Mỹ chế tài thêm các công ty vận tải, và tàu chở dầu từ Venezuela

0
456

Tư liệu – Một tàu chở dầu tại bãi hàng hóa của nhà máy lọc dầu Jose ở Venezuela.

Mỹ thông báo sẽ có thêm các chế tài nhắm    vào các công ty vận chuyển dầu từ Venezu-  ela, đưa vào danh sách đen bốn công ty vận    tải và chín tàu. Bộ Tài Mỹ nói một số trong  số này chở dầu đến Cuba.  Bộ Tài chính Mỹ xác định các công ty này  là Jennifer Navigation Ltd, Lima Shipping    Corp và Large Range Ltd cùng đặt tại Li-  beria, và PB Tankers S.P.A đặt tại Ý.    Bộ đưa vào danh sách đen một tàu chở dầu  thuộc sở hữu của công ty Liberia và sáu tàu  chở dầu thuộc sở hữu của công ty Ý.  Một thông cáo của Bộ Tài chính cho biết  ngành dầu khí của Venezuela tiếp tục  “cung cấp phao cứu sinh cho chế độ bất  chính danh” của Tổng thống Venezuela  Nicolas Maduro.  “Chúng tôi tiếp tục nhắm mục tiêu vào    các công ty vận chuyển dầu của Venezu-  ela đến Cuba, vì họ đang kiếm lời trong    khi chế độ Maduro chiếm đoạt tài nguyên  thiên nhiên,” Bộ trưởng Tài chính Steven  Mnuchin nói.  “Dầu của Venezuela thuộc về người dân  Venezuela, và không nên sử dụng như một  công cụ mặc cả để chống lưng cho những  kẻ độc tài và kéo dài sự áp bức,” ông nói.  Các chế tài nghiêm cấm các giao dịch với  các công ty của công dân Mỹ và chặn các  lợi ích tài chính của các công ty này tại Mỹ.  Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt chế  tài lên 34 tàu thuộc sở hữu hoặc được vận  hành bởi công ty dầu khí quốc doanh của  Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A  hay PDVSA, và lên hai công ty và một tàu  vận chuyển dầu cho Cuba vào tháng 2 và  tháng 3.    Tuy nhiên, PDVSA đã vận chuyển 1 triệu  thùng dầu đến Cuba sau đợt chế tài cuối  cùng, Reuters cho biết, dẫn ra tài liệu của  PDVSA và dữ liệu theo dõi tàu chở dầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here