Tìm thấy dấu tích ao hồ tại Hoàng thành Thăng Long từ thời nhà Lê

0
632

Cuộc khai quật khảo cổ xác định được dấu tích kiến trúc thời Lý, Trần, Lê sơ và Lê Trung hưng…

Theo truyền thông cộng sản, ở lần khai quật mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu tích ao hồ trong khu vực chính điện Kính thiên, tương ứng với thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII – XVIII). Ghi nhận ở hố khai quật năm 2018, rộng khoảng 1.000 m2, nằm chếch về phía Đông Bắc điện Kính Thiên, tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích ao hồ thời Lê trung hưng. Có thể, cách đây 3 thế kỷ, nơi đây là công trình trữ nước và tạo cảnh quan môi trường nhưng đến thế kỷ XIX đã bị lấp. Đối với kiến trúc thời Lê Trung hưng đã tìm thấy móng đường xếp bằng gạch thỏi và gạch chữ nhật. Có ý kiến dự đoán đây có thể là một dấu tích móng đường vào các cung điện phía sau cấm thành Thăng Long thời Lê Trung hưng. Di vật được phát lộ trong cuộc khai quật gồm đất nung, đồ gốm, cấu kiện gỗ, đồ kim loại… Trong số lượng lớn là gạch ngói, đặc sắc nhất là nhóm gạch ngói và vật liệu trang trí lợp mái cung điện tráng men vàng (hoàng lưu ly) và men xanh (thanh lưu ly) thuộc thời Lê sơ (thế kỷ 15 đầu thế kỷ 17). Những di vật này cho phép hình dung rõ thêm về loại “ngói Rồng” lợp mái cung điện trong khu vực chính điện Kính Thiên của hoàng đế Lê sơ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here