ÂU – MỸ – ÚC, Ở ĐÂU CŨNG CHỐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

0
713

Vi Anh

Sự kiện và thời sự. Ngày 4-04- 2019  cùng một ngày trên BBC tiếng Việt  ở Anh, Âu Châu và trên RFA ở Hoa  kỳ, Mỹ châu có đi bài của Tường An,  nói về cuộc biểu tình của người Việt  ở Paris chống Nguyễn thị Kim Ngân,  chủ tịch Quốc Hội CSVN do ‘đảng cử  dân bầu’ công du Pháp. Tin rằng ”Văn  Phòng Liên Lạc tại Paris tổ chức 3  cuộc biểu tình vào các ngày 31/3 và 1  tháng 4 ở những nơi có mặt bà Nguyễn  thị Kim Ngân. Cuộc biểu tình đầu tiên  được tổ chức từ 10 giờ đến 12 giờ tại  Hotel Solomon Rothschilds, sau đó từ    3 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại UNES-  CO, nơi bà Ngân khai mạc buổi triển    lãm về quá trình hoạt động của Hồ  Chí Minh và đoàn biểu tình tiếp tục  theo phái đoàn bà Ngân tại Quốc Hội    Pháp ngày 1 tháng 4. Anh Châu cho  biết lý do tham gia biểu tình: “Chúng  tôi, người Việt tại Paris biểu tình để  nói lên tiếng nói của người dân hải  ngoại quyết tâm chống đối chế đố độc  tài cộng sản bán nước, hại dân mà bà    Nguyễn thị Kim Ngân là tiêu biểu cho  chế độ !”

Như ông Nguyễn Việt:“Thêm một  lần nữa, cộng sản Việt Nam lại ăn  cướp của dân trong nước, bây giờ lại  ăn cướp những công sức, trí tuệ, chất xám của đồng bào thành công ở hải ngoại  để nhằm mục tiêu kêu gọi, chiêu dụ những  người đã thành công về để mà tiếp tục bắt  tay với chế độ cộng sản, điều đó chúng tôi  không bao giờ đồng ý, chúng tôi đến đây  biểu tình”

Hay ông Bác sĩ, Dược sĩ Nguyễn Quốc  Nam: “Sang bên này để đi cướp chất xám  của người Việt hải ngoại, điều đó không  thể chấp nhận được, chính vì điều đó mà  anh em chúng tôi có mặt ở đây”

Đi vào phân tích. Từ khi người Việt Nam  đến được bến bờ tư do, định cư ở nhiều  nước, bất cứ người cầm đầu nào của chế  độ Đảng Nhà Nước CSVN đi đến đâu đều  bị người Việt hải ngoại biểu tình chống  CS, nhiều khi họ phải vào cửa hông, ra của  hậu. Tiêu biểu, người Việt biểu tình chống  Thủ Tướng VC Phan văn Khải công du Mỹ  và Canada. Người Việt biểu tình chống  Chủ tịch Nước VNCS Trần đức Lương ở  Pháp, Hòa Lan, và Bỉ. Người Việt biểu tình  chống Tông bí Thư CSVN Nguyễn phú  Trọng được TT Obama mời viếng thăm  Hoa kỳ. Đồng bào gốc Việt ở Úc chống  Truyền hình VC, đã tắt đài VT4, và đang  chống CS Hà Nội cho văn công sang tuyên  truyền quốc ngoại. Âu Mỹ Úc ở đâu, lúc  nào xuân hạ thu đông, người VC nào xuất  hiện, việc gì của VC làm công khai ở hải  ngoại, người Việt cũng chống, cũng biểu  tình chống. V.V và v. v…

CSVN là chế độ chánh trị gì mà người cầm  đầu đi đâu, lời nói và hành động nào cũng  bị chính đồng bào mình chống đối. Còn  việc làm và lời nói của CSVN mới nghe  qua tuy ngọt mật, nhưng bên trong chứa  cả một bồ dao găm. Thực chất là CSVN  ra ngoai quốc để vận động đô la xanh,  chất xám kiến thức kinh nghiệm của người  Việt hải ngoại. Nào “ Duyên Dáng VN”,  nào Việt Kiều là “ khúc ruột ngàn dặm của  quê hương, bộ phận không tách rời của dân  tộc”, nhưng thực tế đoàn văn công VC đi  tới đâu bị tẩy chay tới đó, bị biểu tình đến    nơi chống văn hóa CS nọc đọc, tuyên truyền  bịp bợp đến đó. Tiếng nói phát thanh phát  hình dù nghi trang đi tới đâu là bị biểu tình  “ tắt đài” ở đó.

Chế độ CSVN là chế độ gì mà biểu tượng  đảng kỳ, và quốc kỳ bị đồng bào gọi là cờ  máu, chỉ ru rú như gián ngày trong bốn  bức tường của sứ quán, ló ra đâu là bị đồng  bào biểu tình triệt hạ. Trong khi đó quốc  kỳ VN Công Hoà của nguòi Ciệt Quốc gia  dù không còn pháp nhân công pháp nữa,  chẳng những vẫn được người Việt Hải  Ngoại chào kính mà còn được dân chúng  và nhiều chánh quyền địa phương ở ngoại  quốc công nhận như biểu tượng, di sản tự    do, dân chủ, nhân quyền VN-là chính nghĩa đối đầu với CSVN.

Những câu hỏi này người Việt Hải ngoại đã  quả quyết trả lời từ lâu, từ khi dùng thuyền  nan vượt đại dương, gạt nước mắt tạm rời  nước nhà đi tìm tự do cho mình và hy vọng  đem lại tư do cho bà con còn bị kẹt ở lại.  Và người Việt hải ngoại cũng đã và sẽ làm  cho dân chúng và chánh quyền nhiều nước  trên thế giới, nơi có người Việt định cư đã  tỏ rõ. Người Việt Hải Ngoại không chống    đất nước và nhân dân VN. Người Việt Hải  ngoại chống là chống cái chế độ độc tài của  CSVN, cái chủ nghĩa CS độc tài đảng trị,  toàn diện vừa theo kiểu Staline vừa theo  kiểu Mao Trạch Đông gần đây thì họ đã đổi  màu xanh vỏ nhưng đỏ lòng chuyển sang  kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi  chủ nghĩa để tồn tại. Người Việt Hải ngoại  chống nhà cầm quyền lấy quyền lợi Đảng  để trên quyền lợi dân tộc, làm cho xã hội  VN quằn quại vì nạn tham nhũng, vì nạn  sang đoạt đất ruộng của dân, dân tộc kỳ thị  vì Bắc Nam, nhà tu không được yên ổn tu  hành, đồng bào thiểu số không được nâng  đỡ . Chủ nghĩa mà nhà cầm quyền đang  lấy làm ý thức hệ là chủ nghĩa mà Nhân  Loại trong đó có người Việt trong ngoài  nước đều biết, là một chủ nghĩa thử nghiệm  thất bại nhưng sát nhân, đã giết hàng triệu  người, trong đó ác độc nhất là giết chính  đồng bào mình, như ở Liên xô với Staline,  ở Trung Cộng với Mao Trạch Đông, ở VN  CS với Hồ Chí Minh.

Bằng cớ đã rõ nhưng chưa có tính “ tổng  quát” trong chính trường quốc tế vì lý do  quyền lợi của một số quốc gia. Mỹ dù có    bang giao với Hà Nội nhưng vẫn từng đặt  CSVN trong qui chế “cần quan tâm đặc  biệt” vì lý do vi phạm tự do tín ngưỡng.  Chính CS VN thừa nhận vấn đề nhân quyền  VN là “trở ngại trung tâm” trong bang giao  với Mỹ, và phong trào quốc kỳ VN được  hàng chục chánh quyền dân cử tiểu bang,  hàng trăm chánh quyền dân cử thành phố  Mỹ thừa nhận, là “ một xúc phạm” đối với  CSVN. Vấn đề nhân quyền là vấn đề Quốc  hội Mỹ quan tâm sâu sắc và làm mất thì giờ  Ô. Đại sứ Mỹ ở Saigon phải nay nhắc nhở,  mai đòi hỏi, mốt yêu cầu cải thiện.

Trên thế giới, ngoài nước VN, lần đầu tiên  xuất hiện và đang hình thành một Việt  Nam Hải ngoại như Pháp Quốc Hải ngoại  thời Đức Quốc Xã chiếm Pháp. Người  Việt Hải ngoại cùng gắn bó với nhau qua  mẫu số chung chống CSVN, tiếp tay đem  lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho trên 90  triệu đồng bào trong nước. Hàng 300 ngàn  Nguyễn Trường Tộ trẻ trung được trang bị  khoa học tiền tiến của Tây Phương, ngay  trong lòng văn minh Tây Phương. Hàng  triệu những nhà ngoại giao dân gian, làm  công tác ngoại giao giữa dân với dân, làm  công tác dân vận với người địa phương nơi  quê hương thứ hai, làm chánh trị với chánh  quyền dân cử để tạo áp lực gián tiếp với  CSVN, và đấu tranh trực diện với CSVN từ  ý thức hệ chánh trị đến kinh tế, văn hóa, xã  hội trên bình diện thực tế sinh động.

Thế cho nên dù gồm thâu được giang sơn, “  nắm” được người dân trong nước như những  con tin, bòn vét tiền rừng bạc biển của đất  nước, thuế má mồ hôi nước mắt của trên 90  triệu người Việt trong nước, có an ninh lộ  trình bang giao, có túi bạc ngân sách quốc  gia kè kè, mà CSVN đi tới đâu đều phải  vào cửa hông ra cửa hậu. Ở Âu, ở Mỹ, ở  Úc, ở đâu người Việt cũng chống Cộng. Và  nhiều dấu chỉ cho thấy còn chống dài dài,  cho đến khi nào không còn chế độ CSVN  đôc tài, đảng trị, toàn diện mới thôi./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here