PHÁT BÙI CHO TIỀN CÁC DÂN CỬ BỎ PHIẾU HẠN CHẾ CON EM CHÚNG TA VÀ CHO PHÉP CỘNG SẢN VÀO DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

0
690

Những Bằng chứng hiển nhiên kèm theo đây cho thấy PHÁT BÙI đã ủng hộ tiền bạc cho các dân cử ngoại bang như cựu Dân Biểu Jose Solorio người đã bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật SCA 5 và các Dự Luật tương tự như AB 2047 và SB 185 nhằm hạn chế các con em chúng ta sau khi tốt nghiệp trung học sẽ bị hạn chế ghi danh vào các trường đại học công lập University of California và California State University.

Jose Solorio cũng đã chấp thuận Dự Luật AB 1322 sáu lần cho phép các đảng viên Cộng Sản được dạy học tại các trường công lập và làm việc tại tiểu bang California.  Trong khi cộng đồng người Việt vận động chữ ký để phản đối nhữ ng dự luật này, Phát Bùi đã không lên tiế ng phả n đố i ông Jose Solorio hoặ c đứ ng chung vớ i cộ ng đồ ng để cùng tranh đấu chống lại các dự luật tai hại này. Theo bản Báo Cáo Tài Chính với Cơ Quan Bầu Cử tiểu bang, cho thấy Phát Bùi ủng hộ tài chánh cho Jose Solorio nhiều lần:

• Ngày 7 tháng 11, 2006 Phát Bùi ủng hộ Jose $2,000.00.

• Ngày 27 tháng 9, 2007 Phát Bùi lại ủng hộ Jose $1,500.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here