NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHẢN BỘI CỦA PHÁT BÙI trong âm mưu bán Khách Sạn Hyatt cho Tàu Cộng

0
819

Từ lâu nay đồng hương tại Little Saigon đã nhất quyết chống đối hành động “Cõng Rắn cắn gà nhà” của Phát Bùi trong âm mưu bán Khách Sạn Hyatt tại thành Phố Garden Grove cho Tàu Cộng. Lợi dụng tình trạng nợ ngập đầu của thành phố Garden Grove, trong cương vị Nghị Viên thành phố, Phát Bùi đã đứng ra bảo trợ dự án bán khách sạn bằng cách bỏ phiếu YES cho công Ty Tàu Cộng mặc dầu có tên là SCG America, nhưng chính là công ty con của một đại công ty xây cất lớn nhất của Trung Cộng với tên Shanghai Construction Group; và đại công ty này coi việc sở hữu khách sạn Hyatt tại Garden Grove là bước đầu đặt chân lên nước Mỹ. Điều mỉa mai là khách sạn danh tiếng này nằm trong thành phố nơi tập trung cư dân người Việt đông nhất tại hải ngoại. Phát Bùi trước sự phản đối liên tục của cộng đồng, đã lên các đài truyền thông đôi chối rằng ông ta không ủng hộ dự án, mặc dầu công ty này đã tìm cách mua chuộc Phát Bùi. Thế nhưng sau đó, Phát Bùi đã bỏ phiếu YES ủng hộ dự án. Đây là hành động “nói một đàng, làm một nẻo,” phản bội lại lòng tin của cộng đồng đã tín nhiệm Phát Bùi trong 4 năm qua. Việc Phát Bùi ủng hộ Tàu Cộng mua khách sạn Hyatt là một vết nhơ của cộng đồng người Việt không  “Kỹ Sư Xây Cất” Phát Bùi bao giờ có thể tẩy xóa được trong lịch sử tị nạn của người Việt Nam. Ngày 6 tháng 11-2018 tới đây, mỗi người Mỹ gốc Việt trong địa hạt 4 nên ý thức rõ về những việc làm của Phát Bùi để có bổn phận không bỏ phiếu tái tín nhiệm Phát Bùi ngồi lại trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Đó là nhiệm vụ tất yếu của các cư dân Việt Nam tại địa hạt 4, quý vị cần phải mạnh dạn tẩy trừ các tang tích nằm vùng, nhũng lạm của Phát Bùi; có vậy, cộng đồng người Việt Nam thể hiện một ý thức sâu sắc, đóng góp vào sự nghiệp bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, chống lại ý đồ Tàu Cộng muốn chiếm hữu nước nhà của chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here