Mercosur muốn là nhà cung cấp lương thực chính cho ASEAN

0
503

Mercosur muốn trở thành nhà cung cấp lương thực chính cho ASEAN

Chủ tịch Phòng Thương mại khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Rodolfo Caffaro cho biết các doanh  nghiệp Argentina, Brazil, Uruguay và Par- aguay muốn trở thành một trong những nhà  cung cấp lương thực chính cho ASEAN trong 50 năm tới. Ông Caffaro cho biết ASEAN, được hình thành bởi 10 quốc gia thành viên với tổng cộng 650 triệu dân và mức tăng trưởng trung bình 6,5%-7%, sẽ là khu vực rất quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng trong 50 năm tới. Ngoài ra, trong giai đoạn 2025-2030, gần  60% tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ tập trung tại đây. Điều đó sẽ tạo ra sự thiếu hụt về lương thực, giúp Mercosur có cơ hội và tiềm năng cung cấp.  Chủ tịch Phòng Thương mại Mercos- ur-ASEAN cho rằng để mở rộng quan hệ  với các quốc gia Đông Nam Á, hai bên cần bắt đầu đàm phán những thỏa thuận chưa được cụ thể hóa, phát triển các mô hình hợp tác giữa bên mua và bên bán như hai đối tác trong chuỗi giá trị nhằm đạt được lợi ích chung.  Đề cập tới khả năng những thỏa thuận thương mại có thể gây ra sự cạnh tranh nội bộ giữa các quốc gia trong Mercosur, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực, ông Caffaro khẳng định vấn đề này sẽ không xảy ra do nhu cầu về lương thực tại Đông Nam Á sẽ vượt quá khả năng sản xuất và  xuất khẩu của từng quốc gia trong Mercos- ur trong những thập kỷ tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here