Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu

0
495

Thượng viện Mỹ ngày 23/8 bỏ phiếu thông qua dự luật tài trợ ngân quỹ cho đa số hoạt động của chính phủ, trong đó có 675 tỷ đô  la cho Bộ Quốc phòng, trong lúc các nhà  lập pháp đang tìm cách giảm thiểu nguy  cơ đóng cửa chính phủ trước ngày kết thúc  năm tài khóa 30/9.Thượng viện biểu quyết 85-7 thông qua  dự luật trị giá 854 tỷ đô la kết hợp tài trợ  ngân quỹ cho Ngũ Giác Đài với  tiền cho các chương trình nội địa kể cả bên Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, và Bộ Y tế-Nhân sinh.   Lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện đã tìm  cách thông qua các dự luật chuẩn chi trước ngày 30/9 để tránh tình trạng chính phủ bị đóng cửa.  Lãnh đạo cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Thượng viện đồng ý gộp các dự luật lại  để tăng khả năng được thông qua ở Thượng  viện, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số với tỷ  lệ 51-49. Phe Cộng hòa nhìn chung ủng hộ tăng chi  tiêu quốc phòng. Phe Dân chủ thúc đẩy ngân quỹ cho các chương trình nội địa. Để thành luật, các kế hoạch chi tiêu này  phải được Hạ viện chấp nhận, nơi các đảng viên Cộng hòa chiếm thế đa số với  tỷ lệ cao hơn. Sau đó, các dự luật này phải   được Tổng thống Trump ký ban hành. Ông  Trump từng nói sẽ hoan nghênh việc đóng  cửa chính phủ, nếu cần, để có được ngân quỹ xây tường biên giới với Mexico mà  ông đề nghị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here