PHÁT BÙI ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP MỞ CỬA LẠI CÁC TRUNG TÂM BÁN CẦN SA TẠI TP GARDEN GROVE, GÂY HẬU QUẢ TAI HẠI CHO CON EM CỘNG ĐỒNG

0
759

Năm GSV Andrew Đỗ khi còn là nghị viên của thành phố Garden Grove và cùng Hội Đồng Thành Phố, do luật pháp tiể u bang, đã phả i chấp thuận nhưng hạn chế một số trung tâm buôn bán cần sa vì lý do y tế và an ninh trong Cộ ng Đồ ng. Lý do chính là việc lạm dụng của các trung tâm buôn bán cần sa này. Theo thống kê chỉ có 5% việc sử dụng cần sa cần thiết cho bệnh nhân, 95% còn lại là những thành phần lạm dụng việc sử dụng cần sa vì mang chứng nghiện ngập. Cần sa ma túy là một tệ đoan xã hội, ảnh hưởng nguy hại trực tiếp đến tương lai con em của cộng đồng. Ngoài ra, nhữ ng trung tâm thương mại nào có các cơ sở mua bán cần sa đều lâm vào tình trạng trở nên một  khu vực thương mại mất an toàn, và tỷ lệ tội ác tại khu vực này gia tăng. Thế nhưng hồi cuối tháng Ba 2016 trong một phiên họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố, Phát Bùi đã đề nghị cho phép mở cửa cho các trung tâm cần sa được bán tự do trong thành phố Garden Grove, bất cần những ảnh hưởng nguy hại đến bao nhiêu thế hệ con em của cộng đồng. Việc nà  sẽ tạo thêm gánh nặng cho các nhân viên công lực của thành phố, trong lúc thành phố Garden Grove hiện đang thâm thủng ngân sách hàng năm lên đến 8 triệu Mỹ Kim. Việc thâm thủng này chưa kể đến thành phố vẫn còn nợ quỹ hưu bổng của nhân viên lên đến $280 triệu Mỹ Kim mà có thể đưa thành phố đến chỗ khánh tận không biết lúc nào. Đặc biệt trong phần phát biểu đề nghị, Phát Bùi không một lần nhắc đến những ảnh hưởng tai hại đến an ninh, an toàn công cộng hay tương lai con em của cộng đồng do sự đầu độc, nghiện ngập cần sa. Phát Bùi đã đặt quyền lợi của nhóm nhà thầu buôn bán cần sa lên trên quyền  lợi gia đình của mọi thành viên trong cộng đồng.

Phát Bùi đề nghị cho phép bán cần sa trong thành phố,
ảnh hưởng tai hại trực tiếp đến cộng đồng.
PHÁT BÙI CÓ XỨNG ĐÁNG TÁI TRANH CỬ
NHIỆM KỲ 2 NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HAY KHÔNG?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here