai nghị viên Mỹ gốc Việt chu toàn trách nhiệm cho hết nhiệm kỳ phục vụ cho thành phố nói chung và phục vụ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Công lao bao người xây dựng và bảo vệ Little Sài Gòn không bao giờ để cho các người thấp kém trong ý thức dân chủ thao túng.
USA là quốc gia hội tụ nhiều chúng tộc. Ai ai cũng có quyền sinh tồn và đóng góp vào xã hội, và có quyền được dân bầu lên để điều hành guồng máy hành chánh của công quyền.
Chúng tộc nào đóng góp nhiều, có nhiều nhân tài thì đương nhiên được tín nhiệm qua lá phiếu để có quyền lãnh đạo trong tinh thần dân chủ đầu phiếu, hợp hiến.
Không ai có quyền ngang nhiên đòi truất phế (recall) người dân cử Người Mỹ gốc Việt đã được bao người tín nhiệm.
Xin đừng đùa giỡn và khi dễ sức mạnh đoàn kết của người dân Việt tại Little SàiGòn!

Mọi đóng góp ý kiến xin Email về : hoihovnch@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here