THƯỢNG NGHỊ SĨ TOM UMBERG ĐỆ TRÌNH NGHỊ QUYẾT SCR 7 “BLACK APRIL – TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN”

0
418

“Black April- Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”  Sacramento, CA – Ngày thứ Năm 21 tháng    3 năm 2019, Thượng Nghị Sĩ Tom Um-  berg, địa hạt 34 đã đệ trình trước Thượng    Viện bản Nghị Quyết SCR 7 đồng tác giả    với Dân biểu Tom Daly và Dân biểu Ty-  ler Diệp. Bản Nghị Quyết SCR 7 mang    nội dung tưởng niệm 44 năm ngày Saigon  thất thủ và quy định tháng 4 năm 2019  là “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư  Đen”, một thời gian đặc biệt để người dân  California nhớ về vô số sinh mạng đã nằm  xuống trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam,  và hướng đến Công lý và Tự do hơn cho  người dân tại Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 2019 đánh dấu 44  năm Sàigòn, thủ đô của nước Việt Nam  Cộng Hoà, thất thủ vào tay Cộng Sản.  Trong nhiều năm ngay sau ngày 30 tháng 4  năm 1975, hơn 135,000 người Việt Nam và  gia đình họ đã phải vượt thoát đến Hoa Kỳ,  bao gồm cựu quân nhân Việt Nam Cộng  Hoà, nhân viên chính phủ, và những người  làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong thời  kỳ chiến tranh.

“Chiến tranh Việt Nam đã là một thảm  họa không chỉ cho đất nước Việt Nam, cho  những người lính trực tiếp tham gia cuộc  chiến, mà nó còn là cả một sự mất mát đau  thương của biết bao người dân thường đã  phải bỏ mình trên biển cả khi trên đường  vượt thoát địa ngục Cộng sản tìm đến bến  bờ tự do. – Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg  phát biểu – Tôi rất vinh dự được đại diện  cho địa hạt 34, nơi cư ngụ của một cộng  đồng Việt Nam đông đảo và mạnh mẽ.  Cùng với các cộng đồng người Việt tỵ nạn  ở khắp các tiểu bang, họ đã nhanh chóng  trở thành phần tử quan trọng tiếp tục đóng  góp cho đời sống thịnh vượng và sự phát  triển phong phú về mọi mặt trên đất nước  Hoa Kỳ.”

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg nói thêm:”    Điều quan trọng là chúng ta không bao  giờ quên thảm kịch “Black April-Tháng  Tư Đen” này và nhận thức được mối quan  tâm hàng đầu hiện nay của những người  Mỹ gốc Việt – Nhân quyền, tự do tôn giáo,  dân chủ và đấu tranh chống lại nguy cơ đất  nước Việt Nam bị xâm lược.”

Nghị Quyết SCR 7 “Black April-Tưởng  Niệm Tháng Tư Đen” đã được thông qua  Thượng Viện California với sự đồng thuận  tuyệt đối 36/0 của các Thượng Nghị Sĩ.  Nghị Quyết sẽ được chuyển qua Hạ Viện  xem xét.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.)  Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm  các thành phố Anaheim, Fountain Valley,  Huntington Beach, Garden Grove, Long    Beach, Los Alamitos, Midway City, Or-  ange, Santa Ana, Seal Beach, và West-  minster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là    một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa    Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ do-  anh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn    tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại thành  phố Santa Ana.  Dưới đây là bản dịch nguyên văn Nghị  Quyết SCR 7 “Black April-Tưởng Niệm  Tháng Tư Đen”

NGHỊ QUYẾT SCR 7 – “BLACK  APRIL – TƯỞNG NIỆM THÁNG  TƯ ĐEN”

SCR 7 do Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg  cùng Dân biểu Tyler Diệp và Dân biểu Tom  Daly đồng tác giả đệ trình. Nghị quyết quy  định tháng 4 năm 2019 là “Tháng tưởng  niệm Tháng Tư Đen”- thời gian đặc biệt  để người dân California bày tỏ niềm tưởng  nhớ vô số sinh mạng đã nằm xuống trong  Chiến tranh Việt Nam, và hướng đến Công  lý và Tự do hơn cho người dân Việt Nam.

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

XÉT RẰNG, ngày 30 tháng 4 năm 2019,  đánh dấu kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn  sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 rơi  vào tay Cộng sản; và

XÉT RẰNG, đối với nhiều người dân  Việt Nam và cựu chiến binh Việt Nam,  những người trực tiếp tham gia chiến tranh  và người Mỹ gốc Việt định cư ở Hoa Kỳ,  chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy  đau khổ và mất mát của người dân Hoa Kỳ,  Việt Nam và Đông Nam Á ; và

XÉT RẰNG, năm mươi tám nghìn một  trăm sáu mươi chín người Mỹ đã bị giết  và 304.000 người bị thương trong số 2.59  triệu người phục vụ trong Chiến tranh Việt  Nam. Cứ 10 người Mỹ phục vụ tại Việt  Nam thì có một người bị thương vong; và

XÉT RẰNG, Chiến tranh Việt Nam đã  dẫn đến cái chết của 250.000 binh sĩ miền  Nam và 2 triệu thường dân Việt Nam; và

XÉT RẰNG, sau khi Sài Gòn sụp đổ, hơn  135.000 người Việt Nam và gia đình họ đã  phải vượt thoát sang Hoa Kỳ, bao gồm các  cựu quân nhân, quan chức chính phủ và  những người đã làm việc cho Hoa Kỳ trong  chiến tranh; và

XÉT RẰNG, hàng trăm ngàn người đã  dùng thuyền bè để rời khỏi Việt Nam vào  cuối những năm 1970 đến giữa những năm  1990. Có những người thuyền nhân vượt  thoát thành công đã đến các trại tị nạn ở  Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines  và Hồng Kông; trong khi khoảng một nửa  số người thuyền nhân vượt thoát khỏi Việt  Nam đã bị diệt vong trên biển; và

XÉT RẰNG, theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ  năm 2010, hơn 465.000 người Việt sống ở  California, với lượng người Việt Nam tập  trung nhiều nhất ở ngoài Việt Nam cư trú  tại Quận Cam và Quận hạt Santa Clara; và

XÉT RẰNG, Nhân quyền, Tự do Tôn    giáo, Dân chủ và bảo vệ chống lại các mối  đe dọa xâm lược là mối quan tâm quan  trọng của người Mỹ gốc Việt; và

XÉT RẰNG, chúng ta phải dạy cho con  cái và các thế hệ tương lai những bài học  quan trọng từ Chiến tranh Việt Nam, bao  gồm cả cảnh ngộ của người tị nạn Việt  Nam sau khi kết thúc chiến tranh như một  ví dụ mạnh mẽ về các giá trị của tự do và  dân chủ; và

XÉT RẰNG, chúng ta, người dân Cal-  ifornia, nên tích cực cống hiến cho mình    các nguyên tắc nhân quyền, tự do cá nhân,  chủ quyền và bảo vệ bình đẳng theo luật  pháp của một thế giới công bằng và dân  chủ. Người dân California nên dành những  khoảnh khắc thời gian hàng năm vào ngày  30 tháng 4 để tưởng nhớ đến những người  lính, nhân viên y tế và thường dân đã chết  trong Chiến tranh Việt Nam để theo đuổi  tự do; và

XÉT RẰNG, các cộng đồng người Mỹ gốc  Việt trên khắp California sẽ kỷ niệm ngày    30 tháng 4 năm 2019, như “Black April-  Tháng Tư Đen”, một ngày tưởng nhớ và    tranh đấu cho các nguyên tắc tự do, bao  gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự  do internet; và giờ đây, Nghị quyết SCR 7  Được đưa ra bởi Thượng viện tiểu bang  California, và sự đồng thuận của Hạ viện  California, rằng để ghi nhận thảm kịch và    đau khổ và mất mát trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tháng 4 năm 2019 sẽ được    tuyên bố là Tháng tưởng niệm “Black  April-Tháng Tư Đen”, thời gian đặc biệt  đối với người dân California để nhớ vô số  sinh mạng đã mất trong thời kỳ chiến tranh  Việt Nam, và hy vọng công lý và tự do hơn  cho người dân Việt Nam; và có thể hơn nữa  Khi hoàn tất, Ban thư ký của Thượng viện  sẽ chuyển bản sao của Nghị quyết này cho  TNS Tom Umberg để phổ biến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here