Nga sửa hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của Putin ?

0
396

Trong cuộc họp tại Điện Kremlin với  Tổng thống Vladimir Putin mới đây, Chủ  tịch Duma quốc gia Nga, ông Vyacheslav  Volodin đã nêu ra khả năng thay đổi quy  định về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong    hiến pháp nước này trước bối cảnh ngày    càng nhiều đồn đoán cho rằng điện Krem-  lin đang cân nhắc các phương án nhằm kéo    dài thời gian tại nhiệm của ông Putin sau  khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm  2024.    Các phát biểu của ông Vyacheslav Volo-  din, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và cũng    là một thành viên cấp cao của đảng cầm  quyền, trong cuộc họp tại điện Kremlin với  Tổng thống Putin đã không đề cập tới sự  kế nhiệm.  Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những  phát biểu vẫn cho thấy các cơ quan hữu  trách Nga đang chuẩn bị cơ sở cho những  thay đổi hiến pháp trước khi nhiệm kỳ hiện  nay của ông Putin kết thúc vào năm 2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here