GHẾ THƯỢNG NGHỊ SĨ CỦA JANET NGUYỄN CHƯA ĐƯỢC CHẮC CHẮN

0
881

WESTMINSTER,  California  (VM)  –  Vào  sáng  Thứ  Hai,  19  Tháng  Mười  Một,  2018,  kết  quả  bầu  cử  mới  nhất  từ  California  Tar-get  Book  cho  biết  Thượng  Nghị  Sĩ  Janet  Nguyễn  (Cộng  Hòa)  đang  bị  đối  thủ  là  ông  Tom  Umberg  (Dân  Chủ)  dẫn  trước  438  phiếu.  Cả  hai  ứng  cử  viên  này  đang  tranh  cử  chức  vụ  Thượng  Nghị  Sĩ  Địa  Hạt  34.  Địa  hạt  này  bao  gồm  Orange  County  và  một  phần  nhỏ  ở  Los  Angeles  County  như  Fountain  Valley,  Garden  Grove,  Los  Alamitos,  Santa  Ana,  Seal  Beach,  West-minster,  và  hai  cộng  đồng  Midway  City  và  Rossmoor,  cũng  như  một  phần  các  thành  phố  Anaheim,  Huntington  Beach,  và  Or-ange  của  Orange  County  và  thành  phố  Long  Beach  của  Los  Angeles  County.Được  biết,  ông  Tom  Umberg  (Dân  Chủ)  là  một  luật  sư,  cựu  đại  tá  quân  đội  Hòa  Kỳ.  Ông  đã  từng  đắc  cử  chức  dân  biểu  tiểu  bang  lần  đầu  năm  1990,  tái  đắc  cử  năm  1992  và  năm  2004.  Ông  cũng  đã  từng  tranh  cử  chức  bộ  trưởng  tư  pháp  và  bộ  trưởng  bảo  hiểm  California,  cũng  như  chức  thượng  nghị  sĩ  Địa  Hạt  34  này.  Năm  2007,  ông  tranh  chức  giám  sát  viên  với  bà  Janet,  và  được  đứng  hạng  ba.Thượng  Nghị  Sĩ  Janet  Nguyễn  (Cộng  Hòa).  Bà  từng  đắc  cử  nghị  viên  Garden  Grove,  sau  đó  đắc  cử  chức  giám  sát  viên  Orange  County  năm  2007,  và  tái  đắc  cử  năm  2008  và  năm  2012.  Bà  Janet  Nguyễn  là  dân  cử  gốc  Châu  Á  đầu  tiên  được  bầu  vào  Hội  Đồng  Giám  Sát  Orange  County,  và  cũng  là  người  Việt  Nam  đầu  tiên  được  bầu  vào  Thượng  Viện  California  vào  năm  2014.Khoảng  10  giờ  30  tối  của  ngày  bầu  cử  vào  Thứ  Ba,  6  Tháng  Mười  Một,  2018,  kết  quả  sơ  khởi  cho  thấy  bà  Janet  Nguyễn  được  58.9%,  dẫn  trước  ông  Tom  Umberg  khá  xa.  Tuy  nhiên,  con  số  phiếu  bầu  bà  Janet  Nguyễn  ngày  càng  kém  hơn  ông  Tom  Um-berg  đến  mức  trầm  trọng!  Cho  đến  ngày  này,  số  phiếu  của  ông  Umberg  đã  vượt  qua  bà  Janet  Nguyễn  với  kết  quả  trong  ngày  Thứ  Hai,  19  Tháng  Mười  Một,  2018  như  sau:Tại  Orange  County,  bà  Janet  được  113,646  phiếu  (50.46%),  trong  khi  ông  Umberg  được  111,554  phiếu  (49.54%).Tại  Los  Angeles  County,  bà  Janet  được  12,740  phiếu  (45.48%),  trong  khi  ông  Um-berg  vượt  lên  15,270  phiếu  (54.52%).Kết  quả  từ  ngày  này  cho  thấy:  ông  Umberg  được  126,824  phiếu,  đạt  50.09%,  trong  khi  bà  Janet  được  126,386  phiếu,  đạt  49.91%.  Theo  tin  từ  Văn  Phòng  Ủy  Ban  Bầu  Cử  Orange  County,  trong  toàn  Quận  Hạt  34  hiện  còn  hơn  91,300  chưa  đếm,  trong  đó  có  khoảng  6,000  phiếu  thuộc  Địa  Hạt  34,  nơi  bà  Janet  ứng  cử.  Và,  cuộc  kiểm  phiếu  vẫn  còn  đang  tiếp  diễn.  Theo  kết  quả  bầu  cử  của  Orange  County  và  Los  Angeles  County  lúc  5  giờ  chiều  Thứ  Ba,  20  Tháng  Mười  Một,  2018,    ông  Tom  Umberg  (Dân  Chủ),  ứng  cử  viên  thượng  nghị  sĩ  California  Địa  Hạt  34  vẫn  tiếp  tục  dẫn  trước  Thượng  Nghị  Sĩ  Janet  Nguyễn  (Cộng  Hòa),  và  lần  này  dẫn  xa  hơn,  tới  1,419  phiếu,  mà  trước  đây  hai  tuần,  vào  Thứ  Ba,  6  Tháng  Mười  Một,  Thượng  Nghị  Sĩ  Janet  Nguyễn  dẫn  trước  ông  Umberg  hơn  10,000  phiếu.  Nhưng,  không  ai  ngờ  cho  đến  ngày  20  Tháng  Mười  Một  thì  ông  Umberg  lại  vượt  hơn  bà  Janet  Nguyễn  đến  1,419  phiếu!Tính  đến  Thứ  Ba,  20  Tháng  Mười  Một:  Tổng  cộng  số  phiếu  của  ông  Umberg  được  129,680  phiếu,  trong  khi  bà  Janet  được  128,261  phiếu.Theo  nhật  báo  The  Orange  County  Regis-ter,  ông  Paul  Mitchell,  phó  chủ  tịch  Polit-ical  Data,  Inc.,  nói:  “Lý  do  chính  có  thể  là  do  số  người  đi  bầu  tăng  và  thái  độ  của  cử  tri  đối  với  Tổng  Thống  Donald  Trump,”.  Và  ông  cũng  cho  biết  thêm  là,  có  điều  bất  ngờ  là  sự  thay  đổi  hoàn  toàn,  đó  là  do  từ  một  chiến  thắng  gần  như  chắc  chắn  của  Thượng  Nghị  Sĩ  Janet  Nguyễn,  nhưng  bây  giờ  có  thể  là  chiến  thắng  của  ông  Umberg.  Các  lá  phiếu  đã  được  đếm  sau  ngày  bầu  cử  có  khuynh  hướng  bỏ  cho  đảng  Dân  Chủ,  vì  có  nhiều  cử  tri  trẻ,  cử  tri  gốc  Latino,…  là  những  thành  phần  ghi  danh  đi  bầu  và  bỏ  phiếu  trong  cùng  Thứ  Ba,  6  Tháng  Mười  Một,  và  đa  số  phiếu  của  họ  là  phiếu  bầu  provisional  ballot,  nên  phải  mất  nhiều  thời  gian  hơn  để  đếm  các  lá  phiếu  này,  và  đó  là  tại  sao  nhiều  ứng  cử  viên  Cộng  Hòa  tưởng  thắng  nhưng  bây  giờ  thì  tình  thế  đi  ngược  lại.Tính  đến  Thứ  Ba,  20  Tháng  Mười  Một,  2018,  theo  văn  phòng  bầu  cử  của  hai  quận  hạt  Địa  Hạt  34,  Orange  County  còn  khoảng  77,000  phiếu  chưa  đếm,  trong  khi  Los  An-geles  County  còn  khoảng  300,000  phiếu  chưa  đếm.Hiện  giờ,  cuộc  kiểm  phiếu  vẫn  còn  đang  tiếp  tục.Theo  báo  mạng  Voice  of  OC,  bầu  cử  giữa  kỳ  năm  nay  tại  Orange  County  có  nhiều  cử  tri  đi  bầu  nhất  trong  nhiều    năm  qua.  Theo  tin  của  các  nhân  viên  cơ  quan  bầu  cử  ước  tính  có  tới  71.6%,  tương  đương  1.12  triệu,  cử  tri,  trong  tổng  số  1.56  triệu  cử  tri,  đi  bầu  trong  cuộc  bầu  cử  vào  Thứ  Ba,  6  Tháng  Mười  Một,  2018.  Và  vào  những  năm  trước  đó:  Năm  2006,  có  50.5%  cử  tri  đi  bầu,  năm  2010  là  50.5%,  và  năm  2014  là  45%.

Ngự Bình/Việt Mỹ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here