Ủy ban Tư pháp Thượng viên phê chuẩn Kavanaugh

0
726

Ủy ban Tư pháp Thượng viện do Đảng Cộng hòa chi phối đã phê chuẩn đề cử của   Tổng thống Donald Trump, thẩm phán   Brett Kavanaugh, vào ghế trống ở Tối cao   Pháp viện nhưng Thượng nghị sỹ Cộng hòa   có quan điểm trung dung Jeff Flake kêu gọi  FBI tiến hành điều tra về cáo buộc ông Ka-   vanaugh có hành vi tình dục sai trái trước  khi toàn thể Thượng viện bỏ phiếu chuẩn   thuận ông.   Đảng Cộng hòa đã hội đủ số phiếu để   phê chuẩn ông Kavanaugh trong Ủy ban Tư pháp vốn bị chia rẽ trầm trọng sau khi   Thượng nghị sỹ Flake trước đó tuyên bố   ông ủng hộ Kavanaugh. Giờ đây, đề cử này   sẽ phải được đưa ra toàn thể Thượng viện   bỏ phiếu.

Thiên Hy (tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here