Tỷ lệ người nghèo ở nông thôn tại Mỹ Latinh tiếp tục gia tăng

0
581

Tổ  chức  Nông  lương  Liên  hợp  quốc  (FAO)  vừa  công  bố  bản  báo  cáo  mang  tên  “Bức  tranh  toàn  cảnh  về  đói  nghèo  ở  nông  thôn  các  nước  Mỹ  Latinh  và  Caribe,”  trong  đó  nhấn  mạnh  tỷ  lệ  người  nghèo  ở  khu  vực  nông  thôn  tại  Mỹ  Latinh  tiếp  tục  xu  hướng  tăng  và  hiện  chiếm  tới  50%  dân  số  nông  thôn,  tăng  1,4%  so  với  chỉ  số  của  năm  2016.Theo  báo  cáo  trong  giai  đoạn  1990-2014,  tỷ  lệ  người  nghèo  ở  khu  vực  nông  thôn  đã  giảm  từ  65%  xuống  46%.Tuy  nhiên,  từ  năm  2014-2016,  chỉ  số  này  đã  tăng  lên  48,6%,  trong  đó  tỷ  lệ  người  ng-hèo  cùng  cực  lên  đến  22,5%.Báo  cáo  nhận  định,  đói  nghèo,  bất  an  và  yếu  tố  dễ  bị  tổn  thương  về  môi  trường  đã  làm  gia  tăng  dòng  người  di  cư  không  tự  nguyện  rời  khỏi  các  vùng  nông  thôn  tại  Mỹ  Latinh  và  Caribe.  Vậy  nên  giải  pháp  đặt  ra  là  phải  biến  khu  vực  nông  thôn  thành  những  địa  điểm  thịnh  vượng.FAO  đánh  giá  cuộc  chiến  chống  đói  ng-hèo  tại  khu  vực  đã  chững  lại  và  không  đạt  mục  tiêu  đề  ra  khi  số  người  thiếu  ăn  đã  tăng  thêm  800.000  người  trong  3  năm  qua.Trước  thực  trạng  này,  đại  diện  của  FAO  tại  Mỹ  Latinh  Julio  Berdegué  kêu  gọi  chính  phủ  các  quốc  gia  trong  khu  vực  đưa  ra  những  chính  sách  khẩn  cấp  như  tăng  cường  đầu  tư,  triển  khai  các  chương  trình  phúc  lợi  xã  hội  và  tạo  việc  làm  mới  nhằm  đối  phó  với  các  thách  thức  trong  cuộc  chiến  chống  đói  nghèo  tại  nông  thôn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here