BUỔI KHAI THUẾ MIỄN PHÍ TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG WESTMINSTER

0
1001

Các dân cử gốc Việt hướng dẫn đồng hương khai thuế.

WESTMINSTER, California (VM) – Dân  Biểu Tyler Diệp, Giám Sát Andrew Đỗ,  Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và United  Way đã cùng tổ chức buổi khai thuế miễn  phí cho các cư dân có lợi tức thấp tại Thành  phố Westminster, và những cư dân ở Địa  Hạt 72, California. Buổi tổ chức nầy được  diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Ba,  2019 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng  Westminster, 8200 Westminster Blvd.,  Westminster, California.

Được biết, Dân Biểu Tyler Diệp là người  đã kêu gọi những cơ quan chánh quyền để  cùng phối hợp buổi tổ chức nầy, vì theo  ông, hàng năm, Tiểu Bang California có  dành một ngân sách đặc biệt để giúp cho  những gia đình có lợi tức thấp được hưởng  những phúc lợi do cơ quan thuế vụ của  California cũng như của cơ quan thuế vụ  của Liên Bang bồi hoàn.

“Cũng như những năm vừa qua, chúng  tôi đã kêu gọi chánh quyền California tạo  điều kiện để cho những cư dân nào có thu  nhập thấp có thể đến những nơi có tổ chức  những buổi khai thuế miễn phí để các thiện  nguyên viên phục vụ về dịch vụ khai thuế  miễn phí cũng như việc bồi hoàn một số  tiền từ sở thuế vụ cho các cư dân nghèo  một cách thích đáng hơn,” Dân Biểu Tyler  Diệp cho biết.

Cũng theo Dân Biểu Tyler Diệp, trong  tương lai, ông và những dân cử gốc Việt  tại California sẽ cùng bàn luận về nhiều kế  hoạch mới, trong đó có nhu cầu tạo phúc  lợi cho những cư dân có lợi tức thấp là cần  thiết nhất như chương trình Housing, Y Tế  và tiền của chánh phủ trợ cấp cho họ,…

Thị trưởng Westminster Trí Tạ và những  thiện nguyện viên của Westminster đã hiện  diện rất sớm để lo trang hoàng những thiết  bị cần thiết cho buổi tổ chức nầy. Cũng có    rất nhiều thiện nguyện của Giám Sát An-  drew Đỗ, của Dân Biểu Tyler Diệp và của    United Way.

Nhân dịp nầy, Thị trưởng Trí Tạ cũng cho  báo giới biết: “Hôm nay cũng là năm đầu  tiên mà thành phố Westminster được phối  hợp với những cơ quan khác để phục vụ  cho các cư dân có lợi tức thấp về vấn đề  khai thuế miễn phí.”

Sau đó, thị trưởng ngỏ lời cám ơn Dân  Biểu Tyler Diệp, Giám Sát Andrew Đỗ, và  United Way đã phối hợp để tổ chức buổi  khai thuế miễn phí cho các cư dân tại thành  phố Westminster và những cư dân của Địa  Hạt 72.

“Đây cũng là dịp để các dân cử gốc Việt tại  California cùng làm việc chung với nhau  từ cấp tiểu bang đến cấp quận và thành  phố để lập ra chương trình về những phúc  lợi nhằm hỗ trợ cho các cư dân có lợi tức  thấp,” thị trưởng nói thêm.

Một trong những nghị viên của Westmin-  ster, Kỹ Sư Charlie Chí Nguyễn cũng có lời    chia sẻ: “Trong nhu cầu của đồng hương  cũng như những sắc dân khác thì lúc nào  họ cũng cần sự giúp đỡ của chính quyền  hay những cơ quan từ thiện, nhất là đối với    những cư dân có lợi tức thấp mà còn phải  chi tiền về những dịch vụ khai thuế hàng  năm thì rất tội nghiệp cho họ. Chính gì vậy  mới có buổi khai thuế miễn phí do Dân  Biểu Tyler Diệp, Giám Sát Andrew Đỗ,  Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và United  Way tổ chức hôm nay.”

Trong phòng hội của Westminster có rất  nhiều bàn và nhiều thiện nguyện viên để  giúp đồng hương và những sắc dân khác  đến để khai thuế miễn phí. Tại đây, đại  diện cho United Way, Bà Maria Mugica,    quản lý chương trình Orange County Unit-  ed Way cho biết: “United Way có gần 30    địa điểm được đặt tại Lake Forest, West-  minster, Garden Grove, Anaheim, Santa    Ana, Fulleton, Orange, San Clemente, Ir-  vine,…, những địa điểm nầy, hàng năm đã    phục vụ cho những cư dân có lợi tức thấp  hàng năm được khai thuế miến phí.”

Bà Maria Mugica cho biết, “Những cư dân  sẽ được hưỡng những lợi tức nầy phải đủ  điều kiện về Tín dụng thuế thu nhập từ việc    làm của California (California Easned In-  come Tax Credits) (CalEITC), và với tín    dụng của liên bang. Số tín dụng CalEITC  của quý vị có thể đủ điều kiện nhận tiền  thuế trả về hay không phụ thuộc vào số tiền  quý vị kiếm được từ công việc làm từ Tiểu    Bang Califonia. Và với những điều kiện  như: Từ 18 tuổi trở lên – Làm việc cho một  chủ lao động hoặc tự làm chủ – Sở hữu số  an sinh xã hội hợp lệ cho việc làm – Sống  ở California ít nhất một nửa năm tính thuế.  Ngoài CalEITC, các cư dân cũng có thể đủ  điều kiện EITC của liên bang nếu thu nhập  của quý vị thấp hơn $55,000/năm.”

Theo ban tổ chức cho biết, có trên 20 thiện  nguyện viên đến giúp cho buổi tổ chức khai  thuế miễn phí nầy. Có một số tình nguyện  viên chuyên về thông dịch để giúp cho  những sắc dân như Việt Nam, Hispanic,  Trung Hoa, Đại Hàn,…” Ngoài ra, trong  những tình nguyện viên có một số là những  người có bằng chuyên ngành về thuế vụ có  đủ kinh nghiệm để giúp các cư dân về hồ  sơ khai thuế.

Những người đến khai thuế miễn phí phải  gọi ghi danh trước thì mới được đến khai  thuế. Muốn được ghi danh khai thuế miễn  phí xin liên lạc văn phòng Asemblyman  Tyler Diệp: (714) 843 4966, từ 1 giờ 30  trưa đến 5 giờ chiều trong ngày làm việc.  Một trong những thiện nguyện viên, Anh  Hoàng Nguyễn cho báo giới biết: “Tôi  là nhân viên dạy về ngành Kế Toán của  trường Coastline Community College,  Garden Grove, và nhiệm vụ của tôi hôm  nay là chuyển những hồ sơ khai thuế của    các cư dân đến với sở thuế vụ của Cali-  fornia. Sau bốn năm kinh nghiệm của tôi    đã đảm trách dịch vụ nầy thì những đồng  hương của mình cũng chưa biết được việc  tổ chức nầy nhiều lắm. Thế nên, những ai  đã từng đến khai thuế miễn phí với tổ chức  nầy thì nên thông báo cho những người  khác biết thêm.”

Ngự Bình/Việt Mỹ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here